of 61441 LinkedIn

Mag de ouder zowel hulpverlener als pgb-beheerder zijn in de Jeugdwet?

Mag de ouder zowel hulpverlener als pgb-beheerder zijn in de Jeugdwet?
Schulinck kennisbanken & opleidingen 7 reacties

Regelmatig wordt een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt waarbij een ouder het beheer (namens het kind) op zich neemt. Deze ouder verleent vervolgens zelf de hulp aan het kind op basis van dat pgb. In dat geval is de ouder zowel de beheerder als de hulpverlener en heeft hiermee feitelijk een dubbelrol. De vraag is of dit mag als we kijken naar een recente uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) in het kader van de Wmo 2015.

In deze opinie staat mr. Saskia Vogels stil bij wat de impact is van deze uitspraak. Lees hier haar opinie waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: 

  • Uitspraak CRvB
  • Mag je als ouder een dubbelrol hebben?
  • Wat als moeder het pgb beheert en vader de hulp biedt?
  • Conclusie


Wil u meer weten over de verschillen tussen de uitvoeringsregels van het pgb in de Wmo 2015 en Jeugdwet?

Kijk dan ook eens naar de opleiding PGB in de Wmo en de Jeugdwet. Tijdens deze cursusdag leert u de verschillen kennen. Ook bent u in staat een aanvraag voor een pgb conform de regels toe te kennen of af te wijzen en weet u hoe te handelen in het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van een pgb.


Deze training wordt door 2 docenten gegeven. Een docent is gespecialiseerd in de jeugdwet en de andere docent is gespecialiseerd in de Wmo. Dat is een voordeel, want hierdoor kunnen zij heel goed verbanden leggen. Ook zullen zij ingaan op onderwerpen die zich precies op het snijvlak tussen de 2 wetten bevinden, want daar ligt vaak de problematiek.


Bekijk hier het programma.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Marian (Ouder van gehandicapt kind) op
Ik vind het wantrouwen te groot naar ouders die middels een PGB hun kind willen verzorgen en ook het budget beheren. Je hebt ook een overeenkomst waar je je aan mort houden, je moet ook verantwoording afleggen en bovenal voor je kind zorgen! Er zijn in het verleden en misschien nu ook nog wel bureau’s die de budgetten ook niet goed hebben beheerd. Als een ouder zelf de zorg wil doen vind ik een hele goede keuze! En dat moet zo blijven!
Door Nanno Ymus (schrijfster jeugdroman"Bevriend met Bram of met een autist") op
Ik heb nu zo'n twintig jaar ervaring met PGB houderschap en m.n. ook voor de kinderen. Een van de regels die ik altijd heb toegepast is dat alles wat ik NIET ZELF kon doen, dit door PGB begeleiders heb laten uitvoeren. Het beheer over deze PGB's heb ik wel zelf uitgevoerd.
Het is héél wel mogelijk om met een PGB WMO de ouder(s) het beheer over de PGB's te laten uitvoeren, maar ZONDER dat ze zelf PGB begeleiders zijn. Overigens geldt dit ook voor PGB WLZ. Alle PGB begeleiders moeten goedgekeurd zijn door de gemeente( WMO) / zorgkantoor (WLZ) alvorens de SVB de betalingen uit mogen voeren. Daarnaast moet de PGB houder een contract met een PGB begeleider hebben en die moet ook goedgekeurd worden door diezelfde gemeente( WMO) / zorgkantoor (WLZ) . Ook de SVB heeft hierin een taak te vervullen en dat is o.a. controle, maar ook informatieverstrekking.
Door Spijker (n.v.t.) op
Ouders die een PGB in eigen beheer hebben kan feitelijk niet. De praktijk leert dat het te fraudegevoelig is. De goeden moeten onder de kwaden lijden. Het komt hard over, maar het kan gewoonweg niet anders.
Door L. Valk (Moeder PGB-houder) op
Aanvullend nog dit. In feite wordt het beheer, de administratie al door derde partijen gedaan. De administratie en beheer is in handen van de SVB. Gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoren stellen de indicatie en kijken ook zorginhoudelijk mee, zeker de gemeente doet dit. Zij controleren ook of er goede zorg wordt ingekocht, zorgverleners moeten een VOG aan hun kunnen overleggen. Hoeveel controle wil men nog meer?
Door L. Val (Moeder van PGB-houder) op
Dit is een voorbeeld van doorgeschoten controle en m.i. gericht op nog meer drempels opwerpen voor het PGB. Inmiddels is de controle op het PGB en de zorgverleners zo aangescherpt dat ouders/naasten gemakkelijk een uitzondering kunnen zijn op deze regel. Ouders kunnen net zo goed en wellicht zelfs beter gecontroleerd worden dan een niet-zorgverlener die het PGB beheert. Want welke eisen worden daaraan dan gesteld? De kans dat dit schimmig uitpakt is groot. Ik denk dat iedereen die de bovengenoemde regel t.a.v. ouders voorstaat werkelijk geen idee heeft wat een PGB is en hoe uitgaven van het PGB verlopen. De administratie van een PGB is daarnaast heel kleinschalig en daardoor vrij transparant. Het is vrij eenvoudig om ouders daarop te controleren indien dat nog nodig is. Tenzij men vindt dat ouders/naasten nooit de zorg voor hun kind /naaste betaald mogen verrichten. Veel zorg, en die is vaak complexer en intensiever dan buitenstaanders denken, kan beter en zelfs goedkoper door ouders of naasten gedaan worden. Het uurtarief voor ouders/naasten ligt aanmerkelijk lager dan de zorg van een professional die bovendien alleen op beperkte uren beschikbaar is. Het zijn ouders/naasten die vaak 24/7 die zorg moeten opvangen. Velen hebben daarvoor een goedbetaalde baan, carrière, studie moeten opgeven Volgens mij worden er voor deze discussie steeds oneerlijke. argumenten aangedragen en ligt er eerder een ander en sterk verouderd ethos aan ten grondslag voor het afwijzen van betaalde zorg door ouders/naaste aan hun dierbare.
Door Sivert Dieters (inwoner wingewest Groningen) op
Beheert moet zijn beheerd in desbetreffend artikel:gratis advies en mijn vraag is of d participatiesamenleving deze bedilzucht van overheidswege duldt??
Door Pol op
Als een gevestigde zorgverlener deze twee taken niet gelijktijdig op zich mag nemen, lijkt me dat deze regel ook voor ouders geldt. Geef het PGB-beheer aan een externe partij en voila.

Contactgegevens

AfbeeldingWolters Kluwer

Schulinck kennisbanken & opleidingen

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

Tel: 077 – 475 8018

marketing@schulinck.nl

www.schulinck.nl

Afbeelding   Afbeelding 

Meer nieuws

Schuldhulpverlening is maatwerk

Als iemand om hulp vraagt dan is het aan de consulent om te bepalen welke schuldhulp passend is. Om dit proces te stroomlijnen en te versnellen kan de consulent gebruik maken van Schulinck In-take Schuldhulp.

Whitepapers