of 59147 LinkedIn

Welzijn, wat levert het op in euro’s?

Als gemeente weet u vaak niet precies de meerwaarde van sociaal werk te verwoorden, en al helemaal niet wat dit werk exact oplevert. U wilt de resultaten en effecten hiervan graag helder in beeld, het liefst in euro’s berekend. Hierbij doe ik een poging.

Preventie

“Al het werk wat wij doen is preventief”, zei de directeur van een brede welzijnsorganisatie laatst tegen mij. Vrij vertaald betekent dit dat succesvol welzijnswerk een garantie is voor maatschappelijke winst. Inwoners kloppen niet of minder snel aan bij een medisch specialist, schuldhulpverlener, het (speciaal) onderwijs of de politie. Ze hebben deze (dure) hulp vaak niet nodig als ze ondersteuning krijgen van een welzijnswerker. Aan de hand van 4 thema’s zet ik de ‘winst’ op een rij.


1. Betekenis

Mensen verbinden is een tweede natuur van welzijnswerkers. Ze helpen inwoners omdat ze graag iets voor een ander willen betekenen. Ze maken het mogelijk dat inwoners actiever worden en elkaar helpen. Dat levert meer samenhang onder bewoners en een verbeterde integratie op. Overlast en discriminatie nemen af, en ook het beroep dat wordt gedaan op gemeente en politie.


2. Ontmoeten

Als burgers ‘andere mensen ontmoeten’ dan vergroot dat hun wereld. Ze voelen meer binding met de mensen in hun dorp of stad en hun eenzaamheid neemt af. Met als gevolg een afname van bezoek aan huisarts en zorgverleners.


3. Eigen kracht

Talenten van inwoners ontwikkelen en hen helpen groeien is ook een welzijnstaak. Zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Het versterken van de eigen kracht en het zelfvertrouwen van inwoners heeft veel positieve effecten. Inwoners ontwikkelen daardoor namelijk een gezonde leefstijl, regelen veel zelf en hebben minder behoefte aan gemeentelijke voorzieningen.


4. Leefomgeving

Daarnaast bevordert welzijn de leefbaarheid in de wijk door samen de omgeving mooier te maken. Het ontwikkelen van een dorpsvisie, het voorkomen van uithuiszetting en het ondersteunen van bewonersinitiatieven valt allemaal onder welzijn. Welzijn verbindt bewoners met andere partijen zoals ondernemers, woningbouwverenigingen en de gemeente om de gewenste resultaten mogelijk te maken.

 

U ziet dat het mogelijk is om de opbrengsten en besparingen van welzijn te benoemen. Door de verscheidenheid is het soms niet eenvoudig dit in een paar woorden te beschrijven. Wilt u een indicatie in euro’s? Tel dan de maatschappelijke ‘winst’ op voor de volgende gebieden: ontwikkeling, zelfstandigheid, veiligheid, gezondheid, zorg, jeugd, werk & inkomen.


Besparingen in euro’s

Bent u echt op zoek naar harde cijfers en wilt u weten wat de mogelijke besparingen in euro’s zijn? Ik zet een aantal voorbeelden voor u op een rij:

  1. Actieve bewoners. De gemeenschap bespaart door het voorkomen van 4 vernielingen (€ 730 per delict) en 2 bedreiging (à € 2.700) in totaal 1.460 + 5.400 = € 6.860.
  2. Betrokken wijkbewoners. Als in een wijk 10 mensen de huisarts 4 keer minder bezoeken (consult à € 10) en 1 uur minder naar een psycholoog (€ 80) gaan, dan is de besparing 10x(40+80) = € 1.200 per wijk.
  3. Het versterken van eigen kracht bespaart in een wijk 4 klachten bij een woningcorporatie (4 x € 300), verplaatsen van een probleemgezin (€70.000) en een jaar uitstel van 1 verhuizing naar een verzorgingshuis met lichte begeleiding (€ 27.000). Besparing: 1200 + 70.000 + 27.000 = € 98.200.
  4. Een betere leefomgeving voorkomt uithuiszetting, een besparing van € 10.000 per gezin voor de uitzetting, verhuizing en vervangende opvang.

 

Tel zelf uw maatschappelijke ‘winst’ per wijk maar op.

 

Wilt u weten wet sociaal werk aan besparingen kan opleveren in uw gemeente? Neem dan contact op.

T: 06 233 060 96 / E: priscilla.loorendejong@stimulansz.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Schuldhulpverlening

Afbeelding

Agenda november

1 november   Begeleiding in de Wmo 2015: van onderzoek tot indicatie 
8 november SJD Actualiteiten Participatiewet (PW) 
8 november Kwaliteitscontrole Concerncontrole Gemeente
13 november Platform Bezwaar en Beroep
16 november Tour van Wet naar Werk
19 november Effectieve ondersteuning van statushouders
21 november Platform Participatie en werk
27 november SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015
29 november SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont
30 november        Tour van Wet naar Werk

Kijk voor het volledige aanbod op www.stimulansz.nl

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers