of 58952 LinkedIn

Krachtenbundeling voor meer perspectief op werk

Zo snel kan het gaan. Eind 2016 was de arbeidsmarkt alleen krap in de regio Amsterdam. 2 jaar later hebben werkgevers in 27 van de 35 arbeidsmarktregio’s moeite om geschikt personeel te vinden.

Het aantal banen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. En toch hebben we in Nederland, zo blijkt uit CBS-cijfers, nog een onbenut arbeidspotentieel van iets meer dan 1 miljoen mensen. Minder dan een derde hiervan valt onder de officiële werkloosheidsdefinitie. in 2018 ontstonden er maar liefst 1,8 miljoen vacatures en het werkloosheidspercentage stond in februari 2019 op het laagste punt in 18 jaar.

Om diverse redenen sluiten vraag en aanbod niet naadloos op elkaar aan. Zo is er verschil in gevraagde en aangeboden kennis en competenties. Ook kunnen er regionale verschillen zijn naar beroepsgroep. Dit is zeker geen nieuw gegeven. Wel nieuw is dat publieke en private partijen de krachten bundelen om dit en volgend jaar extra inspanningen te leveren om de kansen te benutten die de huidige arbeidsmarkt biedt. Werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G4, G40), UWV, MBO Raad, OCW en SZW hebben in februari met een intentieverklaring ‘Perspectief op Werk’ een oproep gedaan aan de arbeidsmarktregio’s om deze uitdaging aan te gaan. De partijen gaan samen een extra impuls geven om mensen te helpen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar daardoor gemakkelijker kunnen vinden.

De arbeidsmarktregio’s zijn uitgenodigd om een gezamenlijk regionaal actieplan te maken, waarbij de verantwoordelijk wethouder van de centrumgemeente en een vertegenwoordiger van werkgeverszijde het voortouw nemen. Zij betrekken de andere partijen in de regio actief bij het opstellen van dit actieplan.

Alle partijen realiseren zich dat de urgentie hoog is om iets aan de arbeidsmarktsituatie te doen. Hiervoor is vooral creativiteit, maatwerk en lef vereist. Uit recente cijfers van het CPB blijkt dat de groei van de Nederlandse economie dit en volgend jaar veel minder uitbundig zal zijn dan in 2017 en 2018. Conjunctuurgolven zijn een economisch gegeven, maar we kunnen ons wel optimaal inspannen en alles uit de kast halen om nu zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen. Als ik een uitspraak van Johan Cruijff mag aanhalen: ‘Alleen kan je niks, je moet het samen doen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine november 2019

Afbeelding

Whitepapers