of 59147 LinkedIn

Transformatie is óók anders leidinggeven

De transformatie in het sociaal domein gaat óók over leidinggeven aan de professional-nieuwe-stijl. Het zal u niet verrassen, maar ook daar is transformatie nodig. We vragen nu heel andere kennis en vaardigheden van de uitvoerend professional, dat lukt niet zonder andere aansturing. Er zijn heel veel initiatieven om de verandering in goede banen te leiden. De tijd is rijp om al deze initiatieven op elkaar af te stemmen, zodat we de professional voldoende faciliteren en meenemen en op een goede manier beoordelen.

Faciliteren

We weten allemaal dat er nu andere kennis en andere vaardigheden worden gevraagd van de professionals in het sociaal domein dan voorheen. Diepgaande wetskennis waar ze creatief mee om kunnen gaan, goede gesprekstechnieken, vraagverheldering, het kunnen overzien van alle leefgebieden. Het is nogal wat! Dit lukt alleen als de ondersteuning aan de medewerker goed is. Hij moet voldoende geschoold worden in alle kennis en vaardigheden. Maar alleen kennis stampen of een trucje leren is natuurlijk niet genoeg. De scholing moet aansluiten bij de grondwaarden van de gemeente en bijdragen aan het zelf nadenken. Op de werkvloer moet de professional worden ondersteund met goede informatie. Geen kennissysteem dat hem iets voorschrijft, maar dat hem helpt in de denkstappen. Wilt u medewerkers die zelf nadenken? Dan zult u ze daar wel in moeten faciliteren.


Meenemen

We leren de professionals om hun klanten mee te nemen in de beslissingen, zodat het eigenaarschap bij de burger blijft liggen. Maar doen we dat ook bij de professionals zelf? Nemen we hen ook mee in de managementbeslissingen zodat het eigenaarschap bij hen blijft liggen? Alleen op die manier kunnen ze hun werk goed doen. Natuurlijk wordt centraal vastgesteld wat de gemeente echt belangrijk vindt, wat de grondwaarden zijn. Maar de precieze invulling kan heel goed met de professionals samen worden gedaan. Als ze ’s ochtends op hun werk komen, wat moeten ze dan doen zodat u aan het eind van de dag tevreden over hen bent? Kunnen ze daarover meedenken? Heel belangrijk, alleen zij weten waar ze dagelijks tegenaan lopen. Bovendien versterkt dit het teamgevoel en om integraal te werken is een sterk team noodzakelijk.


Beoordelen

Tot slot is de wijze van beoordelen van belang. En dat is nog best lastig. Beoordelen op basis van cijfers – uitstroom, aantal afgehandelde werkprocessen – is vrij eenvoudig. Het is namelijk meetbaar. Maar hoe gaan we beoordelen of goed op het effect is gestuurd? Dat is een stuk lastiger. En hoe gaan we om met fouten? Waar gehakt wordt vallen spaanders, dus fouten moeten we accepteren op voorwaarde dat we ervan leren. Tegelijkertijd hebben we te maken met een kwetsbare doelgroep die afhankelijk is van de gemeente voor ondersteuning. Welke fouten zijn nog acceptabel voor deze doelgroep?


Transformatie = leren

Er is nog veel te ontdekken als het gaat om leidinggeven aan een getransformeerde organisatie. Het vraagt een andere manier van faciliteren van medewerkers, andere scholing, andere informatievoorziening. Maar het vraagt ook een andere manier van leidinggeven aan individuele medewerkers en aan de organisatie. Het versterken van het teamgevoel, het laten meedenken over hoe het werk wordt uitgevoerd en een andere beoordelingssystematiek. Geen eenvoudige opgave, maar het geeft wel nieuwe energie!

 


Inzicht Sociaal Domein biedt kennis en informatie over het hele sociaal domein vanuit de filosofie dat de lezer uitstekend in staat om zelf een oordeel te vormen. Wij geven de denkstappen en de verschillende opties, de lezer neemt op basis daarvan het besluit dat in die specifieke situatie het beste besluit is. De helpdesk die hierbij hoort doet precies hetzelfde. Wij denken met u mee over de beste oplossing in het specifieke geval. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Schuldhulpverlening

Afbeelding

Agenda november

1 november   Begeleiding in de Wmo 2015: van onderzoek tot indicatie 
8 november SJD Actualiteiten Participatiewet (PW) 
8 november Kwaliteitscontrole Concerncontrole Gemeente
13 november Platform Bezwaar en Beroep
16 november Tour van Wet naar Werk
19 november Effectieve ondersteuning van statushouders
21 november Platform Participatie en werk
27 november SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015
29 november SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont
30 november        Tour van Wet naar Werk

Kijk voor het volledige aanbod op www.stimulansz.nl

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers