of 59147 LinkedIn

Poolse landdag

Poolse landdag. Uw handhavingsbeleid is wellicht toe aan een update. Ga daartoe met de juiste mensen om de tafel zitten maar voorkom een Poolse landdag

Twee berichten van de afgelopen weken vielen mij op:

1. Het bericht dat criminele cliënten van de ING jarenlang nagenoeg ongestoord gebruik hebben kunnen maken van de rekeningen van ING. Het aantal alarmbelletjes bij ING werd beperkt tot drie per dag. ‘Draai aan parameters om de (over)vloed aan alerts af te toppen en zo de werkdruk te beperken’, was de interne boodschap. Commerciële doelstellingen prevaleerden hier boven het naleven van de Wet.

2. Het bericht over frauderende Polen. Poolse arbeidsmigranten doen, sinds 2012, via tussenpersonen met namaaksollicitaties en valse handtekeningen net alsof ze in Nederland verblijven. Met als doel een WW-uitkering te kunnen krijgen. In werkelijkheid vertrekken ze naar Polen om daar vakantie te vieren of zwart te werken. Ze noemen deze WW-periode zelf ‘de grote vakantie’.

Beide zaken zijn volgens politici ‘schandalig’. Ze zijn erover ‘geschokt’ en willen dit ‘keihard aanpakken’.

Niet bij de gemeente?

Nu kan dit voorkomen bij de ING en bij het UWV maar niet bij uw gemeente, toch? De gemeente als organisatie die haar cliënten kent, die toeziet op het naleven van verplichtingen zal het nooit zover laten komen.  Want: de gemeente zet hoog in op handhaven.

 

Of helaas wel?
Maar hoe kan het dan dat er op bepaalde adressen tussen de 25 en 60 personen staan ingeschreven? Waar is de gemeente dan met het handhaven?

 

Wat kunt u doen?
Hoe staat uw gemeente ervoor als het gaat om het toezien dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd? Zou wat bij het UWV is gebeurd, ook bij uw gemeente kunnen voorkomen? Ik denk het wel, maar in een andere omvang. Ik denk dat omdat er bij veel gemeenten:

  • niet altijd een visie is op handhaving;
  • niet altijd gewerkt wordt met risicoprofielen of (fraude)scorekaarten;
  • niet altijd medewerkers in de uitvoering zitten die fraudealert zijn;
  • niet altijd periodieke heronderzoeken worden verricht waarbij cliënten daadwerkelijk worden gezien en gesproken.

 

Ik denk dat met name dat laatste een punt van aandacht is. Persoonlijk en frequent contact is van belang, zie ook het onderzoek van bestuurskundige Menno Fenger.

 

Conclusie
Voorkomen is beter dan genezen. Uw handhavingsbeleid is wellicht toe aan een update. Ga daartoe met de juiste mensen om de tafel zitten maar voorkom een Poolse landdag: ga gestructureerd en doelgericht aan het werk, vakantievieren kan altijd nog. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Schuldhulpverlening

Afbeelding

Agenda november

1 november   Begeleiding in de Wmo 2015: van onderzoek tot indicatie 
8 november SJD Actualiteiten Participatiewet (PW) 
8 november Kwaliteitscontrole Concerncontrole Gemeente
13 november Platform Bezwaar en Beroep
16 november Tour van Wet naar Werk
19 november Effectieve ondersteuning van statushouders
21 november Platform Participatie en werk
27 november SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015
29 november SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont
30 november        Tour van Wet naar Werk

Kijk voor het volledige aanbod op www.stimulansz.nl

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers