of 59345 LinkedIn

Hoe een internetforum kan helpen

In de afgelopen periode zijn er meerdere nieuwe wetten ingevoerd op het gebied van de sociale zekerheid. De UWV-organisatie daarop aanpassen is natuurlijk een uitdaging, maar de gewijzigde regels uitleggen aan klanten is minstens zo belangrijk. Online media kunnen hierbij helpen, zo leert het speciale Wajong-forum.

Begin vorig jaar werd de Participatiewet van kracht. Deze wet heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. Invoering van de wet heeft grote gevolgen voor gemeenten en UWV, maar vooral voor de mensen die het betreft. Al snel bleek er onder de groep van jonggehandicapten behoefte aan informatie over alle veranderingen voor hun situatie. Begrijpelijkerwijs kwamen er direct veel vragen. “Wat betekent de wet voor mij?”, “Heb ik nieuwe verplichtingen?”.

 

Vraagtekens

Nog voordat de Participatiewet van kracht werd, hebben we onze communicatie opgeschroefd met klantbrieven, informatiebijeenkomsten in het land en de website uwv.nl. Toch bleven er veel vragen onder de Wajong-populatie. Daarom begon UWV met een online forum, waar Wajongers hun ervaringen kunnen delen over de veranderingen die de Participatiewet met zich meebrengt. De bezoekers kunnen er discussiëren over alle ontwikkelingen en vragen stellen aan UWV. Het forum sluit aan op UWV Perspectief, een digitaal magazine en platform voor mensen met een UWV-uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Deze site heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een goedbezochte community.

 

Reaguurders

“Zet het forum de poort open voor negatieve reacties?”, werd mij gevraagd. We blijven verstoken van de zogenoemde ‘reaguurders’, die er vooral op uit zijn om in vaak weinig subtiele bewoordingen hun frustraties af te reageren en niet om mee te denken over verbeteringen. Tot mijn genoegen kan ik zeggen dat de discussies op het forum vooral inhoudelijk van aard zijn. Wat niet wegneemt dat ook in dit forum de ‘ventielfunctie’ belangrijk is. Mensen kunnen stoom afblazen over hun ervaringen. Meer dan andere klanten reageren de gebruikers soms emotioneel op bijvoorbeeld een brief, een afspraak met een arts of aangekondigd huisbezoek, zo leeft onze ervaring. Met een goede moderator leiden we het gesprek in goede banen. Zij ziet er op toe dat discussies niet ontsporen. Ook goed om te zien: forum-bezoekers spreken elkaar aan op hun gedrag.

 

Extra aandacht

Het UWV Wajong-forum voorziet in meerdere behoeften. Om te beginnen natuurlijk het bieden van actuele informatie. Nieuws over beoordelingen, uitnodigingsbrieven die mensen kunnen verwachten melden we online. Daarnaast weten we door de discussies op het forum nog beter wat er leeft onder de doelgroep. Zijn er veel vragen over een bepaald onderwerp, dan passen we de informatievoorziening daarop aan of schrijven erover in onze eigen media. Ook krijgen we er soms signalen van klanten die extra aandacht nodig hebben en waar opvolging aan wordt gegeven.

 

Dialoog

Het Wajong-forum laat zien dat het helpt om de dialoog te zoeken. Hoewel er zeker ook kritiek is te lezen, zijn de reacties van de Wajongers op het forum zeer positief, en ook ouders en begeleiders laten er regelmatig van zich horen. Het zorgt er niet alleen voor dat we een spiegel voorgehouden krijgen, maar biedt ook een continue peilstok waarmee we zo nodig dienstverlening kunnen bijsturen. Dat wil niet zeggen dat een forum een ‘wondermiddel’ is voor iedere doelgroep. Zo zijn Wajongers meer dan gemiddeld online en dat geldt niet voor bijvoorbeeld WAO’ers.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Chris van Henegouwen (Romanschrijver) op
Geconstateerd kan worden dat niet elke verzekeringsarts het niveau van Jim Faas kan halen. Ik mag wel zeggen: de meesten niet.

Maar dat was eigenlijk al duidelijk, gezien de vele getuigenissen van patiënten die door verzekeringsartsen onheus zijn bejegend. Zie daarvoor hetzelfde forum. Ik hoef maar te verwijzen naar de vrouw die van de keuringsarts de vraag kreeg voorgeschoteld, hoe ze dacht ooit aan een man te kunnen komen, met haar handicap.

Veel onbeschofter zal het hopelijk niet worden.
Door Gerard Breuker (Verzekeringsarts) op
Het is natuurlijk het goed recht van elke romanschrijver de werkelijkheid net zo lang te draaien tot hij de alternatieve waarheid heeft gecreëerd die hij graag wil uitdragen.
Het is wel leuk goed te lezen dat zelfs in deze onwerkelijkheid de kwaliteiten van Jim Faas worden herkend.
Door Chris van Henegouwen (Romanschrijver) op
Teleurstellend aan het forum is het tekortschietende empathische vermogen van UWV-personeel. Enerzijds hebben ze geen moeite met welke hardvochtige politieke maatregel dan ook, anderzijds kunnen ze zich nauwelijks in de leefwereld van Wajongers verplaatsen, die nogal wat schrijnende voorbeelden van onmenselijk (psychisch) lijden hebben gedeeld. Zo vonden ze dat een vrouw die 22 uur per etmaal bedlegerig is, best in staat was om te werken.

Het UWV is geleidelijk veranderd in een VVD-bolwerk en dat krijgen de klanten te merken. Men zou kunnen denken dat het personeelsselectiebeleid tot de verharding van mentaliteit heeft geleid.

Maar er is denk ik meer aan de hand. Associaties met de schokkende Milgram-experimenten komen op, waarbij ondergeschikten geen rem blijken te bezitten voor de hoeveelheid leed die ze, in opdracht van de baas, bereid zijn kwetsbare mensen aan te doen. Waarbij er van persoonlijke verantwoordelijkheid geen sprake meer is.

De vasthoudendheid waarmee sommige medewerkers van het UWV meewerken aan repressie, stemt droevig en je kunt het je nauwelijks voorstellen dat ze er zelf vrede mee hebben. Sinds GroenLinks-senator Tof Thissen een directiefunctie vervult binnen het UWV, is er van zijn kritische houding t.a.v. de Wajong-herkeuring niets meer vernomen.

Gelukkig heeft een enkeling als de verzekeringsarts Jim Faas er geen probleem mee zijn verontwaardiging te ventileren, maar kennelijk heeft hij slechts weinig medestanders binnen de organisatie. Want tot enige merkbare actie in het belang van Wajongers heeft het helaas niet geleid.


Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine oktober 2019

Afbeelding

Whitepapers