of 59281 LinkedIn

‘Teren op je schooldiploma is nu zeker achterhaald’

‘Teren op je schooldiploma is nu zeker achterhaald’. Technologische ontwikkelingen gaan snel, beroepen veranderen en er worden steeds nieuwe vergaande eisen gesteld aan kennis en vaardigheden
UWV Reageer

In de bouw, techniek, ICT en gedeeltelijk ook de zorg zitten werkgevers met de handen in het haar: zij kunnen de juist opgeleide mensen niet vinden. Ook aan zelfstandige ambachtslieden in brede zin dreigt een tekort. Hoe erg is het gesteld? André Timmermans (oud-directeur SBB), Ton Heerts (mbo-raad) en UWV’ers Tof Thissen en Douwe Bakker aan het woord hierover.

André Timmermans, oud-directeur SBB, geeft aan dat de arbeidsmarkt in korte tijd is veranderd. ‘Ik weet nog dat ik 1,5 jaar geleden moest uitleggen dat er echt wel werk was voor mbo’ers, nu komen we mensen tekort. Technologische ontwikkelingen gaan snel, beroepen veranderen en er worden steeds nieuwe vergaande eisen gesteld aan kennis en vaardigheden. Als je al zou geloven dat je voor het leven kunt teren op je schooldiploma, dan is dat nu zeker achterhaald. Van oudsher ligt de focus op de instroom van jongeren, maar zij alleen lossen dit vraagstuk niet op. We moeten veel meer kijken naar iedereen die langs de kant staat of dreigt te komen staan.’

 

Vraag naar scholing blijft toenemen

'We zien veel scholingsinitiatieven ontstaan als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en een groeiende vraag vanuit verschillende branches’, zegt Douwe Bakker van UWV Werkbedrijf. Vanuit het Actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ heeft Sociale Zaken en Werkgelegenheid middelen beschikbaar gesteld voor initiatieven om oudere werkzoekenden extra te ondersteunen en perspectief op de arbeidsmarkt te bieden. Een voorbeeld daarvan is De Ambachtsacademie. Zij bieden een leerplek bij een leermeester in een kleinschalig ambacht. Het doel is dat zij on the job, dus zonder schoolgebouw, de vaardigheden aanleren die nodig zijn om binnen twee jaar te starten als zelfstandig ondernemer.

 

Permanent scholingsbudget

Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf, zegt dat het belangrijk is dat we een anticyclische mentaliteit opbouwen en ondanks een crisis toch besluiten om dakdekker of betonvlechter te worden, want nu ligt er weer volop werk. Thissen ziet graag dat mensen zich tijdig kunnen omscholen naar een baan in andere sector als zij hun baan dreigen te verliezen. ‘Het gaat, zoals minister Koolmees treffend zegt, om het vestigen van een andere leercultuur. Nog steeds hebben we 1,2 miljoen mensen aan onbenut arbeidspotentieel. Ik ben blij dat UWV tot 2020 voor € 30 miljoen aan scholingsvouchers kan inzetten. Daar is veel behoefte aan. Ik pleit dan ook voor een permanent scholingsbudget. Of een persoonlijke leerrekening waarmee iedere Nederlander zich zijn leven lang kan bijscholen.’

 

Vakcertificaat

‘Werken aan je eigen ontwikkeling levert altijd iets op’, aldus Ton Heerts (voorzitter mbo-raad en SBB). ‘Dat is voor een hoogleraar niet anders dan voor een vrachtwagenchauffeur. We gaan het mbo flexibeler organiseren zodat er beter aangesloten wordt bij de leefwereld van volwassenen. Zo wordt het eenvoudiger om een vakcertificaat te halen. UWV kan hier een rol in spelen door erop aan te dringen de wetgeving zo aan te passen dat niet de snelste weg naar werk leidend is, maar ook gekeken wordt met welke opleiding en scholing iemand het best langdurig in een eigen inkomen kan voorzien.’

 

Meer lezen over de kloof op de arbeidsmarkt? Lees UWV Magazine april.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine mei 2019

Afbeelding

Whitepapers