of 65101 LinkedIn

Frans Kuiper

Adviseur

Frans Kuiper is al bijna 40 jaar werkzaam in de sociale zekerheid. Hij is een echte allrounder die zijn kennis en ervaring op de terreinen van werk en inkomen, arbeidsmarktbeleid, Wmo en schuldhulp inzet om gemeenten te helpen bij de transformatie naar integrale dienstverlening.

 

Neem contact op met Frans over:

Advies:

Kennisbanken:

 • Als werken een beperking wordt. Werken moet lonen

  3 reacties
 • Investeren in bijstandsgerechtigden, juist nu!

  Reageer

  Veelgehoord in de afgelopen maanden: “Gemeenten gaan door de coronacrisis voorlopig niet in re-integratie investeren. Alle aandacht gaat naar het verstrekken van uitkeringen en de Tozo-regeling”. Ik zal niet ontkennen dat een zeker defaitisme mij ook overviel. Het is ongekend wat ons de laatste maanden overkwam.

 • Fabels en feiten over loonkostensubsidies en beschut werk

  1 reactie

  In de praktijk kom ik een aantal hardnekkige misverstanden tegen die te maken hebben met de inzet van loonkostensubsidies en de uitvoering van beschut werk en de Wet Banenafspraak. Ik wil in deze blog 3 misverstanden behandelen waarover vaak vragen binnenkomen.

 • Wat weten we eigenlijk echt van de klant?

  Reageer
 • De financiële luchtkastelen van de Participatiewet

  1 reactie
 • Loopt de Participatiewet op zijn laatste benen?

  1 reactie

  AfbeeldingHet heeft er alle schijn van dat  de Tweede Kamerverkiezing van 2021 nu al zijn schaduw vooruit werpt. Het CDA lanceert een plan om bijstand in te ruilen voor een baan. Iets wat overigens gewoon op basis van de wet al een opdracht is aan gemeenten om mensen naar betaald werk te laten uitstromen. De VVD lanceerde al eerder een proefballon voor verlaging van de bijstand, tenzij je een inspanning levert voor de samenleving. Functioneert de Participatiewet nu zo slecht dat we al weer aan een grootscheepse verbouwing van de bijstand moeten denken?

 • Een goede ambtenaar sociaal domein is topsporter

  Reageer

  Afbeelding“Beleid heeft geen idee waar wij hier in de uitvoering mee te maken hebben.” Zomaar een opgevangen kreet van een klantmanager die met de moed der wanhoop probeert een balans te vinden tussen de regels en de praktijk.

 • Plaatsen, uren en euro’s

  Reageer

  AfbeeldingBij de helpdesk van Stimulansz komen maandelijks honderden vragen binnen van beleidsinhoudelijke of juridische aard. Deze keer beantwoordt Frans Kuiper vragen over beschutte werkplekken en loonkostensubsidie.

 • Lost de Participatiewet zijn belofte in?

  Reageer

  AfbeeldingDe Participatiewet bestaat inmiddels 4 jaar. Dat is net zo lang als een kabinetsperiode of een zittingstermijn van een college. Een prima moment om eens de stand van zaken op te nemen. Slaagt de Participatiewet nu in de opzet om meer mensen, vaak met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen? Wordt de arbeidsmarkt steeds inclusiever en biedt de Wet Banenafspraak, samen met het nieuw beschut werk een goed alternatief voor de Wet sociale werkvoorziening?

 • De wondere wereld van werken naast een uitkering

  1 reactie

  AfbeeldingIk ontmoette laatst Marijke. Een vrouw van midden 40, na haar echtscheiding 8 jaar terug in de bijstand terechtgekomen en moeder van 2 kinderen. Een jongen van 12 en een meisje van 10. Haar laatste betaalde baan was voor de geboorte van haar kinderen. Marijke stond toen aan de kassa in de winkel van een benzinestation.

 • Zonder lef gaat de Participatiewet niet lukken

  1 reactie

  Wat is het lastig om een goed beeld te krijgen of het nu goed of slecht gaat met de uitvoering van de Participatiewet. Levert de wet ons nu op wat we ervan verwachten of gaat het de verkeerde kant op? Zorgt de wet er nu voor dat meer mensen aan het werk gaan, of tenminste meedoen aan de samenleving? Of sluit de wet juist mensen uit van deelname?

 • Marian heeft een indicatie op zak, nu nog het perspectief

  1 reactie
 • Werken moet lonen, behalve …

  3 reacties

  AfbeeldingHet motto van menig kabinet is: werk boven uitkering. Ook het nieuwe kabinet Rutte lll vindt het heel belangrijk dat mensen die een baan hebben daar nadrukkelijk voordeel van hebben. En dat er zo min mogelijk mensen een beroep doen op een uitkering. Om dit laatste te bewerkstelligen zijn socialezekerheidswetten volgehangen met rechten en plichten. Zo kent de Participatiewet aan de ene kant geüniformeerde arbeidsverplichtingen (verhuisplicht e.d.) en een tegenprestatie, en aan de andere kant stimuleringspremies voor mensen die vrijwilligerswerk doen, een opleiding afronden of een baan vinden. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de doelgroep ‘mensen met een arbeidsbeperking’. Deze groep ging tot 2015 richting de sociale werkvoorziening of de Wajong. Daarnaast is het instrument loonkostensubsidie ingevoerd. Hiermee krijgen werkgevers een compensatie voor het tekort aan arbeidsproductiviteit, en ontvangen werknemers ten minste het wettelijk minimumloon. Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd de loonkostensubsidies te schrappen. Wat komt daarvoor in de plaats?

 • Heb je als gemeente nog wel een stadskantoor nodig?

  Reageer

  Deze vraag speelt door mijn hoofd na een recent werkbezoek aan Estland. U weet wel, 1 van de 3 Baltische staten die nog niet zo lang geleden behoorden tot de Sovjet Unie. Een land dat zichzelf opnieuw moest uitvinden en nu koploper is in de digitale dienstverlening. Daarover straks meer. Estland is bijna altijd overheerst door vreemde mogendheden. De Duitsers, Denen, Zweden en Russen kwamen afwisselend op bezoek en alleen tussen de beide wereldoorlogen kende men onafhankelijkheid. En nu dus sinds 1991, na het uiteenvallen van de Sovjet Unie. En dan moet je opeens uitvinden hoe je een land moet runnen met 1,3 miljoen inwoners, waarvan ongeveer een derde uit Rusland afkomstig is en een derde in de hoofdstad woont.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

MaatwerkAcademie

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie of

download hier het leaflet met een beknopte omschrijving

 

Afbeelding

Whitepapers

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers