of 58952 LinkedIn

Cijfers vormen de basis voor kennis

Kent u dat beeld van Dagobert Duck, die gelukzalig een duikt neemt in zijn berg met geld? Als kenniswerkers van UWV ervaren we soms net zo’n sensatie. Want UWV beschikt over een schat. Niet aan geld, maar aan data.

Over al onze activiteiten leggen wij gegevens vast in onze systemen. Die gegevens worden gebruikt als sturingsinformatie en we putten eruit om verslag te doen van bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (werkgelegenheid, vacatures), uitkeringen (WW, WIA, Wajong) en de effectiviteit van de dienstverlening. Daarnaast vormen deze gegevens de grondstof voor onze kennispublicaties, verrijkt met analyses op de data en aanvullende cijfers op basis van enquêtes en externe bronnen. Omdat we al jaren bezig zijn met het verzamelen van gegevens is er een historie opgebouwd die ons in staat stelt om terug te kijken, zodat we zien hoe iets vroeger was en we daarmee het heden beter kunnen begrijpen en verklaren. De historie helpt ons ook om gefundeerde ramingen maken.

Door vanuit het heden uit te zoomen en terug te kijken kunnen we de situatie anno 2019 in perspectief zetten. Zo ontstaat een completer beeld van de ontwikkelingen. Een mooi voorbeeld daarvan is de WW. De economie is altijd in beweging: perioden van hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar af in een golfpatroon. Helemaal zeker weten we niet wanneer er een omslag komt, maar wel staat vast dat er altijd weer een aan de horizon verschijnt. Dat wil zeggen, de WW vertoont een min of meer regelmatig golfpatroon en jaren van hoge en lage aantallen uitkeringen. Dat laten de WW-cijfers in de publicatie UWV Tijdreeksen zien. Deze jaarlijkse publicatie bevat de volumeontwikkelingen op het gebied van de werknemersverzekeringen over de afgelopen 10 jaar.

UWV houdt al zijn schatten niet voor zichzelf maar stelt de data op geaggregeerd niveau (dus niet herleidbaar tot personen) beschikbaar via uwv.nl/kennis, zodat ook u ze kunt gebruiken voor eigen (onderzoeks)doeleinden. Voor wie op zoek is naar de recentste cijfers over uitkeringen voor de belangrijkste wetten is er elke maand de publicatie Cijfers & Trends. Elke 4 maanden verschijnt de Kwantitatieve informatie, met statistische informatie op allerlei terreinen van de uitvoering. Voor mensen die  geïnteresseerd zijn in meerjarige ontwikkelingen zijn er de grafiekengenerator op de verantwoordingssite van UWV en een publicatie als de bovengenoemde Tijdreeksen. Op ons arbeidsmarktportaal zijn maandelijks nieuwe cijfers te vinden over onder andere werkzoekenden, vacatures en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Via onze sites kan iedereen inzoomen op de actualiteit of uitzoomen voor het grote(re) geheel. Ik nodig u hierbij uit om ook eens een duik te nemen in het verleden. Met zoveel cijfers valt er genoeg te ontdekken en te onderzoeken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Piet (Controller) op
Ahum? Niet echt een handig moment voor deze publicatie lijkt me. Misschien de beschikbare data ook intern eens gebruiken voor mis- en oneigenlijk gebruik van de diverse eigen regelingen?

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine november 2019

Afbeelding

Whitepapers