of 65378 LinkedIn

Paul Norp

Adviseur

Paul is een zeer ervaren jurist met een goed oog voor de uitvoeringspraktijk. Hij is Wmo-specialist en geeft veel adviezen aan gemeenten, zowel over concrete casuïstiek als over beleidsstukken. Hij geeft vaak cursussen op het gebied van de Wmo. Niet alleen voor Wmo-consulenten, maar ook voor beleidsmedewerkers, sociaal raadslieden, leden van bezwaarcommissies, sociaal-medisch adviseurs en cliëntenraden. Daarnaast voert Paul bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures namens gemeenten.

 

Neem contact op met Paul over

 

T: 06 100 148 72 / E: paul.norp@stimulansz.nl


  • Wmo-toezicht blijft een zorgenkindje

    Reageer

    Op 1 januari 2022 was de Wmo 2015 precies 7 jaar van kracht. Een van de wijzigingen die de Wmo 2015 met zich meebracht, is dat gemeenten een grotere verantwoordelijkheid kregen voor het toezicht op de naleving van de Wmo-regels.

  • Uitbetaling persoonsgebonden budget mag niet worden opgeschort

    Reageer

    Een gemeente heeft besloten om de betaling van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) van 7 cliënten op te schorten. Dit gebeurt in afwachting van de uitkomst van een rechtmatigheids- en kwaliteitsonderzoek naar hun zorgverlener, waar ze beschermd wonen. Ondanks het feit dat het toezichtsonderzoek nog niet is afgerond, vindt de gemeente dat er zoveel aanwijzingen zijn voor misstanden, dat er is overgegaan tot opschorting.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

MaatwerkAcademie

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie of

download hier het leaflet met een beknopte omschrijving

 

Afbeelding

Whitepapers

Bloggers