of 63966 LinkedIn

Sociale wijkteams veilig op huisbezoek

2 reacties

AfbeeldingMet de decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs komt de regie over het sociale domein grotendeels bij gemeenten te liggen. Die zetten op veel plaatsen sociale wijkteams in om de eerste lijn te versterken. Daarbij groeit de rol voor vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor sleutelfiguren in de wijk, die signalen verzamelen over wijkbewoners. Maar leden van sociale wijkteams kunnen tijdens huisbezoeken wel te maken krijgen met geweld of andere vormen van agressie. Kent uw gemeente afspraken over preventie van agressie? Weten alle leden van sociale teams hoe zij moeten reageren in (dreigende) agressieve situaties? Want uiteindelijk zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Hebt u veilig werken voldoende geborgd?

Checklist ARIH

De ervaring leert dat de kans op agressie aanzienlijk vermindert door een goede risico-inschatting vooraf en de juiste voorzorgsmaatregelen. Samen met medewerkers van de William Schrikker Groep (WSG), Altra, BJZ Noord-Holland en Spirit heeft RadarVertige een inventarisatie gemaakt van indicatoren die kunnen duiden op een verhoogd agressierisico. We onderscheiden 3 risiconiveaus: groen, oranje en rood. Per niveau zijn vervolgens de te treffen voorzorgsmaatregelen in kaart gebracht, op de checklist ARIH (Agressie Risico Inschatting Huisbezoek). Door de lijst te doorlopen kunnen leden van sociale teams bij een verhoogd agressierisico toch veilig op huisbezoek gaan.

 

Risico’s van voorgenomen huisbezoek in kaart

Met de checklist ARIH kunnen uw medewerkers voorafgaand aan een huisbezoek stilstaan bij de mogelijke risico’s van een voorgenomen huisbezoek. En op basis daarvan voorzorgsmaatregelen treffen. Het uiteindelijke doel is dat sociale teams veilig op huisbezoek gaan.

 

Voorzorgmaatregelen

Een ingevulde checklist is natuurlijk nog geen garantie dat een huisbezoek zonder agressie verloopt. Uw medewerker vult de lijst zelf in, op basis van intui¨tie en een aantal objectievere risicofactoren. Daaruit komen bepaalde te nemen voorzorgsmaatregelen naar voren. De checklist past in het veiligheidsbeleid van organisaties en is door individuele medewerkers, teams en op organisatieniveau in te zetten.

 

Meer informatie en de checklist kunt u vinden op de website van het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak.

 

RadarVertige ontwikkelt beleid, instrumenten en trainingen om veilig en weerbaar te werken. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op met William Bertrand – w.bertrand@radarvertige.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Oeds (vertrouwenspersoon) op
Als ervaren vertrouwenspersoon is er, als er sprake is van risico voor de jeugdmedewerker, al het e.e.a. voorgevallen.
Ouders reageren niet zomaar agressief op een jeugdwerker die op huisbezoek komt.

Door de vaak intimiderende en onbeschofte houding van de jeugdzorgwerker zelf wordt er in sommige gevallen vanuit het gezin met agressie gereageerd, maar wat wil je ook als er door een jeugdwerker niet wordt geluisterd of als een jeugdwerker intimidatie en chantage als pressiemiddel gebruikt om zijn of haar gelijk te halen!

Indien een jeugdwerker wat meer begrip toont en in plaats van te dcteren te luisteren, en wat nog belangrijker zou zijn als een jeugdwerker echt het gezin zou betrekken bij het aangeboden hulptraject en ook echt de mening, ideeen en voorstellen van ouders ter harte neemt zou deze cecklist niet eens nodig zijn.
|Denk daar maar eens over na...
Door Emile Kardjo (adviseur GGZ-zaken WMO-adviesraad Hardenberg) op
Het is wel mooi/goed dat er een leidraad is voor de generalisten v/d wijkteams ter voorkoming van geweld/agressie. Het inzetten van ervaringsdeskundigen bij een huisbezoek is naar mijns inziens het beste preventiemiddel, omdat deze personen de empathie kunnen opbrengen om de cliënt te verstaan. Zij schatten de situatie op een andere manier en op een acceptabele manier naar de cliënt. Herkenningssituaties zijn belangrijke factoren bij het leggen van contact met lotgenoten.

Contactgegevens

AfbeeldingRadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB Amsterdam

T: 020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

AfbeeldingStade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Meer nieuws

Bloggers

 

Afbeelding

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers RadarGroep