of 59147 LinkedIn

Begrijpt u de woordenbrij van de dokter?

Communicatie tussen professionals en niet-professionals zorgt in veel vakgebieden voor miscommunicatie en onbegrip. Ambtenaren gebruiken nogal eens woorden die inwoners niet begrijpen. Die moeilijke woorden worden niet altijd voorzien van een uitleg. Denk aan woorden als maatwerkvoorziening, indicatiestelling en kostendelersnorm. Voor de meeste ambtenaren in het sociaal domein gesneden koek, maar begrijpen uw cliënten u altijd?

Ook in andere vakgebieden is het gebruik van jargon voor veel mensen een probleem. Bijvoorbeeld in de zorg. Onlangs publiceerde de Volkskrant een artikel over de problemen die mensen hebben met doktersbezoeken. Maar liefst 1 op de 3 Nederlanders heeft moeite met het begrijpen van de informatie die de dokter geeft (bron: Nivel). Communicatiewetenschapper Ruth Koops van ’t Jagt van de Rijksuniversiteit Groningen heeft daarom fotostrips ontwikkeld, samen met fotostripmaker Ype Driessen. Die fotostrips geven de problemen weer én laten zien hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Hieronder ziet u één van de fotostrips. 

Afbeelding

Het delen van informatie én de begrijpelijkheid ervan zijn een hot topic in de zorg. Ontwikkelingen zoals het elektronisch patiëntendossier (EPD) en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) vormen een belangrijke rol in het delen van informatie. Maar hoe delen artsen informatie met elkaar, verstaat iedereen eigenlijk wel hetzelfde onder een bepaalde term, en begrijpt de patiënt ook wat er staat? Kortom: hoe zorg je ervoor dat iedereen alles begrijpt?

 

Met de Thesaurus wordt alles duidelijk

In de Thesaurus Zorg en Welzijn (TZW)staan niet alleen termen uit het sociaal domein, maar ook heel veel termen die in de zorg gebruikt worden. Allerlei aandoeningen, behandelingen, onderzoeken en andere zorggerelateerde begrippen staan erin.

 

Ook synoniemen hebben we vastgelegd. Want ziekten hebben vaak meerdere namen, schrijfwijzen en meestal ook nog een afkorting. Wist u dat taaislijmziekte hetzelfde is als cystische fibrose of cystic fibrosis? En dat dit ook wel eens afgekort wordt tot CF? Al die verschillende varianten staan in de TZW. Zo koppelen we de taal van de arts aan de taal van de patiënt. Maar ook de taal van de ene arts aan de taal van de andere arts, want ook die gebruiken niet allemaal dezelfde termen. Bovendien kunnen we termen koppelen aan een SNOMED-code. SNOMED is een internationale terminologiestandaard waarin elke aandoening of behandeling een eigen unieke code (nummer) heeft. Via dit unieke nummer kunnen gekoppelde systemen die ook met SNOMED werken, begrijpen om welke aandoening het gaat.


Ook online

Omdat patiënten steeds meer online informatie kunnen inzien, kunnen de synoniemen en definities ook online heel waardevol zijn. Onze synoniemen worden al enkele jaren gebruikt op het online patiëntenplatform Kanker.nl. Dit jaar is daar het platform Nieren.nl bijgekomen. Vult u op deze sites een term in de zoekbalk in, dan wordt er gelijk ook op alle synoniemen van deze term gezocht.

 

Onlangs zijn we ook een project gestart met het UMC Utrecht. Patiënten van dit ziekenhuis kunnen online hun dossier inzien. Hierin staan bijvoorbeeld onderzoeksuitslagen en verslagen van artsen. De woordenbrij van de dokter dus, maar dan online. Je kunt dan niet meteen vragen wat de dokter precies bedoelt. Hoe zorg je er dan toch voor dat alles begrijpelijk is voor de patiënt? Als test zijn bij een kleine groep patiënten in hun dossier de moeilijke woorden onderstreept. Klikt de patiënt op een onderstreept woord, dan krijgt hij (waar mogelijk) een synoniem van dit woord te zien dat hij wél begrijpt of misschien herkent uit de media. Bijvoorbeeld dikkedarmkanker in plaats van colorectaal carcinoom. Daarnaast krijgt de patiënt ook een definitie te zien om de term te verduidelijken. Werkt dit naar tevredenheid, dan zal het voor alle patiënten van het UMC Utrecht zo gaan werken. Zo dragen wij ons steentje bij aan het begrijpelijker maken van medische informatie voor patiënten.

 

Denkt u dat wij ook uw organisatie kunnen helpen bij het standaardiseren of begrijpelijker maken van uw informatie? De synoniemen en definities uit de Thesaurus Zorg en Welzijn zijn op verschillende manieren in te zetten, zowel in de zorgsector als in het sociaal domein. Ook de woordenbrij van de gemeenteambtenaar verduidelijken wij graag. Neem gerust contact op als u meer wilt weten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Schuldhulpverlening

Afbeelding

Agenda november

1 november   Begeleiding in de Wmo 2015: van onderzoek tot indicatie 
8 november SJD Actualiteiten Participatiewet (PW) 
8 november Kwaliteitscontrole Concerncontrole Gemeente
13 november Platform Bezwaar en Beroep
16 november Tour van Wet naar Werk
19 november Effectieve ondersteuning van statushouders
21 november Platform Participatie en werk
27 november SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015
29 november SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont
30 november        Tour van Wet naar Werk

Kijk voor het volledige aanbod op www.stimulansz.nl

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers