of 61441 LinkedIn

Sociaal domein: wat verandert er per 1 januari 2020?

Sociaal domein: wat verandert er per 1 januari 2020? Een overzicht.
Stimulansz 1 reactie

Per 1 januari 2020 vindt er een aantal veranderingen plaats in het sociaal domein: beslagvrije voet voor jongvolwassenen, aanpassing Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ), extra geboorteverlof en kindgebonden budget, verlenging van ondersteuning voor ouderen die werkloos worden en start Wet arbeidsmarkt in balans.

Beslagvrije voet

Bij de vaststelling van de beslagvrije voet voor jongvolwassenen (18-20 jaar) zal worden aangesloten bij de bijstandsnorm voor 21-jarigen en ouder. Hiermee komt de specifieke (lagere) beslagvrije voet voor jongvolwassenen te vervallen.


Bijstandsverlening ondernemers

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast. De regeling wordt eenvoudiger, zowel voor mensen die een beroep doen op het Bbz als ook voor gemeenten die deze uitvoeren.


Geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Zij hebben dan recht op een uitkering van maximaal 70% van het dagloon, betaald door UWV.


Kindgebonden budget

Gezinnen met kinderen krijgen in 2020 een extra steun in de rug. Niet alleen wordt het kindgebonden budget in 2020 geïndexeerd. Het kabinet trekt bovendien structureel bijna 500 miljoen euro meer uit voor het kindgebonden budget. Zo’n 320.000 gezinnen krijgen er hierdoor gemiddeld bijna 1000 euro per jaar meer bij. Daarnaast krijgen bijna 300.000 meer gezinnen recht op kindgebonden budget. Gemiddeld gaan zij zo’n 600 euro per jaar ontvangen.


Verlenging van ondersteuning voor ouderen die werkloos worden

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt per 1 januari 2020 verlengd met vier jaar. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering.


Wet arbeidsmarkt in balans

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt. Door de invoering van de Wab kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen. Zo krijgen mensen die werken op oproep- of payrollbasis te maken met veranderingen, net als mensen die in tijdelijke contracten werken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Spijker (n.v.t.) op
In zijn rapport over de arbeidsmarkt suggereert de voorzitter, Hans Borstlap, om het afsluiten van flexibele contracten moeilijker te maken door de vaste arbeidscontracten flexibeler (gemakkelijker) te maken
Hierdoor dreigt het gevaar dat werknemers straks alleen nog maar met 'flexibele contracten' te maken krijgen en (bijna) alle werknemers geen hypotheek meer kunnen krijgen. Zou hij zijn suggestie al eens hebben getoetst bij de banken en verzekeringsmaatschappijen?
Ik zie meer brood in het vaststellen van een maximaal aantal flexwerkers per bedrijf (bijv. 10%, met uitzonderingen voor het MKB) en het verkorten van de uitkeringen bij ziekte. Hoe simpel kan het zijn en hoe moeilijk kan je het maken.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Afbeelding

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie of

download hier het leaflet met een beknopte omschrijving

Afbeelding

 

Afbeelding

Whitepapers

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers