of 59345 LinkedIn

De gevolgen van langer doorwerken

De gevolgen van langer doorwerken. UWV Kennisverslag 2019-3. Volumeontwikkelingen.
UWV Reageer

UWV Kennisverslag 2019-3. Volumeontwikkelingen 2019-I.

Duiding van ontwikkelingen in de sociale zekerheid met speciale aandacht voor de gevolgen van het langer doorwerken.

In 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen nog fors, maar in 2019 en 2020 verwacht het het Centraal Planbureau (CPB) een vertraging van de economische groei. Dat betekent dat we na een aantal jaren van forse afname ook een keerpunt bereiken bij het aantal WW-uitkeringen. De daling komt tot stilstand. Bij de WIA zien we een steeds verdere toename van de instroom. Een oorzaak van deze toename is het langere doorwerken van oudere werknemers. Daarmee neemt niet alleen het aantal oudere werknemers toe, ook het risico om arbeidsongeschikt te worden stijgt.

 

 •

In 2018 nam het aantal WW-uitkeringen met 20% af. In 2019 verwachten we dat de

afname van het aantal uitkeringen met 12,5% een stuk kleiner zal zijn en in 2020 komt

de daling tot stilstand.

 

In 2019 worden ook de effecten van de verkorting van de WW-duur zichtbaar. Als

onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is de maximale WW-duur tussen

het eerste kwartaal van 2016 en het tweede kwartaal van 2019 verkort van 38 maanden

naar 24 maanden. Mensen stromen daardoor eerder uit de WW.

 

In 2018 zagen we een verdere toename van de instroom in de WIA. Dat is het gevolg

van de toename van de instroom vanuit de groep mensen met een vast dienstverband

(zieke werknemers): +10,7%. De instroom vanuit 2 andere herkomstgroepen (vanuit de

WW en vanuit de groep mensen met een tijdelijk dienstverband) daalt.

 

De stijging van de WIA-instroom komt voor het overgrote deel voor rekening van

mensen in de leeftijdscategorie 60-plus. De instroom van 60-plussers stijgt in 2018 met

ruim 16%. Bij de mensen jonger dan 60 jaar stijgt de instroom met maar 0,6%.

• 

Er zijn 2 redenen voor de toename van de instroom van oudere werknemers. Door het

afschaffen van de vervroegde uittredingsregelingen werken mensen langer door en zijn

er dus meer oudere werkenden. In 2018 steeg het aantal werkenden in deze groep met

circa 4,2%. Daarnaast zien we ook een toename van het risico op arbeidsongeschiktheid.

Dit is vooral het gevolg van het feit dat mensen van 62 jaar en ouder, de groep die

voorheen nog vervroegd kon uittreden, nu hetzelfde risiconiveau hebben bereikt als

de 61-jarigen. Met gemiddeld 1,5% per jaar is het risico op arbeidsongeschiktheid nog

steeds laag.

 

Download hier het Kennisverslag

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine oktober 2019

Afbeelding

Whitepapers