of 59147 LinkedIn

Pieter-Jan de Jongh

Adviseur van Stimulansz

  • De 5 bodemeisen voor hulpverlening aan 18-plussers

    Reageer

    AfbeeldingHerinnert u zich nog dat ik vorig jaar in mijn alternatieve troonrede om een meer actieve houding van gemeenten richting jongvolwassenen vroeg? En dat ik gemeenten ook vroeg om de hulpverlening aan te passen aan de specifieke behoeften van de doelgroep en om in bepaalde gevallen zelfs ongevraagd zorg en ondersteuning aan te bieden? Inmiddels zijn we een jaar verder en zie ik dat dit onderwerp steeds meer leeft bij gemeenten, maar ik zie tegelijkertijd ook dat veel gemeenten nog worstelen met de wijze waarop zij de hulpverlening voor jongvolwassenen in moeten richten. In deze blog geef ik daarom een aantal tips en bodemeisen voor de hulpverlening voor jongeren.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Schuldhulpverlening

Afbeelding

Agenda november

1 november   Begeleiding in de Wmo 2015: van onderzoek tot indicatie 
8 november SJD Actualiteiten Participatiewet (PW) 
8 november Kwaliteitscontrole Concerncontrole Gemeente
13 november Platform Bezwaar en Beroep
16 november Tour van Wet naar Werk
19 november Effectieve ondersteuning van statushouders
21 november Platform Participatie en werk
27 november SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015
29 november SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont
30 november        Tour van Wet naar Werk

Kijk voor het volledige aanbod op www.stimulansz.nl

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers

Afbeelding

Whitepapers