of 60941 LinkedIn

Wmo en de ICF: inzicht in de gevolgen van een aandoening

AfbeeldingCliënten die zich bij de afdeling Wmo van hun gemeente melden, doen dat niet zomaar. Vaak hebben ze te maken met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem. Tijdens het gesprek met de Wmo-consulent denken cliënten zelf vooral aan de oplossing voor hun probleem of ze vertellen over hun aandoening. Maar voor de Wmo-consulent is het veel interessanter om te weten te komen wat de gevolgen van de aan­doening zijn. Met andere woorden: wat voor klachten heeft de cliënt? Welke beperkingen en participatieproblemen ervaart hij of zij in het dagelijks leven? De international classification of function (ICF) is dan een handig hulpmiddel.

Casus van Klaas

Klaas is 55 jaar, heeft een beroerte gehad en komt via de ergotherapeut van het revalidatiecentrum terecht bij de Wmo-afdeling van zijn gemeente. Hij is halfzijdig verlamd en heeft taalproblemen. De Wmo-con­sulent plant een huisbezoek in bij Klaas en zijn vrouw om met hen in gesprek te gaan over de Wmo-melding. Klaas is erg geschrokken van wat hij allemaal heeft meegemaakt en weet nu niet meer hoe het verder moet. Zijn vrouw ver­telt honderduit over de beroerte, de ziekenhuisopname en latere revalidatie.


Beperkingen

De beroerte is hier de medische diagnose, maar de gevolgen daar­van omvatten veel meer voor het dagelijks leven van Klaas. Met behulp van de ICF kan de Wmo-consulent eerst de stoornissen (klachten) van Klaas in kaart brengen. Dit zijn de directe gevolgen van de beroerte, zoals de verlamming en spraakproblemen. Deze stoornissen leveren weer beperkingen op, zoals moeilijk (trap)lopen, dingen pakken en een gesprek voeren. Hierdoor zijn er participatieproblemen. Klaas kan niet meer werken, niet zelfstandig komen waar hij wil en hij kan bijvoorbeeld zijn sport niet meer uitoefenen. Hij zoekt oplossingen voor deze problemen.


Meerwaarde ICF

Het werken met de ICF heeft een aantal voordelen:

  • Het geeft een helder beeld van de gevolgen van de beroerte. Door de ICF in het Wmo-gesprek te gebruiken, ontstaat een helder beeld van het functioneren van de cliënt en van waar hij of zij hulp bij nodig heeft. Het brengt structuur in het emotionele verhaal.
  • De communicatie met de eventueel in te zetten medisch adviseur zal soepeler verlopen. Een arts werkt altijd volgens de ICF en door als Wmo-consulent ook volgens deze methodiek te werken kan men concreter de vragen voor een medisch adviseur formuleren.
  • Gebruik van de ICF kan daarnaast inzichtelijk maken of de klachten van de cliënt logischerwijs passen bij zijn of haar ziektebeeld.


Inzicht Sociaal Domein

Om Wmo-consulenten te ondersteunen in dit proces lanceert Stimulansz een nieuw thema binnen het domein Wmo in Inzicht Sociaal Domein: ziektebeschrijvingen en ICF. De 11 ziektebeelden waarmee cliënten zich het vaakst bij het Wmo-loket van hun gemeente melden, worden hier behandeld. Per ziektebeeld wordt beschreven wat deze aandoening inhoudt en wat volgens de ICF de meest voorkomende stoornissen, beperkingen en participatieproblemen zullen zijn voor de cliënt. Wmo-consulenten zullen nu misschien naar globale informatie over ziektebeelden op internet zoeken. Daar vinden ze echter geen informatie over de ICF. Door gebruik te gaan maken van de ziektebeschrijvingen in Inzicht Sociaal Domein kunnen Wmo-consulenten zich beter voorbereiden op een huisbezoek en leren zij gebruik te maken van de ICF-werkwijze. En dat levert voor zowel de Wmo- consulent als de cliënt een heldere analyse op van het probleem waar een oplossing voor moet komen.

 

Wilt u meer weten over Stimulansz, Inzicht Sociaal Domein of over de ICF en ziektebeschrijvingen? Neem dan contact op met Anitra Vink via anitra.vink@stimulansz.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Afbeelding

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie of

download hier het leaflet met een beknopte omschrijving

Afbeelding

 

Afbeelding

Whitepapers

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers