of 59250 LinkedIn

Achtmaandenverslag UWV: minder nieuwe WW-uitkeringen, meer mensen aan de slag

Reageer

Het economisch herstel wordt duidelijker zichtbaar op de arbeidsmarkt. UWV kende in de eerste acht maanden van dit jaar bijna 14.000 nieuwe WW-uitkeringen minder toe dan in 2014. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in dezelfde periode met 10.800 af tot 419.600. Tot en met augustus dit jaar vonden 179.800 werkzoekenden met een WW-uitkering een baan, ruim 3% meer dan het jaar ervoor. Dit staat in het Achtmaandenverslag van UWV.

In de eerste acht maanden van 2015 voldeed UWV aan vrijwel alle normen die het met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft afgesproken. Zo bleef UWV binnen het budget en betaalden we het overgrote deel van de uitkeringen binnen de gestelde termijnen en op rechtmatige wijze. Grote wetswijzigingen, zoals de Participatiewet en de WWZ, werden met succes geïmplementeerd. Ruim 40.000 WW’ers van 50 jaar en ouder gingen weer aan de slag. UWV plaatste 9.100 mensen met een arbeidsbeperking, onder wie 6.000 Wajongers, en verwacht de doelstelling om dit jaar ten minste 6.500 Wajongers aan een baan te helpen ruim te halen.

 

Participatiewet

In het kader van de nieuwe Participatiewet voert UWV de beoordeling arbeidsvermogen uit. Sinds 1 juli is het aantal aanvragen dat gerelateerd is aan de banenafspraak gestegen. Tot en met augustus zijn er 400 aanvragen ingediend voor de Beoordeling arbeidsvermogen gerelateerd aan een Wajong-beoordeling. Daarnaast ontving UWV 2.400 aanvragen Indicatie banenafspraak. De instroom in de Wajong is zoals verwacht fors afgenomen. Sinds 1 januari hebben volgens de nieuwe wet Wajong 2015 alleen jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben recht op een Wajong-uitkering. UWV ontving tot en met augustus dit jaar 6.700 aanvragen voor de Wajong; 14% daarvan resulteerde in de toekenning.

 

Wwz

De nieuwe Wet werk en zekerheid heeft voor werkzoekenden met een WW-uitkering belangrijke implicaties. Voor iedereen die sinds 1 juli van dit jaar een nieuwe WW-uitkering ontvangt, geldt een nieuwe wijze van inkomstenverrekening. WW’ers moeten na elke maand opgeven of, en zo ja hoeveel, ze hebben verdiend naast de uitkering. Op basis van die opgave bepaalt UWV de hoogte van de WW-uitkering. Uitbetaling geschiedt drie tot tien werkdagen na ontvangst van het inkomstenformulier. Dit betekent dat nieuwe WW’ers hun eerste uitkering later uitbetaald krijgen dan voor 1 juli gebruikelijk was.

 

Klanttevredenheid

Om ervoor te zorgen dat burgers onze dienstverlening als een logisch geheel ervaren, is UWV in 2015 het programma Uitstekende dienstverlening gestart. Onderdelen van het programma zijn het verzorgen van goede voorlichting, het verbeteren van onze schriftelijke correspondentie met klanten en het bellen van klanten bij ingrijpende beslissingen. Om budgettaire redenen is UWV de afgelopen jaren in versneld tempo overgestapt op steeds meer online dienstverlening. De komende periode gaat UWV met middelen die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter beschikking zijn gesteld, inzetten op meer face-tot-face dienstverlening aan werkzoekenden.

 

Het achtmaandenverslag is te vinden op de website van UWV.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine online juni 2018

Afbeelding

Goede handhaving is gebaat bij samenwerking 

De samenwerking van (semi)overheidsorganisaties op het gebied van handhaving loopt al goed, maar kan nog beter, vindt minister Koolmees van SZW. Samenwerking is daarbij van groot belang. Verder in UWV Magazine online: rouwen om baanverlies en de ‘schuldenbrief’ van Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW.

Whitepapers