of 63372 LinkedIn

Sterk leiderschap voor meer impact

Radar Interim & Executive Search Reageer

Het nieuws van een paar maanden terug dat vijf jaar na decentralisatie de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde is laat zien dat de vraagstukken in het sociaal domein hardnekkig zijn. Je vraagt je af wat er nodig is om dit veranderen?

Het SCP concludeert dat de participatie van mensen met een beperking over de hele linie achter blijft. Voor mensen die het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening verloren, daalde de kans op werk. Onder deze Wmo-gebruikers, met name de ouderen, komt eenzaamheid beduidend meer voor dan in de algemene bevolking. In de jeugdbescherming en -reclassering kampt men met wachtlijsten, die de toch al ernstige problemen van de betrokken jeugdigen en gezinnen dreigen te verergeren. Waarom lijkt het niet te lukken om de noodzakelijke vernieuwingen in het sociaal domein te realiseren? Daar bovenop heeft de Coronacrisis de situatie voor de kwetsbare burgers nog verder verslechterd. Veel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt of in financiële problemen gekomen. Voor jongeren die al in een kwetsbare positie verkeerden is het sluiten van school desastreus geweest. En er is sprake van een toenemende eenzaamheid onder ouderen. De vraag is of er ook goede ontwikkelingen zijn.

 

Vooruitgang

Wij zien in onze praktijk dat er zeker vooruitgang wordt geboekt. Bij een deel daarvan zijn wij als Radar direct betrokken:

  • Samen met gemeenten en provincies hebben we een nieuwe structuur ontwikkeld voor de uitvoering van de Participatiewet. Daarmee weten we inclusief werkgeverschap om te zetten van woorden in daden.
  • Met gemeenten en jeugdhulpaanbieders zoeken we naar innovatieve vormen van jeugdhulp door beter samen te werken.
  • In verschillende gemeenten hebben we actieteams van ervaringsdeskundigen ingezet om het armoedevraagstuk aan te pakken en een netwerk te creëren dat minima helpt rond te komen met een krappe beurs.
  • Op het terrein van Jeugd & Veiligheid hebben we in de samenwerking met onder meer wijkteams, jongerenwerk en wijkagenten de focus weten te leggen op preventie en vroegsignalering.
  • Op het thema integratie hebben we samen met een aantal gemeenten een intensieve samenwerking opgezet met onderwijs, ondernemers, overheid, maatschappelijke organisaties en bewoners. Statushouders die kunnen en willen werken zijn zeer gebaat bij deze samenwerking.

 

Met ons netwerk vol aan de bak

We hebben een sterk eigen netwerk van directeuren en bestuurders die vol met deze veranderingen aan de slag zijn. Zij worden veelal ingehuurd als interim directeur bij een crisissituatie of een veranderingsopgave. Daarbij krijgen ze te maken met de meest uiteenlopende vraagstukken, zoals:

  • Omgevingsgerichte vraagstukken met de opdracht om een netwerkorganisatie te bouwen en de organisatie sterker te laten acteren op de externe omgeving.
  • Ontwikkelingsvraagstukken gericht om de organisatie en de mensen in hun kracht te zetten.
  • Organisatievraagstukken waarin onderdelen moeten worden samengevoegd en processen beter moeten worden uitgelijnd.
  • Financiële vraagstukken waarbij bezuinigingen een belangrijke rol spelen, maar het vooral gaat om het effectiever en efficiënter inrichten van de organisatie.
  • Cultuurvraagstukken bij organisaties waar de medewerkers zich verwaarloosd voelen om in verbinding deze medewerkers mee te nemen in de veranderingen.

 

Belang kwetsbare burgers voorop

Het zijn allemaal leiders met hart voor de inhoud, die expliciet gekozen hebben om in het sociaal domein op zoek te gaan naar de kracht in de organisatie en om het verschil te kunnen maken. Die weten wat doorpakken is, vanuit creativiteit en ondernemend vermogen. Zij zijn als geen ander in staat om medewerkers te stimuleren en inspireren en ieders motivatie en betrokkenheid te versterken. En daarmee de prestaties van een organisatie te verhogen. Ze zoeken steeds naar de ruimte tussen de regels en de juiste samenwerkingspartners, waarbij het belang van de kwetsbare burger voorop staat.

 

Meer maatschappelijke impact

We blijven bouwen aan een steeds sterker netwerk van leiders waarop organisaties in het brede sociaal domein een beroep kunnen doen. Dat zijn onder meer gemeenten, GGD’s, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, Veilig Thuis organisaties, GGZ-organisaties, woningbouwcorporaties en sociale werkvoorzieningen. Met ons leiderschapsnetwerk gaan we vanuit Radar Interim & Executive Search voor meer maatschappelijke impact.

 

AfbeeldingAfbeeldingErik Oeloff en Willy Egberink

Directeuren van Radar Interim & Executive Search.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingRadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB Amsterdam

T: 020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

AfbeeldingStade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Meer nieuws

Bloggers

 

Afbeelding

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers RadarGroep