of 59345 LinkedIn

Meer kansen op een minder ruime arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt wordt minder ruim. Hoewel een generieke krapte nog ver uit zicht is, vinden meer werkgevers het lastig om vacatures te vervullen. Met de verruimde brug-WW en scholingsvouchers liggen er twee nieuwe instrumenten die juist nu kansen bieden voor werkzoekenden én werkgevers.

Het aantal vacatures stijgt al enige tijd, het aantal nieuwe banen neemt sinds vorig jaar weer toe en langzaam daalt de werkloosheid. Maar we zijn er nog lang niet. De arbeidsmarkt verandert razendsnel en stelt steeds hogere eisen aan de beroepsbevolking.

Ruime arbeidsmarkt
De kansen voor werkzoekenden nemen weliswaar toe, maar helaas (nog) niet voor iedereen en zeker niet in dezelfde mate. In zijn algemeenheid is de arbeidsmarkt nog ruim en daarmee overstijgt het aanbod van werkzoekenden de vraag naar personeel. Er zijn echter verschillen tussen beroepsgroepen, regio’s en opleidingsniveaus. 

Meer moeilijk vervulbare vacatures
Hoewel de arbeidsmarkt nog bepaald niet krap is, vinden meer werkgevers het lastig om vacatures (snel) te vervullen. Uit onderzoek van UWV onder 4.700 werkgevers die vorig jaar vacatures hebben ingevuld, blijkt dat 23% van deze vacatures moeilijk vervulbaar was. In 2011 werd dit voor het laatst gemeten. Toen lag dit op 19%. Er is echter nog lang geen sprake van een situatie als vlak voor de crisis toen vier op de tien vacatures moeilijk vervulbaar bleken.

Hoog niveau, ICT en techniek
Vooral vacatures voor hogeropgeleiden zijn lastiger te vervullen. Dit geldt voor bijna een derde van deze vacatures, tegen 27% in 2011. Ook hier is de situatie niet vergelijkbaar met vlak voor de crisis, toen bijna de helft van de ingevulde vacatures voor hoogopgeleiden moeilijk vervulbaar was. Het aandeel moeilijk vervulbare vacatures voor middelbaar geschoolden lag met 19% in 2015 licht hoger dan in 2011. Ook hier is nog een fors verschil met de situatie vlak voor de crisis, toen het percentage dubbel zo hoog was. Werkgevers hebben de meeste moeite om vacatures voor ICT- (48%) en technisch personeel (41%) in te vullen, hoewel ook het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor commercieel personeel weer aan het toenemen is.

Regionale krapte
Ook zijn er verschillen tussen regio’s als het gaat om moeilijk vervulbare vacatures. UWV brengt momenteel voor diverse regio’s in kaart voor welke beroepen en op welk niveau de arbeidsmarkt krap is. Met andere woorden, welke vacatures in de praktijk moeilijk vervulbaar blijken. De inzichten van de eerste regio’s zijn inmiddels al gepubliceerd op werk.nl. Binnenkort volgen er meer. 

Weinig concessies
Je zou verwachten dat werkgevers de eisen hebben aangepast om een vacature vervuld te krijgen. Dit blijkt nauwelijks het geval. Slechts 12% van de werkgevers past zijn vacature-eisen aan, 88% doet dit niet. Dit percentage is gelijk aan dat van 2011. In 2008 paste nog een vijfde van de werkgevers zijn vacature-eisen aan. Verder treffen maar weinig werkgevers (17%) andere maatregelen om een moeilijk vervulbare vacature alsnog ingevuld te krijgen. Hiervan nam nog geen kwart van de werkgevers een werknemer aan om deze vervolgens om- of bij te scholen.

Nieuwe instrumenten
Met een arbeidsmarkt die verkrapt, liggen er met twee nieuwe instrumenten juist nu kansen voor werkzoekenden én werkgevers. Zo is de regeling brug-WW inmiddels verruimd. De brug-WW is een WW-uitkering waarbij het mogelijk is om – in combinatie met werken - noodzakelijke scholing te volgen. Het instrument brug-WW biedt extra ondersteuning om met een WW-uitkering een baan te vinden of de overstap van de ene naar een andere baan mogelijk te maken met substantiële omscholing. Voor de werkgever is het gunstig omdat de nieuwe medewerker, voor de uren die hij aan scholing besteedt, een WW-uitkering ontvangt. Voor de overige uren betaalt de werkgever salaris. Daarnaast worden de mogelijkheden verruimd om – onder voorwaarden – ook de directe kosten van scholing van een werkzoekende voor een kansrijk beroep te verlagen met behulp van een scholingsvoucher.

UWV voert zowel de brug-WW als de scholingsvouchers uit. Beide regelingen vergroten de kans op een baan voor werkzoekenden. Ze bieden echter ook uitgelezen mogelijkheden voor werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures. Deze (tijdelijke) extra middelen komen op een goed moment. De werkloosheid is nog steeds hoog, maar de arbeidsmarkt wordt langzamerhand krapper. Pak deze kans!

Deze column is eerder verschenen in de UWV Kennisnieuwsbrief mei 2016

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine oktober 2019

Afbeelding

Whitepapers