of 59250 LinkedIn

Wijkgericht werken: waar halen we de tijd vandaan?

Transformatie, oké. Gebruikmaken van het netwerk in de wijk, prima. Zelfregie van de burger bevorderen, goed idee. Een beroep doen op wederkerigheid, hard nodig! Maar wie geeft er nu eens concreet antwoord op de vraag HOE dat moet?

En dan nog 'ns wat, waar halen we de tijd vandaan om de nieuwe werkwijze te oefenen en in te bedden in de organisatie? De klanten staan namelijk elke dag weer om kwart voor negen voor de deur. Die caseload is overloaded.

Het wijkteam dat ik trainde was overtuigd van het nut, maar zó bedolven onder de dagelijkse taken, dat het er maar niet van kwam om de zaken met elkaar goed af te stemmen. Laat staan dat er tijd was om te brainstormen over hoe het team de sterke kanten van de wijk kan benutten. Zonde! Want juist in die wijk ligt de kracht van Eigen Kracht. Zoals in zoveel andere gemeenten zat ook dit wijkteam van een middelgrote gemeente met het dilemma: goeie zin, maar geen tijd.

 

Maar waar blijft al die tijd dan? Maak eens een lijst, vroeg ik de generalisten. Al schrijvend zakten er steeds meer onderkaken naar beneden, want halleluja, wat werd er veel vergaderd en overlegd met al die omringende instanties. Het zorgnetwerk, de scholen, de woningbouwverenigingen, de gemeente, schuldhulpverlening, jeugdzorg, vrijwilligersorganisaties, de lijst werd langer en langer. En waren al die bijeenkomsten nou echt essentieel? Uiteindelijk bleken dat er slechts vier te zijn. Voor de rest zou een telefoontje of het lezen van de notulen volstaan. Kijk, dáár was dus de tijd die zo node werd gemist om met elkaar een visie te formuleren en te bepalen hoe die visie het beste in de praktijk tot uitdrukking kon komen.

 

Tijdens de Visiedag koos dit wijkteam voor 'Wijkgericht werken' als kernopdracht. Om de buurt veel meer te betrekken bij het wijkteam benoemden de generalisten stuk voor stuk de sterke punten van de wijk. De Taalschool, de naaiclub voor Turkse vrouwen, de buurtvaders, het vrijwilligerssteunpunt, de zwemclub voor migrantenvrouwen, het budgetcafé… Opnieuw veel open monden. 'O, daar had ik geen weet van, die informele club ken ik helemaal niet', zo ging het over en weer. De teamleden hadden in de waan van de dag nooit hun wijk gewoon geïnventariseerd of hun kennis hierover met elkaar gedeeld. Wat bleken er veel goede initiatieven te zijn! Daarvan konden veel meer mensen gebruik maken! En zeker de doelgroep van het wijkteam.

 

Een ander heikel punt voor dit team was het preventief bereiken van hun doelgroep. Ja, bij problemen weten zij het wijkteam wel te vinden, maar waar vinden wij hen? Niet in het buurthuis, want dat ligt niet echt lekker centraal in de wijk. Maar wel op het bankje voor de Dirk. Ja! Dáár zitten ze. Hoe bereiken we die mensen? Ze beschikken vaak niet over een internetverbinding en het wijkkrantje waaruit ze nog wel eens wat informatie haalden is wegbezuinigd... 'Dan vragen we subsidie aan om dat krantje nieuw leven in te blazen,’ zo riep een generalist. Ik trapte op de rem, want hier lag juist een kans om de buurt daadwerkelijk bij het wijkteam te betrekken! Als die bankje-voor-de-Dirk-zitters die krant nu eens zelf gingen maken...

 

En toen gingen de generalisten los. De wildste ideeën vlogen me om de oren. Binnen een mum lag er een gouden plan op tafel: Naast de Dirk staat immers een winkelpand leeg, als we bij de verhuurder langs gaan en vragen of de bewoners daar dat krantje kunnen maken, dan zou dat behalve een stevige betrokkenheid bij de wijk tegelijkertijd een enorme spin-off op andere bewoners hebben. En wellicht ook op de omringende winkeliers.

 

Voilà, de eerste stenen van de brug van visie naar concretisering van die visie waren gelegd.

Toen een van de teamleden vervolgens zijn persoonlijke aanpak met de groep deelde, werd bijna als vanzelf een tweede belangrijke stap gezet. Hij vroeg namelijk aan alle klanten met wie hij een afspraak had, een tweede persoon uit hun netwerk mee te nemen. Simpelweg om eigen kracht te bevorderen en vanaf het eerste moment het netwerk in te zetten. Door direct iemand uit het netwerk te betrekken boek je ook dubbele winst bij de wederkerigheidsvraag. Want wat wil het DUO bijdragen aan de wijk?

 

Ja hoor, daar zakten de onderkaken weer. Wat een goed idee! Voortaan vragen we er twee! Ze kregen er nu al zin in.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Nieko van Veen (netwerkopbouwer) op
Dag Bart,

Goed om te lezen dat collega's van het wijkteam kennis en informatie beter leren delen en uit het vergadercircuit gaan stappen. Dat is pure winst. Ik ben wel nieuwsgierig hoe het is afgelopen met dat krantje. Als ik het goed heb gelezen, bedenken de wijkteamleden iets (het krantje) voor de buurt, terwijl de buurt zelf zou moeten nadenken over de wijze waarop ze wil worden geïnformeerd. Het vernieuwende zit m.i. niet in het aan het denken zetten van wijkteamleden, maar in het in beweging krijgen van buurtgenoten. Als ik mijn buurtgenoten vraag één van hun buren mee te nemen naar een volgende buurtbijeenkomst, wordt de volgende bijeenkomst beter bezocht. Een betere opkomst zegt helaas niets over de initiatieven die mensen zelf genegen zijn te gaan ontplooien. Veel buurtbewoners blijven vaak kijken naar de initiatiefnemers (of wijkteamleden) en verwachten dat zij de vervolgstappen zetten. Beweging moet geheel vanuit de buurt zelf komen! Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wijkteamleden zouden zich alleen met prikkelen en verbinden moeten bezighouden, waardoor ze echte sociale makelaars worden.
Door Karin de Bruijn (coach / trainer) op
Wat een mooi voorbeeld van Persoonlijke Kracht aanspreken in de buurtwerkers en bewoners.

Contactgegevens

Afbeelding

RadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB Amsterdam

T: 020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

AfbeeldingStade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Meer nieuws

Bloggers

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers RadarGroep