of 59250 LinkedIn

Opwaarts (maar niet in een rechte lijn)

De verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Ook de werkloosheid in Nederland daalde in het afgelopen jaar. Het beeld over de afgelopen drie maanden levert echter vooral gemengde gevoelens op.

Het economisch herstel vordert gestaag. In het derde kwartaal was de economische groei weliswaar lager dan het kwartaal ervoor, maar ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie toch met een respectabel percentage van 1,9%. Daarnaast ontwikkelen het producentenvertrouwen en vooral het consumentenvertrouwen zich positief. Zo zit de koopbereidheid van de consument weer duidelijk in de lift.

 

Aantrekkende markt

De verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn ook steeds meer zichtbaar. Er stonden in het derde kwartaal 17% meer vacatures open dan een jaar eerder. Na drie jaren van krimp zien we eindelijk per saldo weer meer banen ontstaan. In het derde kwartaal van 2015 waren er 72.000 werknemersbanen meer dan een jaar eerder. Ook lag het aantal banen van zelfstandigen 44.000 hoger dan in het derde kwartaal van 2014. Waar de werkgelegenheid in steeds meer marktsectoren aantrekt, bevinden collectieve sectoren zich juist in een moeilijke fase. Dit geldt vooral voor de zorgsector. Zo gingen er alleen al in deze sector in een jaar tijd per saldo 28.000 banen verloren.

 

Groeiende uitzendsector

Het aantal uitzenduren stijgt nu al tien kwartalen op rij. De uitzendsector zorgt momenteel voor verreweg de grootste banengroei. Aanvankelijk was deze groei te danken aan de stijging van het aantal langlopende uitzendcontracten. Dit is een bevestiging van de toegenomen flexibilsering. Sinds het derde kwartaal van 2014 zien we ook dat het aantal kortlopende uitzendcontracten stijgt. Dit is vooral een teken dat de arbeidsmarkt aantrekt.

 

Haperende werkloosheidsdaling

Ook de werkloosheid in Nederland is in het afgelopen jaar gedaald. Het beeld over de afgelopen drie maanden roept echter een gemengd gevoel op. De werkloosheid is in die periode gestegen. Dit gebeurde vooral doordat meer mensen zich aanboden op de arbeidsmarkt en zij niet meteen een baan vonden. Meer arbeidsaanbod is op zich goed nieuws. Aan de andere kant is het aantal werkenden in de afgelopen maanden nog nauwelijks gestegen. Ook de ingezette daling van het aantal WW-uitkeringen hapert de laatste tijd. Hierbij moet wel ter nuancering worden opgemerkt dat sinds afgelopen juli een deel van de werkhervattingen pas met enige vertraging zichtbaar is in de cijfers. Dit is het gevolg van de invoering van de methodiek van inkomstenverrekening in het kader van de Wet werk en zekerheid.

 

Een pyrrusoverwinning

De arbeidsmarkt is nog steeds ruim te noemen. Er zijn te weinig vacatures voor het aantal werkzoekenden. De langdurige werkloosheid is in het derde kwartaal weliswaar iets teruggelopen - van 44% naar 41% - maar dit is slechts een pyrrusoverwinning. Zo zijn onder 45-plussers nog steeds zes van de tien werklozen al langer dan een jaar op zoek naar een baan. Over de eerste tien maanden van dit jaar is het aantal nieuwe WW-uitkeringen weliswaar 4% lager dan een jaar eerder, maar door 50-plussers werden 5% meer uitkeringen aangevraagd. Naast het bestrijden van (ingetreden) werkloosheid, is er dus nog veel werk aan de winkel om juist werkloosheid te voorkomen.

 

Geen rechte lijn omhoog

Ja, we zijn officieel uit de crisis. Nee, we zijn er nog lang niet. Het CPB verwachtte met Prinsjesdag een economische groei van 2,0% in 2015 en 2,4% in 2016. Tegelijkertijd kun je je afvragen of en in welke mate de afkoelende wereldeconomie ons land parten gaat spelen. Ja, het gaat écht een stuk beter. De richting waarin de arbeidsmarkt zich momenteel beweegt, is bemoedigend, maar deze beweging loopt niet per se in een rechte lijn omhoog. Verder herstel ligt voor de hand, maar is niet zonder meer vanzelfsprekend.

 

Deze column is eerder verschenen in de UWV Kennisnieuwsbrief december 2015

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door W de Geus op
en de verborgen jeugdwerkloosheid ( < 27 jaar, diploma maar nog nooit baan gehad/gevonden) laten we dan nog maar even beschouwing

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine online april 2018

AfbeeldingConstant leren belangrijk

Wat is de visie van de Raad van Bestuur van UWV op het afgelopen jaar en de nabije toekomst? Verder in UWV Magazine online: werkgevers klagen al jaren dat ze de juist opgeleide mensen niet kunnen vinden. Hoe erg is het gesteld? En: hoe kunnen ex-gedetineerden aan het werk gaan en blijven? Voor een geslaagde re-integratie is een vast inkomen cruciaal. Maar met een detentieverleden is het moeilijk om werk te vinden.

Whitepapers