of 65378 LinkedIn

Evelien Meester

Teammanager Juridische Facilitering en Vakbekwaamheid. Specialist op het terrein van de Participatiewet. Denkt graag mee met gemeenten over nieuwe innovatieve oplossingen binnen het sociaal domein. Toekomstgericht, duurzaam, integraal en met draagvlak. Bekeken vanuit meerdere invalshoeken en disciplines.

 

“Ik vind het leuk om de grenzen op te zoeken”

 

“Ik vind het prettig dat het werk bij Stimulansz heel afwisselend is. Je hebt de mogelijkheid om je steeds in nieuwe werkvelden te specialiseren. Het past goed bij me omdat ik de tijd krijg om me te verdiepen in de inhoud. Wat ik doe, doe ik namelijk graag goed. Ook als dat betekent dat ik hele lange dagen moet maken om het af te krijgen. Het is inspirerend om bij gemeenten over de vloer te komen en daarnaast ook op kantoor te werken aan allerlei juridische vraagstukken.

Ik ben specialist op het terrein van de Participatiewet. Ik geef trainingen en juridisch advies. Ook schrijf ik handreikingen en maak ik normensets voor interne controle (KiC). Verder ondersteun ik gemeenten bij de implementatie van nieuwe wetgeving. Vooral de combinatie van werkzaamheden vind ik interessant. Mijn nieuwste uitdaging is om wat meer de breedte in te gaan voor het Platform bezwaar en beroep.

Ik sport graag (bootcamp) en dan vind ik het leuk om tot het uiterste te gaan. Daarnaast hou ik van bergbeklimmen en dan loop ik altijd door naar de top. Mijn kinderen lopen goed mee, maar als ze moe worden dan draag ik ze. Ik ga door tot de grens en zoek die graag op. Zo heb ik weleens twee kinderen omhoog gedragen om de top te bereiken.”

 

Telefoon: 06 57 31 15 77
evelien.meester@stimulansz.nl


 • Motiveringsbeginsel en maatwerk

  Reageer
 • MaatwerkAcademie, omdat maatwerk niet vanzelf gaat

  Reageer

  Eerder heb ik geschreven dat maatwerk weliswaar de norm is geworden, maar vraagt om méér dan goede bedoelingen. Het vergt behoorlijk wat kennis en vaardigheden. Maatwerk toepassen vraagt om vakmanschap. Inmiddels hebben we ruim 5 jaar ervaring bij het implementeren van maatwerk (De Omgekeerde Toets) en weten we precies waar de lastige punten zitten.

 • Maatwerk is méér dan goede bedoelingen

  Reageer
 • Een eerlijke, simpele en begripvolle overheid

  Reageer

  Uit het jaarverslag van de Nationale Ombudsman blijkt dat inwoners vooral verwachten dat de overheid eerlijk, simpel en begripvol is. Een overheid die zijn werk goed doet en mensen behoorlijk behandelt. Ik heb het verslag met interesse gelezen, met in mijn hoofd nog het gesprek dat ik in april had met Reinier Van Zutphen.

 • Handhavers zijn het geweten, niet de boeman

  2 reacties

  Er is veel te doen om handhaving. Mensen zijn verontwaardigd dat ouders ten onrechte als fraudeurs worden aangemerkt, en spreken schande dat een vrouw bijstand terug moet betalen voor ontvangen boodschappen.

 • Terugvordering vanwege ontvangen boodschappen

  8 reacties

  Het kan je bijna niet ontgaan zijn, want de sociale media staat er bol van. Een mevrouw heeft € 7.000 aan bijstand moeten terug betalen omdat zij boodschappen had gekregen van haar moeder.

 • Corona, wat willen we oplossen?

  Reageer
 • Corona, wat willen we behouden in het sociaal domein?

  Reageer

  Stimulansz staat de komende tijd stil bij de effecten van corona op het sociaal domein. Expert mr. Evelien Meester trapt af. In deel 1 van deze blog-reeks staat Evelien uitgebreid stil bij het Tozo-effect.

 • Mooi beleid! En werkt het?

  1 reactie

  U maakt ijzersterk beleid, maar de inwoners gedragen zich heel anders dan u had verwacht. Volstrekt irrationeel! Hoe komt dat? Evelien Meester vertelt hoe inzichten uit de gedragswetenschap kunnen helpen.

 • Met associaties mensen in beweging krijgen

  Reageer

  Ieder mens is vatbaar voor onbewuste beïnvloeding. Dit inzicht kan op een positieve manier aangewend worden door gebruik te maken van de juiste taal, of de juiste beelden. Op deze manier is het ook mogelijk om de zelfredzaamheid van mensen te stimuleren.

 • Ingeschreven bij vader, maar woont feitelijk op een boot

  Reageer
 • Omgekeerde verordening: het proces heeft meer impact op de uitvoering dan het resultaat

  Reageer
 • Risico’s Participatiewet

  Reageer

  AfbeeldingStimulansz heeft in opdracht van het ministerie van SZW een onderzoek gedaan naar de risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik in de Participatiewet. Er is onderzoek gedaan naar risico’s met betrekking tot identiteit, woon- en leefsituatie, verblijfsrecht, inkomen en vermogen, uitsluitingsgronden, arbeids- en re-integratieverplichtingen en de taaleis. De resultaten van dit onderzoek zijn in december 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Waar zitten de grootste risico’s en aan welke oplossingen kunt u denken?

 • 6 manieren om invloed te uitoefenen in het sociaal domein

  Reageer

  AfbeeldingIs het voor uw werk als beleidsadviseur, klantmanager, Wmo-consulent of schuldhulpverlener belangrijk om anderen te overtuigen? Dan kan ik u zeker het boek ‘Invloed. De zes geheimen van het overtuigen’ aanraden.

 • Jongeren in de bijstand – terecht een aparte doelgroep?

  2 reacties

  Jongeren hebben onder de Participatiewet een aparte status. In onderstaand artikel wordt beschreven op welke punten de regels voor jongeren afwijken. En worden de vragen waarom er andere regels gelden voor jongeren en of het onderscheid gerechtvaardigd is, behandeld. Het artikel eindigt met een advies hoe W&I kan bijdragen aan integraal werken voor jongeren. Want juist dat is, zeker voor jongeren, ontzettend belangrijk.

 • Van sok of snor naar resultaatgericht en effectief handhaven

  Reageer

  AfbeeldingHandhavers bestaan er in alle soorten en maten (het zijn net mensen). Dat is op zich niet zo wonderlijk, maar het is wel bijzonder dat die diversiteit niet geldt voor hun reputatie. In  veel gemeenten worden ze toch een beetje als ‘eng, star en rigide’ gezien. Is die reputatie wel terecht?

 • Een masterclass Gedrag met Beleid, wat heeft u daar aan

  Reageer

  AfbeeldingHet klinkt leuk, een Masterclass van  3 dagen, maar u heeft het al zo druk. Het onderwerp, gedrag, klinkt natuurlijk boeiend, maar zou dat niet in 1 dagdeel kunnen? En er zitten ook nog huiswerkopdrachten bij, nog meer tijdsinvestering! Wat levert u dat op?

 • Uit het dagboek van mr. Evelien Meester

  Reageer

  File! Grrrrr. Gelukkig ben ik net op tijd. Vandaag een sessie met een managementteam. Het doel is om vast te stellen welk effect deze gemeente wil bereiken voor haar inwoners en vanuit welke kernwaarden ze dat wil doen. Aan de hand van dilemma’s en casuïstiek leggen we vast welke kernwaarden voor de gemeente belangrijk zijn.

 • Wat is het beste vangnet: bijstand of basisinkomen?

  4 reacties
 • Twee huizen én bijstand, het kan!

  Reageer

  AfbeeldingDe Tweede Kamerleden Wiersma en Peters hebben een motie ingediend over de gevolgen van fraude met vermogen in het buitenland. Een motie van nog geen 200 woorden. Waarom is deze motie ingediend en wat zijn de gevolgen in de praktijk als deze wordt aangenomen?

 • Handig! Vijf tips voor 2019 in de PW

  4 reacties

  AfbeeldingToen ik – lang geleden – bij de sociale dienst ging werken, kreeg ik vooraf een uitgebreide training. Tijdens die training leerde ik alles over voorliggende voorzieningen, het berekenen van de juiste norm en het korten van de middelen. Toen was ik daarmee naar mijn idee helemaal klaar om mijn werk goed te doen. Nu, jaren later, sijpelt in het hele sociaal domein het besef door dat deze kennis volstrekt onvoldoende is om inwoners daadwerkelijk te kunnen helpen. Ik ben ervan overtuigd dat 2019 het jaar wordt waarin de kennis in het sociaal domein sterk wordt verbreed, zodat we de Participatiewet echt effectief kunnen uitvoeren. Hieronder 5 tips.

 • Hoe krijgt u wat u wilt, niet wat u vraagt?

  Reageer

  AfbeeldingIs het u ook wel eens opgevallen dat het in sprookjes en verhalen altijd verkeerd gaat als mensen een wens mogen doen? Het mooiste voorbeeld daarvan is natuurlijk koning Midas, die de wens uitsprak dat alles wat hij aanraakte zou veranderen in goud. U weet waarschijnlijk hoe het is afgelopen met hem. Hij stierf van de honger en dorst, omdat ook brood en wijn onmiddellijk in goud veranderden zodra hij het aanraakte.

 • Hoe ingewikkeld kan het begrip ‘middelen’ zijn?

  Reageer

  AfbeeldingDe bijstand is complementair. Met andere woorden, de bijstand vult het inkomen aan als het inkomen lager is dan de bijstandsnorm en er geen in aanmerking te nemen vermogen is. Dat klinkt heel eenvoudig! Toch blijkt – ook hier – de praktijk weerbarstiger dan de theorie.

 • Omgekeerd handhaven met effect

  Reageer
 • Bijzondere bijstand: uitgaan van het effect

  Reageer

  AfbeeldingBijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. Dat klinkt vrij logisch, maar de invulling van deze voorwaarden is nog niet zo makkelijk. Want wie bepaalt welke kosten noodzakelijk zijn? En wie bepaalt welke omstandigheden bijzonder zijn? En hoe zorgt u ervoor dat de inwoners uit uw gemeente krijgen wat ze nodig hebben?

 • Aristoteles in het sociaal domein

  Reageer
 • Eigen kracht en echt luisteren

  Reageer
 • Transformatie is óók anders leidinggeven

  Reageer

  De transformatie in het sociaal domein gaat óók over leidinggeven aan de professional-nieuwe-stijl. Het zal u niet verrassen, maar ook daar is transformatie nodig. We vragen nu heel andere kennis en vaardigheden van de uitvoerend professional, dat lukt niet zonder andere aansturing. Er zijn heel veel initiatieven om de verandering in goede banen te leiden. De tijd is rijp om al deze initiatieven op elkaar af te stemmen, zodat we de professional voldoende faciliteren en meenemen en op een goede manier beoordelen.

 • Maatwerk is geen hype maar een grondrecht

  Reageer

  Maatwerk wordt gezien als een hype of juist als oude wijn in nieuwe zakken. Maar het is veel meer dan dat, het is een grondrecht. Volgens artikel 20 van de Grondwet is de overheid verplicht om een beleid te voeren dat is gericht op de bestaanszekerheid van de bevolking en de spreiding van de welvaart. En dat is niet mogelijk zonder rekening te houden met iemands persoonlijke situatie. Maatwerk dus!

 • Wil de echte omgekeerde beleidsmedewerker sociaal domein opstaan?

  Reageer

  AfbeeldingHeb je wel eens een muur gebouwd zonder cement? Waarschijnlijk niet. Maar je kunt je voorstellen dat het er even mooi uitziet. Maar net als je tevreden staat te kijken naar het resultaat begint het te schuiven en stort het hele bouwwerk in. Zo gaat het ook als je het sociaal domein wilt opbouwen zonder goed beleid. In plaats van bakstenen heb je te maken met verschillende belangen die je moet metselen tot een mooi en samenhangend geheel. 

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

MaatwerkAcademie

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie of

download hier het leaflet met een beknopte omschrijving

 

Afbeelding

Whitepapers

Bloggers