of 59250 LinkedIn

Sectorbeschrijving overheid: 50.000 ambtenaren minder dan tien jaar geleden

Reageer

AfbeeldingDoor krimpende werkgelegenheid en vergrijzing, gecombineerd met de steeds hogere uittreedleeftijd, is er momenteel weinig ruimte voor nieuwe instroom bij de overheid. UWV verwacht dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017 om dan te stabiliseren. Het aantal vacatures zal naar verwachting licht toenemen de komende jaren, maar ver verwijderd blijven van het niveau van voor de crisis. Dit staat in de sectorbeschrijving over de overheid die UWV heeft gepubliceerd.

Krimp werkgelegenheid houdt aan tot 2017 In 2014 werkten ruim 412 duizend medewerkers bij de overheid, dat is een kleine 50 duizend minder dan in 2004, ofwel een krimp van 11 procent. De afname is grotendeels het gevolg van beleid van opeenvolgende kabinetten om te streven naar een compacter overheidsapparaat. Vooral de gemeentelijke en provinciale overheden zijn kleiner geworden: zij doen hun werk met ruim 20 procent minder personeel dan 10 jaar geleden. UWV verwacht dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017 om dan te stabiliseren. Dit geldt overigens niet voor alle overheidsonderdelen. Bij Defensie wordt de komende jaren weer meer geïnvesteerd in de basisgereedheid van de krijgsmacht.

 

Het aantal overheidsvacatures is sterk gedaald, van 36 duizend in 2008 naar 17 duizend in 2011. Sindsdien groeit het aantal vacatures weer licht tot 23 duizend in 2017. Verwacht wordt dat het aantal vacatures daarna verder toeneemt, maar nog wel onder het niveau van 2008 zal blijven.

 

Wel vraag naar technici, ict’ers en financieel specialisten Hoewel er sprake is van afname van werkgelegenheid, heeft de overheid wel ruimte voor technici op mbo-, hbo- en wo-niveau, zoals bijvoorbeeld inspecteurs technische installaties, technologen en hydrologen. Op ICT-gebied is er vraag naar onder meer hoogopgeleide programmeurs, securityspecialisten en businessanalisten. Ook aan financieel specialisten, zoals controllers, fiscalisten en (register) accountants is behoefte.

 

UWV verwacht dat het aandeel hoger opgeleiden bij de overheid verder toeneemt de komende jaren door onder andere digitalisering van werkprocessen en het complexer worden van taken. In 2013 had bijna de helft van de overheidsmedewerkers een opleiding op hbo- of universitair niveau afgerond, tegenover 34 procent voor de beroepsbevolking als geheel. Het aandeel lager opgeleide medewerkers ligt met 11 procent bij de overheid relatief laag ten opzichte van de gehele beroepsbevolking (22%) en hierin is een dalende trend waar te nemen.

 

Het rapport is hier te lezen

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine online juni 2018

Afbeelding

Goede handhaving is gebaat bij samenwerking 

De samenwerking van (semi)overheidsorganisaties op het gebied van handhaving loopt al goed, maar kan nog beter, vindt minister Koolmees van SZW. Samenwerking is daarbij van groot belang. Verder in UWV Magazine online: rouwen om baanverlies en de ‘schuldenbrief’ van Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW.

Whitepapers