of 59281 LinkedIn

Gemeente vindt alternatief voor dure taxikosten

Gemeente vindt alternatief voor dure taxikosten. Mensen die voorheen onder de Wajong vielen zijn nu de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit leidt tot nieuwe vraagstukken over bijvoorbeeld de voorzieningen voor het vervoer.
UWV Reageer

Als een klant om medische redenen moeilijk naar het werk kan reizen, vergoedt de gemeente meestal de taxikosten. Maar dit is niet zonder nadelen: het is duur en stimuleert de zelfstandigheid van de klant niet.

Bij de zoektocht naar alternatieven doet de gemeente Amsterdam een beroep op de expertise van UWV.

De Participatiewet maakt de doelgroep van gemeenten veel groter. Zo zijn mensen die voorheen onder de Wajong vielen nu de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit leidt tot nieuwe vraagstukken over bijvoorbeeld de voorzieningen voor het vervoer. In Amsterdam gaat het hier om zo’n vijf nieuwe situaties per jaar. Toch is het voor de stad interessant om na te denken over de vervoersvoorzieningen voor klanten die door ziekte of een handicap niet zelfstandig naar hun werk of re-integratieplek kunnen reizen. “Bij de huidige aantallen is het niet logisch om zelf de expertise in huis te hebben om vervoersaanvragen te beoordelen”, zegt Tom Geijsen, projectadviseur werk en re-integratie voor de gemeente Amsterdam. “Daarvoor is de materie te complex. Tegelijkertijd streven wij naar de, zoals wij het noemen, goedkoopste adequate voorziening voor mensen.

Anders gezegd: is er voor iemand een minstens even goed alternatief voor de dure taxi?”

 

Specialisme

Geijsen klopte aan bij UWV en kwam terecht bij arbeidsdeskundige Kitty Opdam die gespecialiseerd is in voorzieningen voor werk en onderwijs. Zij zag het idee om Amsterdam te ondersteunen meteen zitten en zo werd in 2017 een pilot van een jaar afgetrapt waarin de gemeente UWV een vast bedrag voor een advies betaalt. “Een beetje bijzonder”, zo omschrijft Geijsen de aanpak.  Amsterdam is de enige gemeente die bij voorzieningen voor woon-werkverkeer zo nauw met UWV samenwerkt.”

 

De beoordeling van vervoersaanvragen is een specialisme, zegt Opdam. “Elke aanvraag is weer anders. De markt is ook erg in beweging: er komen steeds nieuwe mogelijkheden van vervoer bij.” De arbeidsdeskundige kijkt samen met de klant en zijn of haar werkgever naar de  vervoersvoorziening die de meest goedkope en adequate oplossing vormt. “De verzekeringsarts van UWV stelt de beperkingen van de klant vast en ik kijk naar de mogelijkheden om het vervoersprobleem op te lossen. Ik geef alleen advies; ik zet een voorziening niet in. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente.”

 

Het bepalen van de voorziening is maatwerk, aldus Opdam. “Hoe lang duurt het werktraject van de klant? Kan hij zelf rijden? Werkt de klant op korte afstand van zijn woning of moet hij een behoorlijk eind reizen? Is het moeilijk om in de buurt van het werk te parkeren? Hoe toegankelijk

is de locatie van de werkgever? Allemaal factoren waarmee ik in mijn advies rekening houd. Wat de meest geschikte voorziening is, kan voor iedere klant anders uitpakken.” Opdam noemt enkele voorbeelden van vervoer. Heeft iemand een evenwichtsprobleem en werkt hij niet ver van huis, dan kan een elektrische driewielfiets een interessante optie zijn. Als iemand een rijbewijs heeft en vrij lang moet reizen, valt een bruikleenauto te overwegen. Soms bedenkt Opdam een creatieve oplossing. Zoals onlangs voor iemand die een auto heeft, maar zelf niet meer kan rijden. “Deze klant kan gebruikmaken van een bedrijf dat chauffeursdiensten levert.”

 

Weer zelfstandig

Voor een deel van de klanten in Amsterdam is de taxi gewoon de beste oplossing, zeggen Geijsen en Opdam. “Zij hebben een dusdanige beperking dat een andere voorziening niet goed mogelijk is.” Maar voor een aantal anderen is dus wel degelijk een alternatief te bedenken. Zo heeft

Opdam kortgeleden een Canta aanbevolen voor een vrouw die vijf dagen per week naar haar werk reist. “Ik ben met haar meegegaan toen ze ‘m uitprobeerde. Ze reed er zo mee weg! De vrouw is blij met de Canta omdat zij nu weer zelfstandig kan reizen. Dit vergroot haar zelfstandigheid én kansen op de arbeidsmarkt. En voor de gemeente is het huren van een Canta veel goedkoper dan het vergoeden van taxivervoer.”

 

Simpel

Na afronding van de pilot wil Amsterdam de samenwerking op structurele basis voortzetten. Geijsen vindt dat niet meer dan logisch. “Wij zijn tevreden over de kwalitatief goede adviezen van Kitty. Het kost enige moeite om intern bij de gemeente alles goed te regelen, zoals de inkoop van voorzieningen. Maar verder is de aanpak eigenlijk verbazingwekkend simpel. We overwegen om ook voor andere voorzieningen gebruik te maken van de expertise van UWV, met name voor de rolstoel op het werk.” Geijsen wijst erop dat de groep van werkende klanten bij gemeenten groeit. “Hierdoor zal het aantal voorzieningen toenemen. Het is verstandig om na te denken over wat dit voor jouw gemeente betekent.”

 

Dit artikel verscheen eerder in het magazine Sprank.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine mei 2019

Afbeelding

Whitepapers