of 59561 LinkedIn

Maatwerk is een keuze

AfbeeldingKortgeleden mocht ik in een grote gemeente een gesprek begeleiden over een lastige casus. Het maatwerkteam van deze gemeente kwam er niet uit. Het punt was dat verschillende medewerkers het principieel met elkaar oneens waren over de beoordeling van de vraag van de klant. Ik ga hier niet in op de inhoud van de casus. Dit stuk is een pleidooi om de principiële keuzes over maatwerk niet bij de professional neer te leggen. En hoe dat leidt tot een ander gesprek bij conflicten.

Verschil mag er zijn

Wat kon mijn toegevoegde waarde zijn? Ook de ombudsman, directie, wethouder, afdeling integriteit én de advocaat hadden pogingen gedaan om het maatwerkteam te helpen bij een besluit. Ik besloot om de verschillen als uitgangspunt te nemen met de stappen van de omgekeerde toets.

 

Om te beginnen wilde ik consensus hebben over de bedoeling van de ondersteuning aan de klant. Hier kwamen we wel uit. Vervolgens liepen de emoties snel hoog op want  de argumenten voor en tegen kwamen aan bod.

 

De wet en de bedoeling stonden lijnrecht tegenover elkaar in de personen van de juridisch specialist en de hulpverlener. Ze verweten elkaar dat ze zich niet aan de ambtseed hielden. De standpunten lagen wéér op tafel. En de partijen waren het wéér niet met elkaar eens.


Wat maakte het verschil?

In dit gesprek hield ik vast aan mijn intentie: we hoeven het niet eens te worden over de onderliggende waarden! Het principiële verschil lossen we niet op.

 

Maar er werd wel een oplossing gevonden die juridisch correct was, en acceptabel voor de klant. De casus was opgelost, maar de hulpverlener en de jurist bleven lijnrecht tegenover elkaar vanwege verschillende principes. Tijdens dit gesprek heb ik anders dan andere begeleiders, nadruk gelegd op het bedenken van een oplossing die de bedoeling voor de klant en de juridische correctheid bij elkaar brengt. Het gesprek was niet gericht op het bereiken van consensus over de principes. In de organisatie werd er nog lang over doorgepraat. Ik vond dat niet erg.


Organisatie beslist

Want het ging hier over het principe van maatwerk. Dat is geen persoonlijke keuze. Het is een principiële kwestie. Deze gemeente wil het effect boven de regel van de wet en kiest er voor om haar burgers te willen ondersteunen volgens de bedoeling. Zij wil de wet als randvoorwaarde zien in plaats van als sturingsinstrument.

 

Juist bij maatwerk zoeken we de ruimte voor professionals, en daarom maken we vaak de vergissing om de principes bottom-up te benaderen. De principiële kwestie moeten we niet bij de professionals laten liggen. Daar komt maar ruzie van. Over de principes moet de organisatie duidelijk zijn, top-down! Het zou een stuk gemakkelijker zijn als leidinggevenden helder zijn over principes. Dan kan de uitvoerend professional ruimte zoeken bij de invulling van maatwerk.

 

Wilt u ook begeleiding bij lastige casussen? Neem contact op met Chris Goosen voor meer informatie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Whitepapers

Masterclass Beleidsadviseur Sociaal Domein

Afbeelding

 

Goed beleid door inzicht in het menselijk gedrag

Lees hier meer

Afbeelding

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Afbeelding

Bloggers