of 59147 LinkedIn

Annemieke Wildenburg

Adviseur

Annemieke is gespecialiseerd in publieksinformatie. Voorlichting in klare taal over onderwerpen uit het sociaal domein, in de vorm van websiteteksten, brochures, filmscripts, beschikkingen en brieven, dat kun je aan Annemieke overlaten. Medewerkers trainen in het schrijven van beschikkingen in begrijpelijk Nederlands/B1-niveau? Ook daarvoor moet je bij Annemieke zijn.

 

  • Een begrijpelijke verordening schrijf je zo!

    Reageer

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Schuldhulpverlening

Afbeelding

Agenda november

1 november   Begeleiding in de Wmo 2015: van onderzoek tot indicatie 
8 november SJD Actualiteiten Participatiewet (PW) 
8 november Kwaliteitscontrole Concerncontrole Gemeente
13 november Platform Bezwaar en Beroep
16 november Tour van Wet naar Werk
19 november Effectieve ondersteuning van statushouders
21 november Platform Participatie en werk
27 november SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015
29 november SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont
30 november        Tour van Wet naar Werk

Kijk voor het volledige aanbod op www.stimulansz.nl

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Bloggers

Afbeelding

Whitepapers