of 59123 LinkedIn

Tijmen Zentveld

Controller

Tijmen Zentveld is naast de controller van Stimulansz ook adviseur op het gebied van financiën en interne controle. Dit doet hij vanuit zijn ervaring als controller bij verschillende gemeenten. Tijmen werkt mee aan KiC Concern (Kwaliteit in Controle), hét programma voor kwaliteitscontrole voor ruim 200 gemeenten. Daarnaast geeft hij trainingen over gemeentefinanciën aan niet-financiële medewerkers van gemeenten.

T: 06 832 095 91 / E: tijmen.zentveld@stimulansz.nl

  • Van integratie-uitkering naar algemene uitkering: een grote aanpassing of toch niet?

    Reageer

    AfbeeldingDe toevoeging van de integratie-uitkering sociaal domein aan het Gemeentefonds was in 2015 een grote aanpassing. Deze integratie-uitkering was bedoeld voor financiering van de taken die in 2015 zijn overgeheveld naar de gemeente. Met de meicirculaire van dit jaar, die op 31 mei is gepubliceerd, is de overheveling van de integratie-uitkering naar de algemene uitkering geregeld.

  • Zijn de budgetten ook te ontschotten? Natuurlijk!

    Reageer

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Klanten aan het woord

Start opleiding beleidsadviseur sociaal domein

Als beleidsadviseur heeft u een uitdagende job. Door de transformatie hebben gemeenten meer armslag gekregen om beleid naar eigen inzicht vorm te geven. Na deze opleiding beschikt u over de kennis en vaardigheden om een beleidsvoorstel te maken waarmee uw gemeente haar ambities kan realiseren.

 

Startdatum 20 september 2018, meld u nu aan

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers

Afbeelding

Whitepapers