of 65101 LinkedIn

Met handhaving en kwaliteitscontrole fraude in de Wmo en Jeugdwet voorkomen

AfbeeldingInzet van ondersteuning via de Wmo en de Jeugdwet moet zo effectief mogelijk zijn. Dat vraagt om een goede kwaliteitscontrole. Goede uitvoeringskwaliteit vermindert frauderisico’s en maakt handhaving na toekenning makkelijker.

Inzet van ondersteuning via de Wmo en de Jeugdwet moet zo effectief mogelijk zijn. Dat betekent allereerst dat die ondersteuning alleen terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben. En die mensen moeten goed geholpen worden.

 

Inzet van ondersteuning via de Wmo en de Jeugdwet moet zo effectief mogelijk zijn. Dat betekent allereerst dat die ondersteuning alleen terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben. En die mensen moeten goed geholpen worden.

 

Het klinkt heel eenvoudig, maar dat is het niet altijd. De Wmo en de Jeugdwet zijn beide algemeen/ open geformuleerde wetten. Dat heeft als voordeel dat ze veel speelruimte geven, om zo maatwerk te kunnen bieden in een veelheid van situaties. Maar het heeft als nadeel dat ze niet zo makkelijk uitvoerbaar zijn. In beeldspraak gevat: tussen het zwart en het wit zit heel veel grijs.

 

Uitvoeringsvragen

Want wie hoort er bij de doelgroep en wie niet? En waar begint en eindigt de taak van de gemeente? Sommige mensen kunnen hun problemen zelf oplossen, sommige kunnen dat niet en sommige kunnen dat maar gedeeltelijk. En als de gemeente ondersteuning moet bieden is de vraag hoe ze die ondersteuning moet geven, zodat die past bij de cliënt. Met name bij de ‘nieuwe’ doelgroepen (jeugdhulpcliëntenWmo-cliënten voor begeleiding en beschermd wonen) is het niet altijd eenvoudig om vast te stellen waarop aanspraak bestaat.

 

Als de gemeente die aanspraak uiteindelijk heeft bepaald, kan er nog een tweede vraagstuk volgen: de verstrekking van een persoonsgebonden budget. Is dat mogelijk? En zo ja, welke eisen moeten er dan worden gesteld aan de besteding?

 

De gemeente moet de aanspraken ook duidelijk kenbaar maken via een beschikking. En ze moet   cliënten (en vaak hun vertegenwoordigers) vanaf het begin goed informeren over hun rechten en plichten.

 

Bij de uitvoering zijn in de verschillende fases verschillende mensen betrokken: consulenten of wijkteammedewerkers, administratief medewerkers, sociaal-medisch adviseurs en toezichthouders. Maar ook externe instanties zoals het CAK en de SVB en gecontracteerde aanbieders.


Frauderisico’s

Al met al is de uitvoering een complex proces. Bovendien zijn er meer frauderisico’s. Het gaat, met name bij begeleidingbeschermd wonen en jeugdhulp om dure en doorlopende dienstverlening aan vaak kwetsbare/manipuleerbare cliënten. Helaas zijn er ook hulpverleners die daar op een onrechtmatige manier van willen profiteren. Gemeenten moeten hierop alert zijn, en zorgen dat hun handhavingsproces op orde is. Handhaven begint al bij de melding/aanvraag en moet zowel op de cliënten als op de hulpverleners gericht zijn. Preventie is daarbij het belangrijkst, omdat de handhavingsmogelijkheden na toekenning beperkt zijn, en bovendien bewerkelijk.

 

Samengevat: er moeten veel deelprocessen  goed verlopen om te zorgen dat het oorspronkelijke doel wordt bereikt: effectieve ondersteuning voor degenen voor wie die bedoeld is. Dat vraagt om een goede kwaliteitscontrole. Daarbij moet ook meer rekening worden gehouden met frauderisico’s en vooral met het beheersen daarvan. Goede uitvoeringskwaliteit vermindert frauderisico’s en maakt handhaving na toekenning makkelijker.

 

Handhaving en met name een zuivere toegangsbepaling, wordt belangrijker als financiële tekorten oplopen. Met de invoering van het abonnementstarief in de Wmo, dat leidt tot een toename van aanvragen, is die toegangsbepaling nog belangrijker geworden.

.

Wilt u meer weten over naleving?

Dat kan met onze juridische kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Door 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door D.J. Visser (Deskundige) op
Her zou goed wezen dat het CAK de client hun medische dossier doet verschaffen en dat er een controle vraag wordt gesteld waar de geboorte datums van de beide ouders moeten worden gegeven ter controle om fraude pleegers te doen weren
Door Visser (Nvt) op
Er blijkt een zorginstelling die fraude doet plegen op burgers waar zijn mensen vervalsen waar de gegevens van personen doen vervalsen . Waar uit blijkt dat de persoon niet alleenstaande is. Waar de zorginstelling fraude weet te plegen maar ook de Grondwet aan hun laars doet lappen. Waar de zorginstelling ook aan Belastingfraude, verzekeringsfraude en Zorgverzekeringfraude doet plegen op de burgers. Waar de zorginstelling de burgers zo weet te krijgen dat de burgers als daklozen moet gaan leven.
Door D.J. Visser (Huisman) op
Wat blijkt nu bij het CAK aan de hand te zijn?
Zij laten WMO fraude plegers toe om het zorg geld niet aan de burgers te geven, maar aan de zorg aanbieder.
Waar het CAK zijn klachten niet weet op te lossen en negeren Politie Aangiftes en gaan automatich door. Waar zij zelfs hun leugens goed kenbaar weten te doen activeren , om de schuld af te schuiven aan de betrevende Gemeente van B&W , als de Gemeente hier niets vanaf doet weten. Nee het CAK weet hoe zij de burgers van Nederland moeten vervalsen.. Beter gezegt u wordt OPgelicht door het CAK te Den -Haag
Door Brockotter (Particulier) op
Door een hulpverlener uit Arnhem is geconcludeerd dat de persoon fraude pleegt in de zorgverzekering en oo de WMO waar het cak te Den Haag door het te melden. Blijkt dat het CAK te doen negeren. Nog mooier zwart cak blijkt zelf zeer ziekelijke medewerkers te hebben , door meerdere klachten te hebben vermeld maar niets erop uitvoeren. Waar door het CAK al meerdere rechtzaken te hebben verloren. Blijkt nog het CAK aan fraude deel te blijven uitvoeren. Dus wat hier door het CAK wordt gedaan
Is om de burgers naar een schuldhulp verlening te doen plaatsen.
Door Spijker (n.v.t.) op
Misschien kan het invoeren van een eigen bijdrage op alle vormen van hulpzorg tot een maximumbedrag enigszins remmend werken?

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

MaatwerkAcademie

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie of

download hier het leaflet met een beknopte omschrijving

 

Afbeelding

Whitepapers

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers