of 65101 LinkedIn

Omgaan met inwoners met verward gedrag

AfbeeldingDaarnaast gaven burgemeesters 9.421 keer toestemming voor verplichte zorg aan een inwoner, omdat in een crisissituatie snel ingegrepen moest worden. Deze crisismaatregelen werden genomen op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Dat blijkt uit een overzicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).


Verward gedrag, wat is dat?

Verward gedrag komt in allerlei vormen voor. Hierbij valt een onderscheid te maken tussen kwetsbare personen én kwetsbare personen met verward gedrag.

  • Kwetsbare personen zijn ‘mensen die te maken hebben met laaggeletterdheid, verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, verslaving, somatische problemen, angst, dementie, stemmingsproblematiek of een combinatie van deze problematieken.’
  • Bij kwetsbare personen met verward gedrag gaat het om ‘kwetsbare mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Dit verlies kan eenmalig of chronisch zijn.’


Rol gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare inwoners met verward gedrag, die voortvloeit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 20215 (Wmo 2015). Bovendien hebben gemeenten de taak gekregen om te zorgen voor een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Veel gemeenten hebben inmiddels een effectieve sluitende aanpak ingericht.


Wet- en regelgeving onvrijwillige zorg

Voor de ernstige situaties kan sinds januari 2020 een beroep gedaan worden op twee wetten over onvrijwillige zorg: de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Het doel van de wetten is zo min mogelijk dwang in de zorg toe te passen. En waar het toch nodig is, moet het zo zorgvuldig mogelijk gebeuren.


Omgaan met verward gedrag

De kans dat u als professionals in de dagelijkse praktijk te maken krijgt met inwoners die verward gedrag vertonen is groot. Daarom organiseert Stimulanz op 23 november een training. Tijdens de training leert u werken met de ICF, de international classification of function. Dit is een methode die helpt om de beperkingen die iemand ondervindt bij het dagelijks functioneren in kaart te brengen. Ook bespreekt trainer Anitra Vink verschillende ziektebeelden en stoornissen en krijgt u tips om beter om te gaan met inwoners met verward gedag.


Training met het team

Wilt u deze training liever met uw hele team doen? Wij kunnen de training ook incompany voor u organiseren. De opleidingsadviseurs van de Stimulansz Academie informeren u graag over de mogelijkheden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

MaatwerkAcademie

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie of

download hier het leaflet met een beknopte omschrijving

 

Afbeelding

Whitepapers

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers