of 59345 LinkedIn

In 2019 moeten meer mensen profiteren van de arbeidsmarkt

Het lijkt erop dat 2019 het voorlopig hoogtepunt wordt van krapte op de arbeidsmarkt. Dit beeld zien we ook op de regionale arbeidsmarkt. De personeelstekorten die ontstaan lossen niet vanzelf op. Ze vragen een inspanning van werkzoekenden, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen.

De werkloosheid daalt nu al geruime tijd. In de publicatie Regio in Beeld die UWV elk jaar uitgeeft, zien we dat alle regio’s profiteren van de gunstige economie. In grote delen van Nederland is de arbeidsmarkt inmiddels ‘krap’ te noemen. Werkgevers in onder andere de zorg, bouw, ICT en transport hebben steeds meer moeite om personeel te vinden. In het hele land is er een tekort aan onder meer elektriciens, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs.

Tijdens  de diverse stakeholdersbijeenkomsten die UWV naar aanleiding van Regio in Beeld organiseerde, werd duidelijk dat overheid, onderwijs en ondernemers heel goed in de gaten hebben dat zij samen de knelpunten op de arbeidsmarkt het hoofd moeten bieden. Er zijn zo veel vacatures dat werkgevers soms hardop twijfelen of zij bepaalde orders nog wel kunnen aannemen, omdat zij onvoldoende mensen hebben. Aan de andere kant zoeken nog veel mensen naar een baan, maar merken dat hun opleiding, kennis en/of vaardigheden niet goed matchen met de vraag.

Als de economische tijden straks weer slechter worden, zullen er minder kansen zijn. Juist nu moeten we de handen ineen slaan. Geen beren op de weg zien, maar kansen. Samenwerking tussen werkgevers, onderwijsorganisaties, gemeenten en UWV kan doorslaggevend zijn voor het maken van een match tussen werkzoekenden en werkgevers. Optimale flexibiliteit is nodig van partijen.

Gelukkig staan werkgevers steeds meer open voor creatieve oplossingen. Zij zijn bereid niet langer mensen te zoeken bij vacatures, maar de banen aan te passen aan  de talenten van gemotiveerde werkzoekenden en naar scholingsmogelijkheden te kijken. Dit biedt mogelijkheden voor werkzoekenden die nu nog moeite hebben een baan te vinden. Deze groep moet gestimuleerd worden breed te zoeken en geholpen worden om een goed beeld te krijgen van hun kwaliteiten. Iemand met een achtergrond uit de administratie kan – met de juiste motivatie en bijscholing – vaak prima aan de slag in andere sectoren. Er is niet één oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt, het gaat om een mix van oplossingen. Daarbij zijn maatwerk en samenwerking de sleutelwoorden. De wil is er. Dan moet de uitvoering toch ook lukken?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door groart op
Twee opmerkingen over de krapte van de arbeidsmarkt.

Ten eerste de rol van de werkgevers. U schrijft over de werkzoekenden: “Deze groep moet gestimuleerd worden breed te zoeken en geholpen worden om een goed beeld te krijgen van hun kwaliteiten”. Maar waarom worden niet juist de wérkgevers gestimuleerd om een beter beeld te krijgen van het enorme aanbod aan kwaliteit en ervaring van werkzoekenden? Want zolang het aanstellingsbeleid bij de werkgever ligt, bepaalt de werkgever of een werkzoekende een kans krijgt.

Te tweede het dogma van de krapte op de arbeidsmarkt. Als samenleving willen we graag dat een ieder zijn of haar steentje kan bijdragen. Kijken we naar het aantal uitkeringsgerechtigden, het aantal jongeren in parttime/deeltijd of flex die te weinig (VASTE) uren hebben, vele werkloze ouderen met minimaal 30 jaar werkervaring en de vele vrijwilligers die graag ook betaald willen worden, dan hebben een potentiële groep van rond de 2 à 3 miljoen mensen (afhankelijk van de "werkloos"-definitie).
Voor een inclusieve samenleving is bij lange na geen krapte op de arbeidsmarkt.

Dus werkgevers wees innovatief en flexibel met het invullen van de vacatures, want er zijn meer dan genoeg kandidaten om uit te kiezen!

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine oktober 2019

Afbeelding

Whitepapers