of 59185 LinkedIn

Regionale rapportages banenafspraak - vierde kwartaal 2016

Regionale rapportages banenafspraak - vierde kwartaal 2016
Reageer

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de regionale rapportages banenafspraak. Onlangs verschenen de rapportages die de stand van zaken weergeven van eind vierde kwartaal 2016.

UWV publiceert drie rapportages op regionaal en landelijk niveau:

- De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep populatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn. 
- De factsheet banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen. 
- De publicatie Transparantie van klantprofielen geeft inzicht in de vorderingen op het terrein van het aantal mensen dat behoort tot de doelgroep van de banenafspraak en door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

 

Cijfers regionale rapportages zijn indicatief

De regionale trendrapportage en de factsheets banenafspraak geven een indicatie over de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio ten opzichte van de nulmeting en ten opzichte van eerdere kwartalen. De rapportages worden niet gebruikt om te bepalen of de quotumregeling ingevoerd gaat worden. De Werkkamer heeft een indicatieve verdeling gemaakt van de te realiseren banen per arbeidsmarktregio, maar deze verdeling geldt niet als een bindende afspraak. De banenafspraak is immers een afspraak op landelijk niveau.

 

De regionale rapportages zijn niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat deze meting jaarlijks plaatsvindt. Daarnaast zijn deze rapportages niet gebaseerd op dezelfde gegevensset als de 2-meting die in juli verwacht wordt, omdat nog niet alle aanleveringen van CBS en Panteia in het doelgroepregister verwerkt zijn. Bovendien worden de banen via uitzendcontract of detachering in de kwartaalrapportages niet uitgesplitst naar overheid en markt. Aan het eind van het parlementaire jaar wordt de Tweede Kamer door SZW door middel van de 2-meting geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de banenafspraak.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine november 2018

AfbeeldingDirect na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis organiseerde UWV de eerste informatiebijeenkomsten om het personeel voor te lichten over de gevolgen.

Verder in de editie van UWV Magazine online de rol van UWV op het internationale toneel van de verzekeringsgeneeskunde. En: een nieuwe taak voor UWV op het gebied van doventolkvoorzieningen.

Whitepapers