of 59345 LinkedIn

Persoonsgegevens zijn persoonlijk

Er is veel te doen over de manier waarop wordt omgegaan met gegevens van Nederlandse burgers. Aanleiding is het rapport van de inspectie SZW “De Burger Bediend 2013”, dat begin november verscheen. Alle aandacht is meer dan terecht, want gegevensbeheer is een onderwerp dat permanente aandacht vraagt van alle partijen die hiermee te maken hebben.

De inspectie onderzocht bij 80 gemeenten hoe zij omgaan met informatie die opgevraagd kan worden via SUWInet, het netwerk waarin overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven opslaan en met elkaar delen. Conclusie van de inspectie: er moet nog veel worden verbeterd. De VNG heeft inmiddels aangekondigd dat zij een verbetertraject starten, met veel aandacht voor informatie en voorlichting. Tijdens een startbijeenkomst van het traject is een publicatie gepresenteerd over de noodzaak om zorgvuldig om te gaan met gegevens uit Suwinet.

 

Staatssecretaris Klijnsma is helder in de VNG-publicatie. “Neem persoonsgegevens bloedserieus”, zegt zij in het boekje. De VNG heeft ook UWV gevraagd om een bijdrage te leveren aan de publicatie. We zijn immers een grootgebruiker van SUWInet en hebben jarenlange ervaring met gegevensverwerking. Bij onze divisie ‘Gegevensdiensten’ ontvangen wij per zogeheten ‘inkomstenverhouding’ 128 gegevens van iedereen met een baan of uitkering. Inkomstenverhoudingen zijn dienstverbanden maar bijvoorbeeld ook verstrekte uitkeringen, arbeidsgehandicaptenkorting en ingehouden bijdragen Zorgverzekeringswet. Dat zijn ruim drie miljard gegevens per maand, ofwel 36 miljard per jaar!

 

Het is van groot belang dat UWV zorgvuldig omgaat met deze gegevens. Onze bestanden vormen de bronbestanden voor veel toepassingen en worden weer door 1.500 afnemers gebruikt, waaronder de gemeenten. Een klein foutje in onze bestanden kan grote gevolgen hebben, met hele vervelende gevolgen voor de burger die het betreft. Bij UWV investeren we daarom veel in trainingen en bewustwording. Zo krijgt iedere UWV medewerker die inzage heeft in de SUWI-bestanden onze tien gouden regels mee en hebben we meerdere hulpmiddelen zoals werkinstructies en een speciale interne adviesdesk die ondersteuning levert bij gegevensleveringen. Daarnaast is natuurlijk ook controle nodig. Alle raadplegingen in het systeem worden gelogd en, als er aanleiding toe is, volgen maatregelen.

 

U hoort mij niet zeggen dat er bij het beheer van gegevens bij UWV nooit fouten worden gemaakt; het onderwerp vraagt om permanente aandacht. Als professional met “inkijk” in SUWInet heb je een grote verantwoordelijkheid. Daar moet je dus professioneel mee omgaan. Persoonsgegevens zijn persoonlijk en de gebruikers van SUWInet zijn aan de Nederlandse burgers verplicht er alles aan te doen om dat zo te houden. Het is er dus alles aan gelegen dat iedere ketenpartij de afgesproken spelregels naleeft en handhaaft. Als UWV dragen wij daar graag aan bij.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine oktober 2019

Afbeelding

Whitepapers