of 59250 LinkedIn

Niet achteroverleunen

Prinsjesdag bracht dit jaar overwegend positief nieuws over de economie en de arbeidsmarkt. Terecht werd in de Troonrede echter de oproep gedaan om vooral niet achterover te leunen.

De economie groeit naar verwachting harder dan eerder werd aangenomen. Ook met de arbeidsmarkt gaat het al een stuk beter. Meer vacatures en per saldo meer banen. De dynamiek op de arbeidsmarkt neemt komend jaar verder toe. De werkloosheid daalt weliswaar maar het gaat geleidelijk en zij blijft hoog. Het werkzoekendenbestand vergrijst en mede hierdoor is een relatief groot deel van de werkloosheid langdurig.


De wereld verandert
Globalisering, flexibilisering, technologie en vergrijzing zijn essentiële thema’s die de arbeidsmarkt steeds meer beïnvloeden. Functies veranderen razendsnel en daarmee ook de benodigde kwalificaties en competenties. Kennis en vaardigheden raken sneller verouderd dan we gewend waren. Dit is relevant voor o.a. werkgevers, werkenden, werklozen, schoolverlaters, beleidsmakers en de lesprogramma’s in het onderwijs. Een verbeterde aansluiting tussen vraag en aanbod is noodzakelijk. Er zijn steeds meer geluiden van werkgevers te horen over een gebrek aan gekwalificeerde sollicitanten.

Werkloosheid voorkomen
Het arbeidsmarktbeeld vereist niet alleen specifieke aandacht voor het bestrijden van werkloosheid, maar juist ook voor het voorkomen ervan. Van werk-naar-werkactiviteiten en om- en bijscholing vormen daarin belangrijke ingrediënten. Uit een recente studie van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt echter dat werkgevers tijdens de afgelopen crisis minder prioriteit hebben gegeven aan dergelijke activiteiten.

Scholing
Nu de economie aantrekt en het met meer bedrijven beter gaat, is het van groot belang dat scholing en zelfontwikkeling hoog op de agenda staan. Bij scholing denken we in eerste instantie aan activiteiten die bijdragen aan een verhoging van de productiviteit binnen het bedrijf. Maar voor de arbeidsmarkt van morgen en overmorgen gaat het ook om scholing gericht op het vergroten van de individuele arbeidsmarktwaarde. Dit kan binnen het huidige bedrijf of de sector zijn, maar juist ook erbuiten. Wellicht zelfs in een ander beroep. Mensen bezitten immers meer dan één talent.

Knelpunten het hoofd bieden
Bij- of omscholing is niet van de ene op de andere dag gemeengoed. Er moeten financieringsdiscussies worden beslecht. De stap naar scholing ter verhoging van de individuele arbeidsmarktwaarde is noodzakelijk om toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Voor twee groepen werknemers is dat vooral urgent: laagopgeleide jongeren in een flexibele baan en oudere werknemers die lang bij één werkgever hebben gewerkt. De eerste groep loopt een groot risico (herhaald) werkloos te worden. De tweede groep heeft vaak eenzijdige en soms ook verouderde kennis en vaardigheden. Als zij werkloos raken, is de kans groot dat ze ook werkloos blijven.

 

Deze column is eerder verschenen in de UWV Kennisnieuwsbrief, nummer 21, oktober 2015

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine online juni 2018

Afbeelding

Goede handhaving is gebaat bij samenwerking 

De samenwerking van (semi)overheidsorganisaties op het gebied van handhaving loopt al goed, maar kan nog beter, vindt minister Koolmees van SZW. Samenwerking is daarbij van groot belang. Verder in UWV Magazine online: rouwen om baanverlies en de ‘schuldenbrief’ van Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW.

Whitepapers