of 63000 LinkedIn

Wmo 2015 – de nieuwe kleren van de keizer of echt maatwerk?

Als u nieuwe kleren nodig hebt, dan gaat u naar de winkel. U zoekt bij uw eigen maat, maar toch vindt u niet altijd passende kleding. U heeft maat M nodig, maar de broekspijpen zijn te lang. Daarvoor zijn dan weer lengtematen ontwikkeld. Maar helemaal passend is het nooit. Met andere woorden: maatwerk is niet altijd maatwerk.

Wmo 2015 is niet altijd maatwerk

Zoiets geldt ook voor de Wmo 2015. De Wmo 2015 staat voor maatwerk. Maar het ene maatwerk is het andere niet. Of soms lijkt iets maatwerk, maar is het dat toch niet.

 

Neem nu Peter. Peter heeft een beperking. Dat zie je niet aan hem. Maar Peter merkt er des te meer van. Hij is heel snel moe. En als je als 19-jarige snel moe bent, vinden ze je al snel een watje. Peter wil geen watje zijn. Peter heeft een probleem met school. Hij zit op het vervolgonderwijs dat wel 20 kilometer bij hem vandaan is. Hij heeft een OV-studentenkaart, maar daar heeft hij niets aan. Er zijn geen fatsoenlijke verbindingen van zijn huis naar zijn school. Hij zou de afstand kunnen fietsen als hij geen beperking had. Dus denkt hij aan een elektrische fiets. Daarmee zou hij naar school kunnen fietsen en daarna nog energie overhouden om de lessen te volgen. Zijn ouders hebben alleen wel een financieel probleem. Hoe ze het ook wenden of keren, zij hebben domweg het geld niet voor een elektrische fiets.

 

Ze wagen een poging bij de gemeente, via de Wmo. Maar de gemeente zegt al heel snel dat een elektrische fiets algemeen gebruikelijk is: die moet iedereen kunnen betalen, ook met een minimuminkomen. En naar de Participatiewet kijken heeft geen zin, want de Wmo 2015 is voorliggend. En de uitzondering van het extreme lage inkomen geldt niet voor de ouders van Peter: die zitten net boven het minimum. Maar hebben wel veel vaste lasten.

 

Zonder fiets moet Peter van school af. Niet omdat hij niet presteert, maar omdat hij er niet kan komen. De Wmo 2015 biedt maatwerk. Maar dit Wmo-maatwerk laat Peter behoorlijk in de steek. U kunt als gemeente de ouders verwijzen naar een fonds en hopen dat ze daar hulp vinden. Maar er is een logischere oplossing.


Omgekeerde toets

De bedoeling van de Wmo 2015 is dat iedereen, ook met een beperking, naar vermogen kan participeren. Dus ook Peter. Krijgt Peter geen fiets, dan kan hij niet naar school. U handelt in de geest van de Wmo 2015 door de fiets van Peter niet af te wijzen maar toe te kennen. U voorkomt dat Peter thuis komt te zitten en niet participeert. U zorgt dat Peter naar school kan. Op de elektrische fiets, zodat de reis naar school hem niet teveel energie kost. Met een afgemaakte opleiding heeft hij ook kans op werk. Dat scheelt Peter op de lange termijn een heleboel zorgen en de gemeente mogelijk veel geld. Want, nu een elektrische fiets aanschaffen voor Peter is natuurlijk veel goedkoper dan straks een uitkering en re-integratietrajecten.

 

Net als bij kledingmaten moet je ook bij een wet die als doelstelling heeft maatwerk te bieden, soms extra maatwerk leveren. En daar helpt, ook bij de Wmo 2015, de omgekeerde toets bij.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door chronisch ziek in de bijstand op
DDFK-gemeenten - Tegemoetkoming meerkosten 2017

Sinds de WTCG en de CER vergoeding zijn afgeschaft, (Compensatie Eigen Risico en Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten), weigert de gemeente Ferwerderadeel chronisch zieken en gehandicapten persoonlijk te informeren waar ze recht op hebben en wat er gedaan moet worden om de Tegemoetkoming Meerkosten te ontvangen.
Cliënten moeten dus zelf maar uitpluizen waar ze recht op hebben en hoe dat precies gedaan moet worden.

In 2014 had de gemeente Ferwerderadeel/DDFK opzettelijk besloten om de afgeschafte WTCG en de CER eenvoudigweg NIET te compenseren.
Omdat het kan vermoed ik.
In 2015 heb ik dus als chronisch zieke in de bijstand geen dubbeltje ontvangen van de Tegemoetkoming Meerkosten Regeling!
In 2017 heb ik een klacht ingediend bij B&W van de gemeente DDFK, voordat ik als chronisch zieke in de bijstand (met een verplichte collectieve zorgverzekering) uiteindelijk slechts 180 € kreeg, als "Tegemoetkoming Meerkosten Regeling 2016".

In 2018 heb ik opnieuw geen bericht van de gemeente Ferwerderadeel gekregen of/vanaf welke datum de "Tegemoetkoming Meerkosten Regeling" vergoed wordt.
Begin mei 2018 heb ik dus weer een klacht ingediend bij B&W van de gemeente DDFK.

Nu blijkt dat ik de aanvraag Meerkosten Regeling tot uiterlijk 01.06.2018 had moeten indienen...
En moet ik ook nog als bewijs de laatste CAK-faktuur uit 2017 bij de gemeente inleveren.
Raakt kant noch wal.
Deze faktuur heb ik al lang niet meer, want de originele faktuur moet iedere keer naar de zorgverzekeraar opgestuurd worden.
En tada. Mijn bankafschriften zijn als bewijsstuk door de gemeente Ferwerderadeel geweigerd.
De verwachting is dus dat ik als chronisch zieke in de bijstand in 2018 GEEN tegemoetkoming meerkosten krijg van de gemeente DDFK.
En dit zou volgens de WMO 2015 individueel maatwerk zijn? Nou... Nee dus.

En ja hoor...Kan niet missen...Net als vorig jaar, heeft de gemeente Ferwerderadeel de Tegemoetkoming Meerkosten opnieuw flink gekort:
In mei 2017 kreeg ik 180 €.
In 2018 krijgen alleenstaande chronisch zieken in de bijstand slechts 100 € wanneer je meedoet met de verplichte gemeentelijke zorgpolis.
Dat is dus 80 € minder t.o.v. van 2017!
En 300 € (!!) minder t.o.v. wat ik voorheen als WTCG en CER-vergoeding per jaar van het CAK heb ontvangen!
Je kunt er dus vanuit gaan dat de ongeoormerkte financiële WMO-tegemoetkoming in de meerkosten volgend jaar 2019 volledig opgepot wordt/in de algemene gemeentekas verdwijnt en een andere bestemming krijgt.
Want uiterst rendabel voor de gemeente.
Ga je dood gaan schamen gemeente DDFK.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie of

download hier het leaflet met een beknopte omschrijving

 

Afbeelding

Whitepapers

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers