of 60775 LinkedIn

Beleidsadviseur sociaal domein

Beleidsadviseur sociaal domein. Kennis en vaardigheden om een beleidsvoorstel te maken waarmee uw gemeente haar ambities kan realiseren
Stimulansz Reageer

Na deze complete opleiding beschikt u over de kennis en vaardigheden om een beleidsvoorstel te maken waarmee uw gemeente haar ambities kan realiseren.

Resultaten

U komt met beleid dat:

 • aansluit op de vraag uit de samenleving en de relatie tussen burger en overheid;
 • past bij uw organisatie en netwerk;
 • draagvlak heeft en praktisch uitvoerbaar is.

 

Als beleidsadviseur sociaal domein heeft u een uitdagende job. Door de transformatie hebben gemeenten meer armslag gekregen om het lokale sociale beleid naar eigen inzicht vorm te geven. En u speelt een belangrijke rol in dat proces van verandering. Dat vraagt nogal wat van u als beleidsadviseur. Welke invulling geeft u bijvoorbeeld aan integraal werken, burgerparticipatie, ontschotting van aanbod en financiën, de regierol van de gemeente en regelluw beleid? En hoe zet u al uw ideeën om in een stevig beleidsvoorstel dat uw doelen onderstreept en waar iedereen ja tegen zegt?

 

Deze opleiding wordt u aangeboden door Stimulansz i.s.m. Divosa.


Doelgroep

Gemeentelijke beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs werkzaam in het sociaal domein.

 

Deelnemer aan het woord


Inhoud opleiding

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:


Van visie naar organisatie

Bij dit onderdeel ligt de nadruk op alle veranderingen in het sociaal domein en hoe u de vertaalslag maakt naar uw gemeentelijke organisatie.

 • Gevolgen van de Transformatie voor uw gemeentelijke organisatie.
 • Effectief samenwerken in het sociaal domein.
 • Beleidsontwikkeling in historisch perspectief.
 • Relatie politiek en bestuur en rol bestuursadviseur.
 • Wat we kunnen vragen van de zelfredzame burger.
 • Omgekeerd denken: niet de regels, maar de bedoeling voorop.
 • Inwoners en cliëntenraden betrekken bij het vormen van beleid.


Wetskennis

Bij dit onderdeel gaan we in op de actualiteit en de onderlinge samenhang tussen de wetsterreinen.

 • Participatiewet, Awb, Wmo, Jeugdwet, schuldhulpverlening en onderwijs naar burgerthema’s.
 • De omgekeerde verordening.
 • De relatie tussen dagbesteding, beschut werk, Wsw en baanafspraakbanen.
 • De problematiek van jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.
 • Afstemming van de dienstverlening Wmo en de Participatiewet voor de doelgroep van het UWV.
 • De aansluiting Jeugdzorg, Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) en Participatiewet.
 • Armoedebeleid als rode draad door het sociaal domein.
 • De rol van privacywetgeving op verschillende wetsterreinen.


Financiering en inkoop

Hier bespreken we het toepassen van de ontschotte budgetten in de nog verkokerde organisaties. En verder: de mogelijkheden van financieel sturen in het sociaal domein.

 • Overzicht van budgetten, reikwijdte en grenzen.
 • Alternatieve financieringsmogelijkheden.
 • Voor- en nadelen van diverse bekostigingsmethodieken.
 • Sluitende verantwoording sociaal domein.
 • Mogelijkheden resultaatbeïnvloeding.
 • Inkoop en bekostiging.


Effectief beleid ontwikkelen en uitvoeren

U heeft dagelijks te maken met het spanningsveld tussen management, bestuur en uitvoering. Tegelijkertijd wilt u dat uw beleid in lijn is met de gemeentelijke belangen. Hoe gaat u hiermee om? Wat is ervoor nodig om een beleidsplan te maken dat brede steun krijgt van alle stakeholders. En welke professionele vaardigheden heeft u nodig om dit traject tot bevredigend resultaat te kunnen brengen?

 • Het ontwikkelen van effectief beleid.
 • Informatiebehoefte bepalen.
 • Een probleemanalyse maken.
 • Indicatoren om het effect van het beleid te meten.
 • De balans tussen politieke, maatschappelijke en individuele belangen.
 • Het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit.
 • Doelmatig communiceren.
 • Pitchen voor verschillende doelgroepen.
 • Welke benadering kiezen bij welke doelgroepen?
 • Het uitbreiden van uw netwerk en relatiebeheer.

Deelnemers ontvangen achteraf een certificaat (bij minimaal 80% aanwezigheid).

 

Praktische informatie

In 2019 organiseren we in het voor- en najaar de opleiding. De opleiding bestaat uit 6 dagen van 9:30 – 16:30 uur en is in Utrecht.

Wij verzorgen deze opleiding ook incompany. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Afbeelding

 

Afbeelding

Whitepapers

Masterclass Gedrag

Afbeelding

 

Goed beleid door inzicht in het menselijk gedrag

Lees hier meer

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Afbeelding

Bloggers