of 59318 LinkedIn

Samenwerking in het Werkgeversservicepunt: ‘Soms een stevig gesprek en soms een bos bloemen’

Samenwerking in het Werkgeversservicepunt: ‘Soms een stevig gesprek en soms een bos bloemen’.
UWV Reageer

In de regio West-Friesland hebben UWV Noord-Holland Noord en zeven gemeenten in korte tijd een succesvolle samenwerkingsvorm gevonden. De resultaten liegen er niet om. “De doelstelling om binnen een jaar honderd mensen aan het werk te krijgen, is ruimschoots gelukt”, vertelt UWV-regiomanager Hans Tromp trots.

Om werkgevers en werkzoekenden met elkaar te matchen, hebben UWV en zeven West-Friese gemeenten in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord hun krachten gebundeld. In het WerkgeversServicepunt (WSP) in Hoorn wisselen ze informatie uit over vraag en aanbod en maken ze gebruik van één gezamenlijk systeem met klantprofielen en cv’s. “Daarmee beschikken we over een grotere poule van werkzoekenden en hebben we beter zicht op de kwaliteiten van de kandidaten die wij bemiddelen”, zegt UWV-regiomanager Hans Tromp. Bedrijven die zakendoen met het WSP hebben bovendien allemaal een eigen accountmanager. “Het grote voordeel daarvan is dat ze één aanspreekpunt hebben en dat ze niet steeds door verschillende instanties worden benaderd.”

 

Training en uitleg

Het WSP bemiddelt voor verschillende groepen werkzoekenden: voor mensen met een WW-uitkering, voor mensen in de bijstand en voor mensen met een WIA- of Wajonguitkering. “Daarin maken we geen onderscheid”, vertelt Tromp. “We kijken vanuit het perspectief van de werkgever en zoeken daar de beste kandidaat bij.”

 

Hij vervolgt: “Om te voorkomen dat mensen vanuit de WW instromen in de bijstand en dus langdurig zonder werk zitten, krijgen zij vanaf zes maanden voor het einde van de WW-duur extra, intensieve ondersteuning bij het vinden van een baan. “We nemen samen nogmaals het cv door en geven sollicitatietrainingen aan mensen die het moeilijk vinden om een gesprek te voeren. Ook leggen we uit wat de bijstand precies inhoudt. We merken dat de meeste mensen graag aan de slag willen. Maar ook de enkeling die minder enthousiast is, realiseert zich na verloop van tijd meestal wel dat werken aantrekkelijker is dan stilzitten.”

 

Positief en serieus

Net zoals in de rest van het land zoeken bedrijven in West-Friesland naar personeel voor de zorg en de bouw. De grootste vraag in deze arbeidsmarktregio komt echter van de agrarische sector. Werkgevers moeten bereid zijn om eisen te laten vallen en ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, aldus Tromp. “Ze moeten zich realiseren dat de ‘pareltjes’ niet meer beschikbaar zijn. We zijn daarom op alle mogelijke manieren bezig om mensen die niet direct passen op vacatures, passend te krijgen. Door omscholing bijvoorbeeld. Als je een hamer kunt vasthouden, liggen er kansen in de bouwsector.”

 

Robin Dissels, manager arbeidsbemiddeling van WerkSaam Westfriesland en WSP Noord-Holland Noord, krijgt positieve reacties van werkgevers op de dienstverlening van het WSP. “Ze zijn echt blij dat er één plek is waar ze met hun vragen terechtkunnen. Dat ze niet de ene keer iemand van UWV, dan weer iemand van de gemeente en een volgende keer iemand van weer een andere instantie moeten benaderen. Alles is nu centraal geregeld. Ze voelen zich serieus genomen. Steeds meer bedrijven weten het WSP te vinden.”

 

Willen en kunnen

Beide managers zijn verheugd over de goede samenwerking en trots op wat er tot dusver is bereikt. Vanzelf ging het allemaal niet. Tromp: “Liepen wij tegen problemen aan? Nee, we liepen tegen verschillen aan – we hebben een eigen systeem en een eigen manier van registreren. Maar die verschillen hebben we overbrugd door het gesprek aan te gaan. Je moet openstaan voor de werkwijze van de ander en daarop je eigen manier van doen enigszins aanpassen. Dan kom je ergens in het midden uit.” Dissels voegt daaraan toe: “Het belangrijkste is dat we dit allemaal heel graag willen en weten dat we het niet alleen kunnen. Zo simpel is het.”

 

Hebben de heren nog tips voor andere arbeidsmarktregio’s waar de samenwerking nog niet zo voortvarend verloopt? Dissels: “Vooral niet te lang praten. Blijf niet hangen in beleidsdocumenten, uitgangspunten en doelstellingen. Ga het gewoon samen dóen, durf stappen te zetten.” Tromp: “Bouw aan je onderlinge relatie. De ene keer helpt een stevig gesprek, de andere keer een bos bloemen. Bij ons hielp een bos bloemen.”

 

Project Afsluitdijk

Het WSP in Hoorn krijgt het druk, want er staat een mooi project op stapel: de vernieuwing van de Afsluitdijk. Er wordt een beter en breder wegdek aangelegd en er komt een toeristisch centrum. “Een klus waar de komende jaren heel veel mensen voor nodig zijn”, vertelt Tromp. “Dat zijn niet een-op-een mensen die bij ons in de bestanden staan, dus we kijken nu al naar omscholingsmogelijkheden. Er zijn straks bijvoorbeeld buschauffeurs nodig om mensen naar hun werk te brengen. Daar gaan we werk van maken.”

 

Het Afsluitdijkproject biedt ook perspectieven voor de subregio’s Alkmaar en Den Helder, waar ze nog niet zo ver zijn als in West-Friesland. Tromp: “Op dit moment rollen we delen van het West-Friese model uit in Alkmaar. En ook in de kop van de regio willen gemeenten de samenwerking met UWV verder vormgeven.” Dissels besluit: “De regio West-Friesland is natuurlijk een kleine schakel, maar als steeds meer werkgevers zich aansluiten, zijn we goed op weg om de diversiteit op de arbeidsmarkt te bevorderen.”

 

Dit artikel verscheen eerder in het magazine Sprank (link: https://www.divosa.nl/nieuws/sprank)

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine mei 2019

Afbeelding

Whitepapers