of 59130 LinkedIn

Regionale rapportages banenafspraak tweede kwartaal 2017

Regionale rapportages banenafspraak tweede kwartaal 2017. Het aantal reguliere banen bij de overheid is in het tweede kwartaal voor het eerst hoger dan bij de nulmeting.
Reageer

Uit de regionale kwartaalrapportages banenafspraak van UWV blijkt dat werkgevers tot en met het tweede kwartaal van dit jaar 19.947 extra banen via een regulier dienstverband en 9.309 extra banen via een uitzendcontract of detachering hebben gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting eind 2012. Werkgevers staan voor de doelstelling om eind 2017 33.000 extra banen te creëren voor mensen die onder de banenafspraak vallen.

Inzicht in ontwikkeling banenafspraak

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal drie rapportages:

 

Drie rapportages

De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak in de regio’s gerealiseerd zijn. 

De factsheet banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen. 

De publicatie transparantie van klantprofielen geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht. 

 

Wat opvalt is dat het aantal reguliere banen bij de overheid in het tweede kwartaal voor het eerst hoger is dan bij de nulmeting. Verder blijkt uit de rapportages dat er eind juni 2017 204.490 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 43.249 personen ten opzichte van de nulmeting. De daling kan, gelijk aan de vorige kwartalen, vooral worden verklaard door de herindeling van de Wajong. UWV bekijkt in de periode 2015-2017 voor alle mensen in de oude Wajong en Wajong 2010 of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, beëindigt UWV de registratie in het doelgroepregister. Vanwege de afronding van het herindelingsproces is de uitstroom uit het doelgroepregister in het tweede kwartaal duidelijk verminderd. 

 

Cijfers regionale rapportages zijn indicatief

De regionale kwartaalrapportages zijn niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat deze meting jaarlijks plaatsvindt. Bovendien worden de banen via een uitzendcontract of detachering in de kwartaalrapportages niet uitgesplitst naar overheid en markt. Aan het eind van het parlementaire jaar is de Tweede Kamer door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door middel van de 2-meting geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de banenafspraak.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine online september 2018

AfbeeldingGrote stappen op weg naar goede samenwerking

Gemeenten en UWV werken al goed samen, maar het kan nog altijd beter, zegt Astrid Hendriks van UWV. Zij en drie betrokkenen vertellen over de samenwerking. Verder in UWV magazine online: Werken met een beperking, rondje door het land door Raad van Bestuur van UWV en werkgevers maken weinig gebruik van no-riskpolis.

Whitepapers