of 59147 LinkedIn

Meer aandacht voor schulden uitkeringsgerechtigden

Meer aandacht voor schulden uitkeringsgerechtigden. Begrip voor de situatie van de klant, schaamte over financiële problemen wegnemen en ernstige schulden helpen voorkomen
Reageer

UWV wil zijn dienstverlening verbeteren voor mensen die financiële zorgen ervaren of schulden hebben. UWV maakt daarbij gebruik van onderzoeksresultaten uit het nieuwste UWV Kennisverslag. Daaruit blijkt dat WW’ers het waarderen als UWV informeert naar de financiële impact van hun baanverlies. UWV toont, volgens de ondervraagde klanten, zo begrip voor de situatie van de klant, kan schaamte over financiële problemen wegnemen en ernstige schulden helpen voorkomen.

Uit eerder onderzoek is bekend dat uitkeringsgerechtigden met schulden minder snel betaald werk vinden. Het hebben van schulden eist veel aandacht op en veroorzaakt stress. Dat belemmert bij het zoeken naar een baan. UWV vindt het belangrijk deze problematiek tijdig te signaleren, En om, indien nodig, de uitkeringsgerechtigde naar de juiste partij door te verwijzen, veelal de gemeentelijke schuldhulpverlening of een wijk- of buurtteam in de gemeente. UWV heeft daarom onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in wanneer WW’ers zich bewust worden van de financiële gevolgen van de inkomensterugval, hoe ze met de financiële risico’s omgaan en welke verwachtingen zij hebben van UWV.

 

Dit onderzoek is uitgevoerd onder mensen met een WW-uitkering, omdat de aanvang van een WW-uitkering een moment is waarop sluimerende financiële problemen dringend kunnen worden en kunnen overgaan in (problematische) schulden. Mensen die in de WW komen, krijgen te maken met een inkomensterugval. Hoe groot deze terugval is, hangt af van het loon dat men verdiende voor de werkloosheid. De WW-uitkering is de eerste twee maanden 75% van het dagloon en na twee maanden 70%. Hierbij geldt een maximum dagloon.

 

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers het een goed idee vinden als UWV gericht gaat vragen naar financiële zorgen bij klanten, zolang beantwoording vrijwillig is en UWV zorgvuldig met deze informatie omgaat. Niet alleen kan UWV er zo aan bijdragen dat klanten tijdig hulp inschakelen, UWV komt hiermee ook tegemoet aan de behoefte bij klanten aan meer begrip voor hun financiële situatie. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat vooral voor mensen met grote financiële zorgen behoefte hebben aan meer informatie en aan persoonlijke ondersteuning.

 

Aandacht voor financiële problematiek en schulden in de dienstverlening van UWV

UWV gebruikt de resultaten van dit onderzoek bij het verbeteren van zijn dienstverlening. Sinds 2015 leidt UWV medewerkers van UWV Klantencontact op om (dreigende) schuldenproblematiek te signaleren en door te verwijzen naar gemeenten of andere schuldhulpverleningspartijen. Deze dienstverlening gaat UWV vanaf het najaar van 2017 op kleine schaal in pilotvorm uitbreiden, in samenwerking met enkele gemeenten. In deze pilots zullen medewerkers die dagelijks contact hebben met klanten onderzoeken op welke manier zij klanten met (mogelijke) financiële problematiek kunnen herkennen en hoe zij een warme overdracht naar gemeentes of wijkteams tot stand kunnen brengen. Verder verbetert UWV de informatie op zijn website over inkomensterugval en het voorkomen en oplossen van schulden.

 

Lees hier het UWV Kennisverslag

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine oktober 2018

AfbeeldingDe toekomst van werk

In de printeditie van UWVMagazine de visie van een aantal mensen op werk, de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat.

 

In het online nummer vertelt Fred Paling, voorzitter Raad van Bestuur over de nieuwe strategie van UWV. Verder in deze editie: Nederland van het gas af, wat betekent dat voor de arbeidsmarkt?

Whitepapers