of 65378 LinkedIn

Wim Eiselin

Adviseur

Specialist Participatiewet. Auteur van diverse publicaties op het terrein van de bijstandswetgeving, waaronder ‘Tekst en toelichting op de Participatiewet’.

 

Neem contact op met Wim over

 

T: 06 295 436 34 / E: Wim.Eiselin@stimulansz.nl


 

 • Zo maakt u beleidsregels voor bijzondere bijstand in begrijpelijke taal

  Reageer

  Veel gemeenten werken met beleidsregels voor bijzondere bijstand. Het is belangrijk dat deze begrijpelijk zijn voor medewerkers en inwoners van de gemeente. Onze juridisch adviseurs ontwikkelden in samenwerking met DUO+ een model voor beleidsregels bijzondere bijstand in duidelijk taal. We spreken daarover met Wim Eiselin, juridisch adviseur Participatiewet.

 • Bijstand en smartengelden

  Reageer
 • Invloed van het verwerpen van een erfenis door een bijstandsgerechtigde

  Reageer

  Een bijstandsgerechtigde heeft bericht gekregen dat hij een erfenis krijgt van zijn overleden vader. De klant weet niet of de erfenis een positief voordeel gaat opleveren. Dat maakt hem ook niet uit: hij heeft zijn vader nooit gekend en is voornemens de erfenis te verwerpen. De klant gaat over 2 weken ook aan het werk. Hoe kan ik het best reageren?

 • Bijstandsaanvraag van vrouw die deeltijdrelatie heeft met een getrouwde man

  Reageer

  Bij de helpdesk van Stimulansz komen wekelijks veel vragen binnen van beleidsinhoudelijke of juridische aard. Deze week geeft expert Wim Eiselin antwoord op een vraag over een bijstandsaanvraag waarbij sprake is van een deeltijdrelatie. En hoe het zit met hoofdverblijf en kosten delen.

 • Zuinig leven en bijstand

  Reageer

  Een belangrijk bijstandsprincipe is dat algemene bijstand wordt verleend naar een all-in norm. Dit impliceert dat degene die algemene bijstand ontvangt de vrijheid heeft de bijstand te besteden op een wijze die hem goeddunkt. Daartoe kan behoren het voeren van een sobere of kostenbesparende levensstijl. Voor een afstemming (op grond van artikel 18 lid 1 PW) naar een lagere bijstandsnorm is in een dergelijke situatie geen plaats.

 • Bijstand en en/of-rekeningen

  Reageer

  AfbeeldingAls ouderen problemen krijgen met boodschappen doen, vervoer regelen of geld beheren, dan springen familieleden vaak bij. Daar hoort ook het beschikken over de rekening van de oudere bij. Deze goed bedoelde hulp kan verkeerd uitpakken als de mantelzorger bijstandsgerechtigd is. Zelfs als de rekening niet op naam van de bijstandsgerechtigde staat. Als diegene wel kan pinnen, dan ondersteunt rechtspraak de vooronderstelling dat het op die rekening staande saldo bij het vermogen van de bijstandsgerechtigde hoort.

 • Wordt de burger blij van de verschillen in het sociaal domein?

  Reageer

  AfbeeldingJaarverslagen. Wie leest ze? Maar wilt u een uitzondering maken, dan kan ik u het jaarverslag 2017 van de Raad van State aanbevelen. Dit jaarverslag vraagt de aandacht voor de complexiteit en toename van regels. Bestuur en politiek zijn in hun ordening niet eenvoudig. Er is een netwerk ontstaan van besturen en organen, van lokaal tot Europees, met eigen taken en bevoegdheden. Voor de inwoner nauwelijks doorzichtig. Maar bij de geringste overtreding worden inwoners met maatregelen geconfronteerd.

 • Buitenwettelijk beleid is geen toverformule

  Reageer

  AfbeeldingGemeenten zoeken nog wel eens naar mogelijkheden om de Participatiewet toch toe te passen, hoewel de wet soms geen ruimte geeft of knelt. De vorm waarin dit gebeurt verschilt: in het lopende werk, in de werkinstructies of in een beleidsregel of verordening. Ook de oogmerken zijn verschillend. Wat kan, en wat kan niet?

 • Het wettelijk geüniformeerde maatregelenbeleid op de snijtafel

  Reageer

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

MaatwerkAcademie

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie of

download hier het leaflet met een beknopte omschrijving

 

Afbeelding

Whitepapers

Bloggers