of 62284 LinkedIn

Rechtmatig verblijf versus gelijkgesteld met een Nederlander

Rechtmatig verblijf versus gelijkgesteld met een Nederlander. wanneer moet het recht op uitkering ingetrokken worden?
Stimulansz 1 reactie

Bij de helpdesk van Stimulansz komen maandelijks honderden vragen binnen van beleidsinhoudelijke of juridische aard. Deze week geeft Participatiewet-expert Hanneke Willemsen antwoord op de vraag per wanneer het recht op uitkering ingetrokken moet worden wanneer de klant geen rechtmatig verblijf meer heeft.

Vraag

Wij hebben de volgende vraag:  een klant heeft geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar is in bezwaar gegaan. Het bezwaar is ongegrond verklaard en nu is de klant in beroep gegaan. Het bezwaar is op  21-5-2019 ongegrond verklaard en de uitkering staat tijdelijk stop met ingang van 1-6. Nu is mijn vraag, heeft deze klant recht op een uitkering nu hij in beroep is en beroep in Nederland mag afwachten? Ook wordt er hier gesproken over het feit dat wij de uitkering niet mogen beëindigen met terugwerkende kracht zodat de klant niet met een vordering wordt opgezadeld. Wat is hier in de werkwijze en wat zegt de wet daarover?


Antwoord

Alleen tijdens het aanwenden van het éérste rechtsmiddel, in dit geval bezwaar, blijft de vreemdeling gelijkgesteld met een Nederlander (art. 11, 3e lid onder b PW). Dat de klant het beroep mag afwachten in Nederland betekent dus wél dat hij nog rechtmatig in Nederland verblijft, maar niet dat hij nog steeds met een Nederlander gelijkgesteld kan worden nu beroep – na een bezwaarprocedure –  het twééde rechtsmiddel is. In een asielprocedure is beroep wel het 1e rechtsmiddel (en hoger beroep het 2e). Zie ook deze uitspraak.

 

Wat betreft met terugwerkende kracht intrekken en de klant zo met een vordering opzadelen: U mag niet de bijstand terugvorderen vanaf het moment dat de verblijfsvergunning is ingetrokken. Een verblijfsvergunning kan namelijk ook met terugwerkende kracht worden ingetrokken. U mag wel de bijstand terugvorderen vanaf de datum dat (in dit geval) het bezwaar ongegrond is verklaard. In onderstaande casus dus vanaf 21-5-19. Of u dan de periode 21-5-19 tot 1-6-19 terugvordert of daarvan afziet, is afhankelijk van gemeentelijk beleid. De kans dat  de klant gaat betalen  is natuurlijk  erg klein nu  hij ‘illegaal’ is geworden.

 


U kunt bovenstaande informatie uitgebreider terugvinden in Inzicht Sociaal Domein.

Daar vindt u óók een link naar de genoemde uitspraak.

 

Heeft u nog geen toegang? Vraag een gratis proefabonnement aan. Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Spijker (n.v.t.) op
De procedures voor het verkrijgen van asiel zouden veel sneller moeten verlopen. Globaal te denken als volgt:
1. binnen 14 dagen (verplichte) beslissing of iemand een voorlopige vluchtelingenstatus met bijbehorende uitkering ontvangt. Voor alle betrokken instanties geldt hoogste prioriteit!
2. bezwaarmogelijkheid binnen 2 weken (bezwaarden ontvangen geen uitkeringen).
3. beroepsmogelijkheid binnen 4 weken (tijdens beroep eveneens geen uitkeringen).
4. asielzoekers, die geen vluchtelingenstatus ontvangen, worden onmiddellijk uitgewezen en op het vliegtuig gezet,.
5. landen en asielzoekers die niet meewerken aan vertrek worden sancties opgelegd (geen medewerking aan ontwikkelingshulp, geen handelsvoordelen, geen uitkeringen, tijdelijke opname in gesloten opvangcentra e.d.).
6. voorlopige vluchtelingen hebben in principe dezelfde rechten als Nederlanders (werk, school, woning e.d.).
7.. tussentijdse beoordelingsmomenten voor vluchtelingen die kunnen terugkeren naar eigen land, aan te geven door BZ.
8. na 5 jaar krijgen vluchtelingen een definitieve status en recht op Nederlanderschap.
Het gehele proces rond een voorlopige vluchtelingenstatus zou, eventueel met snelrecht, niet meer dan ca. 2 à 3 maanden in beslag mogen nemen..
Wanneer komt de nieuwe staatssecretaris eens in actie?

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie of

download hier het leaflet met een beknopte omschrijving

 

Afbeelding

Whitepapers

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers