of 59130 LinkedIn

Hoe gedragsonderzoek helpt dienstverlening aan burgers te verbeteren

Hoe gedragsonderzoek helpt dienstverlening aan burgers te verbeteren
Reageer

Hoe kan gedragsonderzoek helpen de dienstverlening aan burgers te verbeteren? Dat is het onderwerp van een special van het UWV Kennisverslag, waarin vier recente artikelen hierover zijn gebundeld.

Gedragsbeïnvloeding is niet nieuw bij UWV. Al in 2012 brachten we een rapport uit waarin de mogelijkheden staan beschreven die een online omgeving voor gedragsbeïnvloeding biedt. Op basis van deze studie paste UWV een aantal verbeteringen toe in de online dienstverlening aan WW-klanten. De laatste jaren is binnen UWV vooral onderzoek gedaan naar het gedrag van werkzoekenden en het positief beïnvloeden ervan.

 

De artikelen in de special komen voort uit onderzoek dat is verricht ter voorbereiding op het ‘Kennisprogramma Gedragsbeïnvloeding’ van UWV dat nu volop draait. De inzichten hieruit betrekt UWV bij het verder ontwikkelen van haar dienstverlening.

 

De special bevat de volgende artikelen:

 

Onbewust en irrationeel gedrag

Gedragswetenschappers leren ons dat alleen het informeren of bewust maken van mensen vaak niet voldoende is om gedrag te veranderen. Gedrag komt namelijk niet alleen op basis van rationele overwegingen maar ook onbewust tot stand en mensen maken vaak gebruik van vuistregels om beslissingen te nemen. Kennis over het bestaan van deze processen geeft beter inzicht in wat het gedrag van onze klanten bepaalt. Zo kiezen werkzoekenden er niet bewust voor om de Werkverkenner niet in te vullen. Wanneer UWV een herinnering stuurt,  neemt het invulpercentage substantieel toe.

 

Het nakomen van de sollicitatieplicht

Analyse van de online activiteiten van werkzoekenden op de UWV-website www.werk.nl laat zien dat online gedrag een goede voorspeller is van het al dan niet nakomen van de sollicitatieverplichting. Zo lopen vooral klanten die in de eerste weken van de WW-uitkering de site niet of slechts eenmalig bezoeken een hoger risico op het niet naleven van deze verplichting. Dit biedt aanknopingspunten voor UWV om specifiek aandacht te besteden aan de groep die weinig gebruikmaakt van werk.nl.

 

Verplicht gemotiveerd

Mensen met een WW-uitkering hebben een aantal verplichtingen. De kennis van deze regels en de bereidheid ze na te leven varieert sterk. Een beter inzicht in het nut en de reden van een verplichting draagt bij aan een grotere bereidheid om er aan te voldoen. Met deze kennis ontwikkelde UWV onder meer checklists en filmpjes waarmee we WW’ers bij de aanvraag van de uitkering informeren over de rechten en plichten.

 

Naleving en gedrag offline klanten

Het laatste artikel in deze special gaat over werkzoekenden met een WW-uitkering die geen gebruik maken van de online dienstverlening van UWV. Een belangrijke conclusie van het onderzoek dat UWV liet uitvoeren is dat deze groep net zo goed aan de plichten van een WW-uitkering voldoet als uitkeringsgerechtigden die onze online diensten wel gebruiken. Om het gedrag van deze offline klanten en hun bereidheid om verplichtingen na te leven te kunnen volgen, is regelmatig contact van UWV met deze in omvang beperkte groep van belang.

 

Maandelijkse uitgave van UWV Kennisverslag

UWV publiceert iedere maand op uwv.nl/kennis een UWV Kennisverslagartikel van een van de kennisadviseurs van UWV. Geïnteresseerden worden via een e-mail alert direct op de hoogte gebracht van de nieuwe publicatie. Aanmelden kan via uwv.nl/kennis

 

Lees het UWV Kennisverslag - Special gedragsbeïnvloeding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine online september 2018

AfbeeldingGrote stappen op weg naar goede samenwerking

Gemeenten en UWV werken al goed samen, maar het kan nog altijd beter, zegt Astrid Hendriks van UWV. Zij en drie betrokkenen vertellen over de samenwerking. Verder in UWV magazine online: Werken met een beperking, rondje door het land door Raad van Bestuur van UWV en werkgevers maken weinig gebruik van no-riskpolis.

Whitepapers