of 59250 LinkedIn

Pilots functiecreatie: resultaten en conclusies

Reageer

Kabinet en sociale partners hebben in het sociaal akkoord vastgelegd dat er de komende jaren 125.000 extra banen bij moeten komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Een van de mogelijkheden om die extra arbeidsplaatsen te realiseren is functiecreatie. Pilots laten zien dat dit een prima methode is om nieuwe banen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat is functiecreatie

De essentie van functiecreatie is een zodanige reorganisatie van werkprocessen dat elementaire taken vanuit bestaande functies kunnen worden gebundeld tot een nieuwe, duurzame functie. Op die manier ontstaan er nieuwe arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en benut een organisatie tegelijkertijd de arbeidscapaciteiten en mogelijkheden van de zittende werknemers beter. Belangrijk bijkomend aspect is dat bij functiecreatie altijd sprake is van een bedrijfseconomische toegevoegde waarde voor het bedrijf.

 

Randvoorwaarden bij pilots

Tijdens de pilots bleek al dat werkgevers die aan de slag gaan met functiecreatie er verstandig aan doen om vooraf een aantal randvoorwaarden te regelen.

 • Commitment
  Bij management, medewerkers en OR. Goede communicatie is hierbij belangrijk.
 • Klein beginnen
  Laat eerst een gemotiveerde afdeling ervaring opdoen. Een geslaagde pilot neemt drempels weg in de rest van de organisatie.
 • Goede afspraken over begeleiding nieuwe medewerker
  Wat pakt uw organisatie op, en waar zorgt het sw-bedrijf voor?
 • Budget
  Maak budget vrij voor de invoering van functiecreatie en om nieuwe medewerkers aan te nemen. Zodoende drukt het niet op het budget van de afzonderlijke afdelingen. Overigens blijkt uit de pilots dat functiecreatie op den duur minimaal kostenneutraal is.

 

Pilots

Om functiecreatie in de praktijk te toetsen liepen er de afgelopen jaren diverse pilots. Daarbij waren de arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen betrokken van

 • Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg,
 • Ziekenhuizen
 • Gemeenten
 • Sociale werkbedrijven

alsmede het Interprovinciaal Overleg.

Elke pilot had een eigen projectgroep, maar alle betrokkenen trokken per sector wel samen op in een kenniskring, om de kans van slagen te vergroten en zo veel mogelijk van elkaar te leren.

 

Drie doelen

Voor alle pilots zijn dezelfde drie doelen gesteld:

 1. Handreiking ontwikkelen met daarin een breed toepasbare methodiekbeschrijving functiecreatie
 2. Daadwerkelijk gecreëerde functies
 3. Beter gebruik van de arbeidscapaciteiten van geschoolde, ervaren werknemers

 

Resultaten pilots

De resultaten van de pilots in de verschillende sectoren liepen niet ver uiteen. Voor alle sectoren is een handreiking tot stand gebracht en in alle sectoren zijn functies gecreëerd. Het derde doel blijkt het lastigst  te meten in de fase waarin de pilots zich nu bevinden.

Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
In deze sector liepen drie pilots. Doel 1 en 2 zijn behaald, doel 3 deels omdat de medewerkers soms lastig konden wennen aan hun aangepaste takenpakket. De volgende nieuwe functies zijn gecreëerd:

 • Medewerker Roomservice
 • Medewerker Hand- & Spandiensten
 • Teamassistent op de dagbehandeling

 

Ziekenhuizen

Hierbij ging het om twee pilots. Ook hier zijn de doelen 1 en 2 behaald, terwijl het voor uitspraken over doel 3 nog te vroeg is. Met de aantekening dat het bij functies met volgtijdelijke taken moeilijk is om bepaalde werkprocessen los te koppelen zijn in deze sector de volgende nieuwe functies gecreëerd:

 • Afdelingsassist voor de verpleegafdeling cardiologie, neurologie en long
 • Assistent medewerker voor de afdeling Catering
 • Zorghulp voor de afdeling maag, darm en lever;
 • gastvrouw voor de poliklinieken.

 

Gemeenten & Provincies:

In de vijf pilots in deze sector zijn wederom de doelen 1 en 2 bereikt en lijkt ook doel 3 haalbaar. De volgende nieuwe functies zijn gecreëerd: functiecreatie uiteindelijk kostenneutraal.

De gecreëerde functies:

 • Adviseur ondersteuner
 • Conciërge/facilitair medewerker
 • Administratief medewerker Basisadministratie gebouwen
 • Medewerker monitoring verkeersgegevens
 • Klusjesman
 • Ondersteuner directie
 • Ondersteuner coffeecorner

 

Conclusies

Functiecreatie is een goede manier om duurzame banen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De methodiek is toepasbaar in zorg en ziekenhuizen en bij de decentrale overheid. Alle pilotorganisaties hebben aangegeven functiecreatie ook in andere onderdelen van de organisatie door te gaan voeren. Daarbij kan advies en ondersteuning door zogenoemde jobcreators welkom zijn. Dat zijn professionals die ervaring hebben met de realisatie van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die jobcreators zijn beschikbaar bij sw-bedrijven, het UWV en private organisaties.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over de pilots met functiecreatie kunt u contact opnemen met Hannie Dekker – h.dekker@radaradvies.nl

 

Alle pilots zijn uitgevoerd in opdracht van SBCM. RadarAdvies deed de projectvoering in gemeenten en provincies, Disworks bij VVT en ziekenhuizen.

Dit artikel is een samenvatting van een in Sociaal Bestek (juni/juli 2015) verschenen artikel van Marion van Swaay, Brigitte van Lierop en Hannie Dekker.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

RadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB Amsterdam

T: 020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

AfbeeldingStade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Meer nieuws

Bloggers

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers RadarGroep