of 63908 LinkedIn

Applicatie BeleidloonT voor het doorberekenen van het minimabeleid

Applicatie BeleidloonT voor het doorberekenen van het minimabeleid
Stimulansz Reageer

Wanneer loont het om te werken? Aan welke knoppen kan ik als beleidsmedewerker draaien om een armoedeval te voorkomen? En wat is het effect van ons minimabeleid voor de werkende armen (werkende mensen met een gering inkomen)? BeleidloonT biedt uw gemeente het inzicht dat u nodig heeft om het minimabeleid te optimaliseren.

Voordelen

 

 • Cijfermatig goed onderbouwd advies
 • Ingericht op maat, naar uw behoefte
 • Inzicht in financiële gevolgen van huidig en toekomstig armoedebeleid
 • Inzicht in armoedeval bij huidige en toekomstig armoedebeleid
 • Inzetbaar voor onbeperkt aantal huishoudtypen
 • Nóg meer inzicht door koppeling met CBS-cijfers
 • Door schematische weergave goed inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad


Tool voor een effectief armoedebeleid

Een belangrijke reden voor mensen om te werken is, dat het financieel loont. Maar wanneer loont het? Wat gebeurt er met de armoedeval als uw gemeente de grenzen van het minimabeleid verandert? En wat is de armoedeval bij gezinnen met een andere samenstelling? Daarvoor ontwikkelden we BeleidloonT. Deze applicatie geeft antwoord op de volgende vragen:

 

 • Loont het om te werken? BeleidloonT maakt de eventuele armoedeval inzichtelijk.
 • Aan welke knoppen kan de (beleids)medewerker draaien om armoedeval te voorkomen?
 • Wat is het effect van het minimabeleid en de eventuele aanpassingen in dit beleid, voor de werkende armen? 

Afbeelding

 

Voor wie?

De tool is ontwikkeld voor beleidsmedewerkers werk & inkomen en beleidsmedewerkers sociaal domein. Zij kunnen met BeleidloonT zelf het huidige minimabeleid (0-meting) doorrekenen en aan de slag met de uitkomsten daarvan. U kunt het beleid voor diverse huishoudtypes doorrekenen op:

 

 • De financiële gevolgen van het huidige minimabeleid bij het aanvaarden van werk (0-meting)
 • Het inzichtelijk maken van de armoedeval bij het huidige minimabeleid
 • De financiële gevolgen van het toekomstige minimabeleid bij het aanvaarden van werk
 • Het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van het huidige minimabeleid voor werkende armen


Zo werkt het

U vult zelf een aantal gegevens in. Te weten: het gewenste huishouden, het inkomen vertaald naar diverse percentages van de bijstandsnorm, en de maandelijkse tegemoetkomingen van het gemeentelijke minimabeleid. De tool berekent vervolgens per gekozen huishoudtype:

 

 • De hoogte van de landelijke toeslagen en de gemeentelijke minimaregelingen bij een bijstandsinkomen
 • De hoogte van de toeslagen en minimaregelingen bij de ingegeven percentages van de bijstandsnorm en zet deze gegevens om in overzichtelijke grafieken

 

Op die manier krijgt u inzicht in de financiële gevolgen van een stijging van het inkomen door het aanvaarden van betaald werk.

 

WerkloonT versus BeleidloonT

BeleidloonT is een waardevolle aanvulling op de applicatie Werkloont. Ze versterken elkaar. Beide applicaties geven antwoord op de vraag: loont het om te werken? WerkloonT is bedoeld voor consulenten. Deze tool vergelijkt de situatie vóór (bijstand) en na (werk) van een individuele inwoner. Zo wordt direct helder waar iemand financieel staat bij het aanvaarden van werk. WerkloonT biedt een compleet overzicht van het maandinkomen: het nettoloon, de landelijke toeslagen en de verwervingskosten. Koppeling met BerekenUwRecht verbetert de toegang tot de regelingen nog meer. BeleidloonT is bedoeld voor beleidsmedewerkers. Met deze tool kunnen ze het armoedebeleid doorrekenen per huishoudtype. En op basis hiervan toekomstig beleid maken.

 

Ontdek de voordelen voor uw gemeente

Denkt u dat BeleidloonT een waardevolle bijdrage kan leveren aan uw dienstverlening? Neem dan contact op met Karin van Nuland. Zij informeert u graag over de mogelijkheden voor uw gemeente.
Wilt u meer weten?

 

Karin van Nuland

Beleidsadviseur armoede en schuldhulp. Hard bezig om gemeenten schuldenvrij te maken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie of

download hier het leaflet met een beknopte omschrijving

 

Afbeelding

Whitepapers

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers