of 59925 LinkedIn

Tijmen Zentveld

Controller

Tijmen Zentveld is naast de controller van Stimulansz ook adviseur op het gebied van financiën en interne controle. Dit doet hij vanuit zijn ervaring als controller bij verschillende gemeenten. Tijmen werkt mee aan KiC Concern (Kwaliteit in Controle), hét programma voor kwaliteitscontrole voor ruim 200 gemeenten. Daarnaast geeft hij trainingen over gemeentefinanciën aan niet-financiële medewerkers van gemeenten.

T: 06 832 095 91 / E: tijmen.zentveld@stimulansz.nl


 • Meer of minder beleidsvrijheid voor gemeenten?

  2 reacties

  AfbeeldingIn 2021 wordt de verdeling van het gemeentefonds helemaal herzien. Het Rijk onderzoekt welke maatstaven of variabelen nog aansluiten bij de huidige uitgaven van gemeenten; de huidige verdeling laat verschillen ontstaan tussen gemeenten.

 • Sturen op het inkomen van de gemeente, wat is er mogelijk?

  Reageer

  AfbeeldingMet het afronden van de kadernota of voorjaarsnota zet u de eerste stap voor het opstellen van de begroting. De kadernota geeft aan hoe uw gemeente er financieel voor staat. Zijn er middelen beschikbaar om prioriteiten uit het college-akkoord uit te voeren of komen er onder aan de streep rode cijfers? Is dat laatste het geval, dan moet u maatregelen nemen om weer een positief resultaat te kunnen presenteren in de begroting die de gemeenteraad in november moet vaststellen.

 • Interbestuurlijk Programma: oplossing voor tekorten in het sociaal domein?

  Reageer

  AfbeeldingOp 14 februari hebben het Rijk, de gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk afspraken gemaakt in het Interbestuurlijk Programma (IBP). De afspraken gaan over een aantal grote uitdagingen zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het voorkomen van problematische schulden.

 • Van integratie-uitkering naar algemene uitkering: een grote aanpassing of toch niet?

  Reageer

  AfbeeldingDe toevoeging van de integratie-uitkering sociaal domein aan het Gemeentefonds was in 2015 een grote aanpassing. Deze integratie-uitkering was bedoeld voor financiering van de taken die in 2015 zijn overgeheveld naar de gemeente. Met de meicirculaire van dit jaar, die op 31 mei is gepubliceerd, is de overheveling van de integratie-uitkering naar de algemene uitkering geregeld.

 • Zijn de budgetten ook te ontschotten? Natuurlijk!

  Reageer

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Afbeelding

Afbeelding

Whitepapers

Masterclass Beleidsadviseur Sociaal Domein

Afbeelding

 

Goed beleid door inzicht in het menselijk gedrag

Lees hier meer

Afbeelding

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers

Afbeelding