of 59345 LinkedIn

Mee-beraadslagen bij de SER

De sociale partners staan weer stevig op de politieke kaart. Met het sociaal akkoord is een stap gezet naar een nieuwe structuur voor de arbeidsmarkt. Zo viel afgelopen weken te lezen in de kranten. Een belangrijke rol voor het vormgeven van deze nieuwe structuur is toebedeeld aan de SER. Logisch, want de SER is het “boegbeeld” van de Nederlandse polder.

In meerdere opzichten is de SER boegbeeld. De SER streeft altijd naar een unaniem advies. Zo’n advies loont: het wordt vaak overgenomen. Ook wat betreft samenstelling is de SER de polder. De Nederlandse samenleving komt terug in de geledingen. Wat betreft kennis én achtergrond.

Héél Nederland? Niet helemaal. Gek genoeg is namelijk “de uitvoering” niet vertegenwoordigd in de SER. Dat vind ik een gemis. Het belang van de uitvoering heeft in het parlement en de invloedrijke organen (Rekenkamer, Raad van State) heeft immers steeds meer nadruk gekregen.

 

Zo onderzocht de Eerste Kamer recent de verzelfstandigingen bij de overheid en tijdens de hoorzittingen werd ruim aandacht besteed aan de wijze waarop we in Nederland met de uitvoering  van beleid omgaan. Sprekers als oud vice-president van de Raad van State, Herman Tjeenk WiIllink  bepleitten er meer  aandacht voor de uitvoering. Een citaat: “Het accent komt in de praktijk steeds meer te liggen bij de uitvoering, terwijl Den Haag altijd zeer geconcentreerd is geweest op de beleidsbepaling.” Tijdens dit onderzoek werd ook de voorzitter van de Algemene Rekenkamer, Saskia Stuiveling, bevraagd. Over het gebrek aan politieke belangstelling voor de uitvoering merkte zij op: “De uitvoering moet politiek centraal worden gesteld. Dat is in Nederland ongelooflijk lastig...”

 

Ik sluit me graag aan bij mevrouw Stuiveling. Want welke wending het sociaal akkoord ook krijgt, duidelijk is wel dat de sociale zekerheid de komende jaren een belangrijk onderwerp op de agenda blijft. De duur van de WW of het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking, het zijn allemaal onderwerpen waarbij aandacht voor uitvoeringsaspecten essentieel is voor het slagen van het voorgenomen beleid en uiteraard zijn er talrijke onderwerpen buiten het domein van de sociale zekerheid waarvoor dit ook geldt.

Door de aandacht voor de uitvoering binnen de SER te borgen, borgen we uiteindelijk het belang van de burger. Het wordt tijd voor een vaste betrokkenheid van de uitvoering bij de beraadslagingen in de SER.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine oktober 2019

Afbeelding

Whitepapers