of 65101 LinkedIn

Mr. Petra Gerritsen

Juridisch adviseur Participatiewet

Petra is gespecialiseerd in de Participatiewet. Ze heeft meer dan 30 jaar ervaring als jurist en sociaal advocaat, gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht en verdedigde in die hoedanigheid mensen met een dringende hulpvraag. Daar ondervond ze dat de wet letterlijk volgen niet altijd het gewenste resultaat had voor cliënt én gemeente. Vanuit Stimulansz adviseert zij gemeenten nu hoe zij de Participatiewet op een effectieve manier kunnen inzetten en maatwerk kunnen leveren.

 

 

Neem contact op met Peter over:

  • Inburgering en naleving: een nieuwe koers

    Reageer

    De nieuwe Wet Inburgering treedt definitief op 1 januari 2022 in werking. Binnen het vernieuwde inburgeringsstelsel heeft u als gemeente nog meer dan voorheen de regie over de uitvoering van de wet.

  • Samenwonen om zorg te geven en de Participatiewet: stand van zaken

    Reageer

    In de Participatiewet ontvangen samenwonende bloedverwanten in de tweede graad, zoals een broer en zus of grootouder en kleinkind, een uitkering voor gehuwden. Zij zijn echter uitgezonderd van de gehuwdennorm als er bij één van hen sprake is van een indicatie langdurige zorg. Onlangs heeft de Eerste Kamer in meerderheid gestemd tegen het wetsvoorstel dat hierin verandering zou brengen. Wat betekent de verwerping van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer voor de uitvoeringspraktijk?

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

MaatwerkAcademie

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie of

download hier het leaflet met een beknopte omschrijving

 

Afbeelding

Whitepapers

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers