of 59147 LinkedIn

Scholieren van 18 jaar in de bijstand?

Scholieren van 18 jaar in de bijstand? Loopt u bij de hulpverlening voor jongeren van 16 tot 27 jaar ook wel eens tegen de kaders van de wet op?
Reageer

Loopt u bij de hulpverlening voor jongeren van 16 tot 27 jaar ook wel eens tegen de kaders van de wet op? Bijvoorbeeld omdat een jongere 18 jaar wordt en de hulpverlening stopt? Of omdat wettelijke kaders ogenschijnlijk tegenstrijdig aan elkaar zijn? En wilt u weten wat u in zo’n geval het beste kunt doen? Deze casus biedt de oplossing.

Afbeelding

Bestaansminimum gezin bedreigd

Lisa en peter zijn een tweeling. Ze zitten beiden in vwo 6 en worden in januari 18 jaar. Het plan van de tweeling is om in september naar Nijvoort te verhuizen om daar te gaan studeren. Momenteel wonen ze bij hun moeder. Hun moeder heeft geen werk en komt rond van een bijstandsuitkering.

Naast haar uitkering heeft ze recht op kinderbijslag en een kindgebonden budget. Maar als haar kinderen 18 jaar zijn, heeft ze hier geen recht meer op. Omdat het gezin voorziet dat het in februari financieel in de problemen gaat komen, klopt het voor hulp aan bij de sociale dienst van de gemeente. De klantmanager van de sociale dienst vertelt dat Lisa en Peter vanaf april recht hebben op een tegemoetkoming voor scholieren. Deze kunnen ze aanvragen bij DUO. De tegemoetkoming bestaat voor thuiswonende scholieren uit een basistoelage en een inkomensafhankelijke bijdrage.

Het gat in de huishoudportemonnee is met deze tegemoetkoming voor scholieren echter maar gedeeltelijk gedicht. Moeder ontvangt vanaf februari al geen kindgebonden budget meer. In de maanden februari en maart ontstaat er zo een tekort van bijna € 1.200,– per maand. Het gezin klopt daarom opnieuw bij de sociale dienst aan voor hulp. Die hulp komt er. De klantmanager vertelt dat Lisa en Peter met 18 jaar beiden een bijstandsuitkering kunnen aanvragen. In februari en maart ontvangen zij dan een volledige uitkering voor alleenstaande jongeren tot 21 jaar. Vanaf april zal deze verlaagd worden met het bedrag van de tegemoetkoming voor scholieren. Op deze manier is het tekort in de huishoudportemonnee van het gezin weer volledig aangevuld. Er is echter één probleempje. Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moeten Lisa en Peter voldoen aan de verplichtingen die de sociale dienst hieraan stelt. Lisa en Peter moeten actief op zoek naar werk. Hun moeder vindt dat de kinderen in de zomer best op zoek kunnen naar een bijbaan, maar ze meent dat voor hen de focus nu moet liggen op het behalen van hun diploma.

 

Jongeren in de bijstand? Er moet een betere oplossing zijn.

De omgekeerde toets

De omgekeerde toets kijkt naar het effect dat u wilt bereiken met de jongere. Het is dé methode om de kloof tussen wetten en regels en instanties te dichten. De toets maakt een integrale aanpak mogelijk en is toetsbaar in bezwaar en beroep. U kijkt eerst naar het effect dat u wilt bereiken. Pas op het eind kiest u uit een palet van wettelijke mogelijkheden om dit effect te realiseren.

 

Oplossing omgekeerde toets

1 het effect

We willen bereiken dat Lisa en Peter hun diploma halen en dat er wordt voorzien in het bestaansminimum van het gezin. Want pas als er voorzien is in het bestaansminimum kunnen Lisa en Peter zich volledig focussen op hun opleiding.

 

2 de grondwaarde

Lisa en Peter moeten een opleiding kunnen volgen en een start kwalificatie halen.

Dit past bij de verschillende wetten die hier van toe passing zijn: de Leerplichtwet en de Participatiewet. Bovendien moet in het bestaansminimum van het gezin worden voorzien.

 

3 de ethische toets

Het dilemma is dat de moeder van Lisa en Peter de kinderbijslag en het kindgebonden budget nodig heeft om rond te komen en voor haar kinderen te zorgen. De vraag is of dit het probleem van de moeder is of van haar kinderen. En of het probleem dus op de schouders van haar kinderen terecht mag komen.

Verder is het belangrijk om mee te nemen dat het hier gaat om een tijdelijke periode. En dat twee extra bijstandsuitkeringen extra administratie voor de gemeente en het gezin betekent. Het is daarbij ook extra belastend voor Lisa en Peter. En de vraag is of dit wenselijk is voor twee scholieren in hun eindexamenjaar. Daarbij mag ook de vraag gesteld worden of Lisa en Peter het gat in de huishoudportemonnee kunnen dichten als zij een bijbaantje vinden, met een minimumloon van net iets meer dan  € 4,– per uur.

 

4 de randvoorwaarden

Het uitgangspunt is dat de financiële situatie niet via Lisa en Peter maar via hun moeder wordt opgelost. Dit past ook bij de wens Lisa en Peter uit de bijstand te houden en de onderhoudsplicht van de moeder.

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk:

• een tijdelijk verhoging door het individualiseren van de bijstandsuitkering van moeder (artikel 18 lid 1 PW) tot het bedrag dat ze eerder ontving inclusief de kinderbijslag en het kindgebonden budget tot Lisa en Peter gaan studeren;

• het toekennen van bijzondere bijstand aan moeder op grond van artikel 35 PW voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud.

 

Oplossing

De bijstandsuitkering van de moeder wordt tijdelijk verhoogd tot het bedrag dat ze eerder ontving inclusief de kinderbijslag en het kindgebonden budget én tot Lisa en Peter gaan studeren.

 

Meer weten over de omgekeerde toets?

Download 9 andere cases en een uitleg van deze methodiek

 

Workshop de omgekeerde toets volgen?

Breng uw eigen casus in en leer de methodiek kennen en zelf toepassen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Schuldhulpverlening

Afbeelding

Agenda november

1 november   Begeleiding in de Wmo 2015: van onderzoek tot indicatie 
8 november SJD Actualiteiten Participatiewet (PW) 
8 november Kwaliteitscontrole Concerncontrole Gemeente
13 november Platform Bezwaar en Beroep
16 november Tour van Wet naar Werk
19 november Effectieve ondersteuning van statushouders
21 november Platform Participatie en werk
27 november SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015
29 november SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont
30 november        Tour van Wet naar Werk

Kijk voor het volledige aanbod op www.stimulansz.nl

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers