of 59147 LinkedIn

Maarten Simons

Adviseur

Maarten ontwikkelt en implementeert tools op het gebied van kwaliteit en privacy voor verbetering van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld KiC (Kwaliteit en Controle), hét programma voor kwaliteitscontrole voor ruimt 200 gemeenten. En Pinzicht, de totaaloplossing voor het in control brengen van privacy en informatieveiligheid.

 

06-57675343

Maarten.simons@stimulansz.nl

 • “Waar stond dat ook alweer?”

  Reageer

  Het belang van een goede audit trail voor privacy en informatieveiligheid.

  De AVG is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Als FG, CISO of Privacy Officer bent u er natuurlijk al langer mee bezig. Veel gemeenten hebben inmiddels de eerste stappen gezet. De vraag hoe u die stappen ook hard kunt maken naar een externe auditor of de Autoriteit Persoonsgegevens, blijft echter in veel gevallen nog onderbelicht.

 • Controle en maatwerk: een goed huwelijk?

  Reageer

  Maatwerk betekent dat de dienstverlening op het individu afgestemd is en niet op het aanbod. Het is een ‘afwijking’ van een standaardoplossing die in veel gevallen voldoende is. Als je maatwerk levert, bewandel je vaak nieuwe paden en zoek je de grenzen op om een passende oplossing te vinden. Dat is soms lastig. Want hoe bepaal je in je kwaliteitscontrole het verschil tussen maatwerk en willekeur?

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Schuldhulpverlening

Afbeelding

Agenda november

1 november   Begeleiding in de Wmo 2015: van onderzoek tot indicatie 
8 november SJD Actualiteiten Participatiewet (PW) 
8 november Kwaliteitscontrole Concerncontrole Gemeente
13 november Platform Bezwaar en Beroep
16 november Tour van Wet naar Werk
19 november Effectieve ondersteuning van statushouders
21 november Platform Participatie en werk
27 november SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015
29 november SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont
30 november        Tour van Wet naar Werk

Kijk voor het volledige aanbod op www.stimulansz.nl

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers

Afbeelding

Whitepapers