of 59147 LinkedIn

Jurisprudentie: Geen sprake van een bestuurlijke boete bij een boete van € 0,-

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft onlangs in een uitspraak (ECLI:NL:CBB:2017:215) geoordeeld dat een boete van € 0,- geen bestuurlijke boete is in de zin van artikel 5:40 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor boetes in de Participatiewet.

De uitspraak
Het College stelt vast dat er geen bepaling is in de Awb waarin vermeld staat of waaruit volgt wat het minimumbedrag van een bestuurlijke boete is. Naar het oordeel van het College kan dit nooit een bedrag van
€ 0,- zijn, omdat de verplichting tot betaling van een geldsom onvoorwaardelijk moet zijn. Dit wil zeggen een geldsom die je verplicht bent te betalen. Een opgelegde boete van € 0,- leidt niet tot een dergelijke verplichting.

Wat betekent dit voor de praktijk?
Aangezien de Awb ook van toepassing is op de Participatiewet, betekent dit dat een gemeente niet bevoegd is om een boete van € 0,- op te leggen. Ook is een gemeente niet bevoegd om, met toepassing van artikel 5:46 lid 2 Awb, een boete te matigen tot € 0,-. Indien een gemeente van oordeel is dat een boete van € 0,- passend is, zou van het opleggen van een boete moeten worden afgezien.

Wilt u meer weten over bestuurlijke boetes? Raadpleeg de juridische kennisbanken van Inzicht sociaal domein.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Schuldhulpverlening

Afbeelding

Agenda november

1 november   Begeleiding in de Wmo 2015: van onderzoek tot indicatie 
8 november SJD Actualiteiten Participatiewet (PW) 
8 november Kwaliteitscontrole Concerncontrole Gemeente
13 november Platform Bezwaar en Beroep
16 november Tour van Wet naar Werk
19 november Effectieve ondersteuning van statushouders
21 november Platform Participatie en werk
27 november SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015
29 november SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont
30 november        Tour van Wet naar Werk

Kijk voor het volledige aanbod op www.stimulansz.nl

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers