of 59147 LinkedIn

Hoe krijgt u wat u wilt, niet wat u vraagt?

AfbeeldingIs het u ook wel eens opgevallen dat het in sprookjes en verhalen altijd verkeerd gaat als mensen een wens mogen doen? Het mooiste voorbeeld daarvan is natuurlijk koning Midas, die de wens uitsprak dat alles wat hij aanraakte zou veranderen in goud. U weet waarschijnlijk hoe het is afgelopen met hem. Hij stierf van de honger en dorst, omdat ook brood en wijn onmiddellijk in goud veranderden zodra hij het aanraakte.

Neemt u deze waarschuwing ter harte?

De sprookjes waarschuwen ons er al heel lang voor, maar we hebben daar nog niet veel van geleerd. Want ook wij formuleren onze wensen vaak zo dat we niet krijgen wat we willen. We leggen bijvoorbeeld in wetten en verordeningen vast dat mensen verplicht zijn om ‘uitvoering te geven aan de door het college opgelegde verplichting om ingeschreven te staan bij een uitzendbureau.’  Maar wat als iemand zich dan inschrijft, zijn we dan tevreden? Nee, natuurlijk niet.  Wat we eigenlijk willen, is dat iemand alles doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om weer zelfredzaam te worden en op eigen benen te staan.


De opdracht achter de opdracht

Er wordt de laatste jaren veel geschreven over ‘de vraag achter de vraag’, maar niet minder interessant is ‘de opdracht achter de opdracht’. Natuurlijk moet u in de verordening vastleggen welke maatregel u precies oplegt als iemand zich niet inschrijft bij een uitzendbureau, maar u bereikt daar pas écht effect mee als u aangeeft wat u belangrijk vindt en waarom u dat belangrijk vindt. Pas dan kunt u iemand er effectief op aanspreken en kunt u de maatregel goed wegen. Heeft hij zich alleen niet ingeschreven bij het uitzendbureau, of heeft hij in het geheel niet voldoende naar werk gezocht? Dat maakt uit.


Taal maakt het verschil!

Als koning Midas goed had nagedacht, had hij zich natuurlijk gerealiseerd dat hij helemaal niet echt wilde dat alles wat hij aanraakte in goud zou veranderen. Wat hij eigenlijk wilde, was een onmetelijke rijkdom zodat hij alles kon doen en laten wat hij wilde.

Zoals we uit de sprookjes en verhalen hebben geleerd moeten we heel goed nadenken voor we onze wensen formuleren. Taal maakt echt het verschil! Midas wist natuurlijk precies wat hij wilde, maar hij formuleerde dat niet goed. Eén van de oorzaken zou kunnen zijn dat hij zelf zo helder voor ogen had wat hij wilde, dat hij vergat dat een ander alleen kan afgaan op wat hij zegt, niet op wat hij denkt en voelt. Daarom is het zaak om onze wensen, die we in wetten en verordeningen vastleggen, heel goed te analyseren en te formuleren.


Hoe helpt uw verordening u om te krijgen wat u wilt?

Eerst moet u vaststellen wat u precies wilt. U kunt dit verwerken in uw verordening, door aan te geven wat u precies wilt bereiken met de gemeentelijke regelgeving en welke waarden u daarbij voorop heeft staan. Als u dat duidelijk heeft beschreven kunt u de afzonderlijke rechten, plichten, maatregelen, etc. gaan beschrijven. Altijd met uw waarden en doelstelling in gedachten. Als u dat goed doet, dan krijgt u wat u wilt en niet wat u vraagt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Schuldhulpverlening

Afbeelding

Agenda november

1 november   Begeleiding in de Wmo 2015: van onderzoek tot indicatie 
8 november SJD Actualiteiten Participatiewet (PW) 
8 november Kwaliteitscontrole Concerncontrole Gemeente
13 november Platform Bezwaar en Beroep
16 november Tour van Wet naar Werk
19 november Effectieve ondersteuning van statushouders
21 november Platform Participatie en werk
27 november SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015
29 november SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont
30 november        Tour van Wet naar Werk

Kijk voor het volledige aanbod op www.stimulansz.nl

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers