of 63946 LinkedIn

Wat is het beste vangnet: bijstand of basisinkomen?

Wie krijgt hoeveel?

De grondwet legt de overheid in artikel 20 de verplichting op om een beleid te voeren dat is gericht op de bestaanszekerheid van de bevolking en de spreiding van de welvaart. Een eerste vraag is hoe de welvaart ‘gespreid’ zou moeten worden. Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag die ik graag aan de politici overlaat. Maar een algemeen uitgangspunt lijkt me helder, iedereen moet genoeg hebben om in zijn bestaan te kunnen voorzien. En die garantie op bestaanszekerheid kunnen we nooit geven als iedereen evenveel geld krijgt. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde omstandigheden en dezelfde kosten. Waar de een meer geld kwijt is aan zijn huur omdat hij toevallig in een duurdere regio woont en werkt, is de ander meer kwijt aan eigen bijdrage voor medicijnen. Of voor reiskosten, omdat hij mantelzorg verleent aan een ouder die een stuk verderop woont. Een standaardbedrag voor iedereen creëert altijd een groep mensen voor wie dit niet goed genoeg is.


Is geld zaligmakend?

De Participatiewet is het laatste formele vangnet voor mensen die het op eigen kracht niet redden. Als mensen óók geen beroep meer kunnen doen op de Participatiewet, dan zijn ze aangewezen op particuliere initiatieven en kerkelijke instanties. Dat risico bestaat ook als de bijstand verdwijnt om plaats te maken voor een basisinkomen. Deze particuliere en kerkelijke initiatieven zijn bijzonder waardevol, maar bieden minder garanties en waarborgen dan een wettelijk vangnet. Bovendien is geld heel vaak niet het enige probleem. En wie signaleert bijkomende problemen als dit vangnet wegvalt? Wie biedt ondersteuning bij administratieve problemen of eenzaamheid? Wie helpt mensen die hun weg naar de arbeidsmarkt niet zelf vinden? Met alleen inkomen is niet iedereen geholpen. Werk (betaald of onbetaald) is voor veel mensen ook een belangrijke manier om sociale contacten te onderhouden of om zichzelf te ontplooien.


Portier in plaats van poortwachter

In plaats van een basisinkomen kunnen we de Participatiewet veel beter benutten. Hoe? Door het vangnet te voorzien van een portier. Deze portier beoordeelt iedereen die gebruik wil maken van het vangnet. Heb je geen recht? Dan kom je ook niet binnen. Het geld kan per slot van rekening maar één keer uitgegeven worden. Heb je wel recht? Dan helpt de portier je desnoods over de drempel. Want mensen die door psychische problemen of een licht verstandelijke beperking niet door de bureaucratie heen komen kunnen niet om die reden worden buitengesloten. De portier kan hulp organiseren.


Toch weer dat maatwerkinkomen

Stel nu dat mensen over de drempel van de bijstand zijn. Zou het dan niet heel praktisch zijn om direct een stap verder te kijken? Kunnen ze aanspraak maken op het minimabeleid? Hebben ze bijzondere kosten waarvoor bijzondere bijstand nodig is? Waar hebben ze verder hulp bij nodig? Het zou toch prachtig zijn als dat dan in één keer geregeld kan worden. Dat scheelt voor de aanvrager een heleboel formulieren die ingevuld moeten worden en voor de gemeente een heleboel ingevulde formulieren die afgehandeld moeten worden.

En ja, ik realiseer me dat de verplichtingen die bij de bijstand horen sommigen een doorn in het oog zijn. Maar de mogelijkheden van signaleren van problemen en het ondersteunen bij het oplossen daarvan vind ik toch ook zwaar wegen.


Wilt u meer inzicht in de Participatiewet

Raadpleeg Inzicht sociaal domein. Heeft u nog geen toegang?  Vraag een gratis proefabonnement aan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Evelien (Teammanager) op
Het onderwerp leeft erg, dat is duidelijk! De reden dat ik het 'alleen maar' overmaken van een vast maandbedrag naar mensen niet afdoende vind, is dat je daarmee mensen die het niet op eigen kracht redden onvoldoende in beeld krijgt. Natuurlijk zijn er mensen die het prima op eigen kracht redden en voor wie een basisinkomen de verlossing van de regels betekent. Maar ik richt mij in deze blog vooral op die andere groep voor wie het wel nuttig is als iemand ze ziet.
Door Pak fraudeurs bij de overheid knetter hard aan! op


In Nederland kun je niet zomaar langs de kant van de weg meloenen verkopen, enz. Voorzien in je onderhoud is gekoppeld aan veel regels en wetjes. Als de overheid je links knecht zijn bij wet verplicht je rechts te helpen. Meer of minder is het niet. Controle boven alles.

Basis inkomen.
Je ziet dat ze in heel Europa bezig zijn om een laaginkomen te creeren, werklozen mogen als proef werken met behoud van 550 a 700 euro. Men wil zien wat mensen zelf kunnen verdienen. Een gevaarlijke ontwikkeling aangezien mensen door hun medewerking, samen bepalen wat het “basis inkomen”gaat worden. Advies? Niet doen, je werkt jezelf op deze wijze tegen.

Breng de uitkering eerst een op een aanvaardbaar niveau, de huidige hoogte komt overeen met 1985, dit is niet echt sociaal te nomen in mijn ogen.

Laat het VVD credo “werken zullen ze”los. Er is geen blijvend werk voor iedereen, door blockchain , algoritmen en robotisering zullen veel banen verdwijnen, ook bijkomen, maar er gaan er meer verdwijnen dan dat er bij komen.

Zelfs werkgevers zien nu anno 2019 het nut niet meer van de 40 uur werk week, op termijn zullen gewerkte uren steeds minder worden.

Probleem is, dat om bepaalde groepen zoals de uitkeringsgerechtigde een hele industrie aan werk is ontstaan en deze mensen willen hun baantje niet kwijt.
Kijk eens naar het ontslag wat ambtenaren wacht bij invoering van de blockchain, 125.000 ambtenaren zonder baan? Dit stuit onterecht op weerstand en ambtelijke cijfer fraude.

Laat de mensen een uitkering houden en laat ze bijverdienen, er zijn nl. wereldwijd diverse onderzoeken gedaan met een positieve uitkomst inzake basis inkomen. Echter de politiek moffelt dit weg.

Laten we eens kijken naar niet betalende multinationals ( belastingdienst trof met hen regelingen warbij ze slechts 1 a 5 % belasting dienen te betalen) , geld verspilling door de overheid, frauderende banken en verzekeraars, zwart geld spaarders, enz. Als men de moed heeft deze gasten aan te pakken levert dit vele miljarden per jaar op en geen tien maar honderden.

Zolang de politiek en ambtenarij deze kwetsbare groepen blijven gebruiken als bliksemafleider en verdien model gaat er niets veranderen, zal de armoede toenemen en evenredig, de zieke mens.

Hoe wil men het probleem tackelen?
Er zijn straks 21 werkenden op 79 niet werkenden, dit gaat de komende jaren stijgen.

Wie het weet mag het zeggen.
Door amsterdammer (manager supermarkt) op
@Evelien: niet nog meer regelingen en nog meer ambtenaren s.v.p.
Kijk eens op de website van de gemeente Amsterdam; daar bestaan zeker 100 verschillende hulp- en subsidieregelingen. Met als toppunt de regeling ADAM. Daarmee mag iemand in de bijstand een keer per jaar gratis met zijn parkiet, kat of tamme zeemeeuw naar de dierenarts.
Door Trevor op
Zucht. Daar gaan we weer. Er bestaat niet zoiets als "het" basisinkomen. Er zijn tig manieren om dat vorm te geven. Het heeft dus geen zin om te stellen dat "het" basisinkomen het beste middel is om armoede te bestrijden. Dan moet je er bij zeggen wat voor basisinkomen je precies bedoelt.

Die portier waar de auteur het over heet bestaat al, en heet de gemeentelijke sociale dienst.

En hoezo zou er een basisinkomen een ander risico zijn dan nu dat mensen een beroep moeten doen op armenzorg van de kerk of particuliere initiatieven? Dat hoeft niet zo te zijn als het voldoet aan de eis dat het voldoende is om volwaardig van te leven. We blijven gewoon een sociaal minimum vaststellen, lijkt me.

Een maatwerkinkomen?! Ik moet niet denken aan de bureaucratie die daar weer bij te pas komt. Gerechtigden die bij een ambtenaar willen uitleggen dat die dagelijkse biefstuk echt nodig is, of (andersom) ambtenaren die een gerechtigde uitleggen dat 1 x in de week warm eten toch echt wel de norm is. "En die oude jas van u kan echt nog wel een jaartje mee mevrouw." Ik zie het al voor me.

Houd toch op met je paternalisme.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie of

download hier het leaflet met een beknopte omschrijving

 

Afbeelding

Whitepapers

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers